Yüksek Lisans Programları
Özel Eğitim - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Özel Eğitim - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bölümümüz, zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan, nitelikli zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu başlangıçla birlikte, bölümümüz zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı, İstanbul’un ilk zihin engelliler öğretmeni yetiştiren bölümü unvanını da kazanmıştır.
Kazanılan Derece
Bölümümüz Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci "Bilim Uzmanı" ünvaı ile mezun olmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüz Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına alınacak öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için gerekli olan önkoşullar aşağıda sıralanmıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında alınacak öğrencilerin başarı değerlendirme yüzdeleri adı geçen programımız için şu şekilde belirlenmiştir. ALES %50, Bilimsel Değerlendirme %30, Mülakat %10, Transkript %10 Yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda kontenjan dahilinde ilk 5 sırayı alan öğrenciler yüksek lisans programına kabul edilmişlerdir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüz zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı yüksek lisans programımıza herhangi bir alan sınırlaması olmadan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olan bir aday başvurabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim fakültesi çıkışlı olmayan ve pedagojik formasyonu olmayan bir aday 1 akademik yıl (iki yarıyıl) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır. Bilimsel Hazırlık programını tamamlayan aday takip eden sene yüksek lisans derslerine başlamaktadır.Bilimsel Hazırlık Programında ki bir öğrencinin alması gereken dersler aşağıda sıralanmıştır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme, Okuma-Yazma Öğretimi, Uygulamalı Davranış Analizi, Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi, Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi, Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması, Zihin Engellilere Matematik Öğretimi, Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi, Otistik Çocuklar, Özel Öğrenme Güçlükleri
Program Profili
Bu programın amacı, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama, uygulama ve mesleki yeterliklerini arttırmak amaçlanmaktadır. Programımızda aşağıdaki dersler bulunmaktadır. Eğitim İstatistiği,Uygulamalı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları , Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Seminer, Zihin Engellilerde Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Özel Öğrenme Güçlükleri ,Engellilerin Ailelerine Rehberlik ,Uygulamalı Zihin Engellilerin Eğitimleri ,Zihinsel Engellilerde Uygulamalı Kaynaştırma Eğitimi ,Özel Eğitimde Niteliksel Araştırma Yöntemleri
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunu bir aday kamu ve özel sektörde ilgili alanlarda çalışabilirler. Kamu sektöründe; İlköğretim Okullarında, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel sektörde ise Rehabilitasyon Merkezlerinde, Danışmanlık Merkezlerinde öğretmen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu özel eğitim gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) doktora programlarına, gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi ilgili alanlarda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüz Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı olan bir öğrenci; kendisine sunulan seçmeli veya zorunlu bir dersten başarılı olarak sayılabilmek için; ara sınav notunun % 40’ı final notunun ise % 60’ ‘ndan aldığı notun 65 puan ve üstünde bir not alması ve tüm derslere devam vermesi gereklidir. Ayrıca bölümümüz zihin engelliler öğretmenliği ana bilim dalı yüksek lisans programımızda yer alan derslerin uygulamalı ve teorik derslerden oluşması da değerlendirme de bölümümüzce dikkate alınan bir diğer noktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için gerekli olan minimum 65 puanı alan ve uzmanlık tezini tamamlayarak bir jüri karşısında savunan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim etmekle yükümlüdür. Enstitüce, tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr.Dilek ERBAŞ dilek.erbas@marmara.edu.tr AKTS / DS Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Özcan KARAASLAN ozcan.karaaslan@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği ABD Göztepe Yerleşkesi, 34722 Göztepe / Kadıköy / İSTANBUL 0216 345 90 90 / Dahili: 283 (Bölüm Başkanlığı), 314 (Öğretim Elamanları)
Bölüm Olanakları
Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı için kullanılan bir adet 16 kişilik seminer odamız bulunmaktadır. Seminer salonunda projeksiyon aleti bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren 12 bilgisayar laboratuvarı, laboratuarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Zihin engelli öğrencilerin eğitimiyle ilgili yaklaşımları karşılaştırır
2 Alanıyla ilgili farklı görüşleri değerlendirir
3 Zihin engelli öğrencilerin eğitimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri uygular
4 Zihin engelli öğrencilerin eğitsel ve davranışsal değerlendirilmesinde kullanılan araçları ve yöntemleri uygular
5 Zihin engelli öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun okuma yazma öğretimini uygular
6 Bireysel farklılıklara uygun eğitim planları geliştirir
7 Özel eğitimin amaçlarına uygun eğitim ortamları hazırlar
8 Zihin engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yeni bilgileri değişen gereksinimler doğrultusunda yeni ortamlara uyarlar
9 Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışmalarına katılır
10 Alanıyla ilgili konularda yapılan bilimsel çalışmaları eleştirir
11 Bilimsel yöntemleri kullanarak, alanına yönelik bilimsel çalışmalar yürütür
12 Özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerin haklarını savunur
13 Zihin engellilik dışındaki diğer özel gereksinimli öğrencilere yönelik çalışmaları değerlendirir
14 Kaynaştırmaya yönelik uygulamalar yapar
15 Zihin engelli öğrencilerin ailelerine, öğretmen, yönetici ve diğer kişilerle alanıyla ilgili konularda rehberlik yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > OZE-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OZE751 Zihinsel Engellilerde Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 2 5
2 OZE753 Zihinsel Engellilerde Okuma Yazma Öğretimi Zorunlu 2 2 5
2 . Dönem > OZE-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OZE752 Özel Eğitimde Niteliksel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 6
2 OZE754 Vaka Tartışması Zorunlu 2 2 6

^