Yüksek Lisans Programları
Kimya - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya - Biyokimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Biyokimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Bu dönemde program başkanı olan Prof. Dr. Mine Enginün bu görevi 1998 yılına kadar yürütmüştür. Bu tarihten itibaren program başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Ogan yürütmektedir. Biyokimya programında öğretim üyesi olarak bir profesör bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Biyokimya'da Yüksek Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programda biyokimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyomühendislik, eczacılık, tıp, gıda mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik vb. alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler biyokimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: biyoistatistik, biyokimyasal yöntemler, moleküler biyoloji ve uygulamaları, biyoorganik, biyokimyada özel konular, seminer vb. Aynı zamanda diğer alanlardan mezun öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi ilaç, gıda, klinik, mikrobiyoloji, genetik laboratuvarları gibi birçok sektörde; kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyokimya Yüksek Lisans mezunları, biyokimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşe OGAN e-posta: aogan@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel: +902163464553 - 1373, 1226
Bölüm Olanakları
Genel olarak M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olanaklarından faydalanılmakla birlikte Biyokimya programına ait; donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları, UV spektrofotometre , iki boyutlu protein jel elektoforez cihazları ve mikroplaka okuyucu(UV ve floresans dalga boyları ) bulumaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Biyokimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
2 Kimya ve disiplinlerarası bilim dallarında lisans eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
3 Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
4 Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
5 Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
6 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
7 Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
8 Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek
9 Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
10 Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 KMYB-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KMYB-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 KMYB-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 2 2 8
Toplam 8 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KMYB-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB701 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 8
2 KMYB702 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Zorunlu 2 2 8
3 KMYB703 Biyokimyasal Yöntemler I Zorunlu 2 2 8
4 KMYB704 Biyokimyasal Yöntemler II Zorunlu 2 2 8
5 KMYB705 Biyoorganik I Zorunlu 3 0 8
6 KMYB706 Biyoorganik II Zorunlu 3 0 8
7 KMYB707 Biyokimyada Özel Konular I Zorunlu 3 0 8
8 KMYB708 Biyokimyada Özel Konular II Zorunlu 3 0 8
9 KMYB709 İleri Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 8
10 KMYB710 Enzim Kimyası ve Kinetiği Zorunlu 3 0 8
11 KMYB711 Kanser Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
12 KMYB801 Metabolik Kontrol Zorunlu 3 0 8
13 KMYB802 Biyokimyada Proje Önerisi Zorunlu 3 0 8
14 KMYB803 İkincil Metabolitler Zorunlu 3 0 8
15 KMYB804 Protein Kimyası Zorunlu 3 0 8
16 KMYB805 Tıbbi Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
17 KMYB806 Organik Kimyada Enzimatik Sentezler Zorunlu 3 0 8
18 KMYB807 Biyokimyasal Evolüsyon Zorunlu 3 0 8
19 KMYB808 Hormon Kimyası Zorunlu 3 0 8
20 KMYB809 İmmunolojinin Temeli ve Teknikleri Zorunlu 2 2 8
21 KMYB810 Genetik Mühendisliği Zorunlu 3 0 8
22 KMYB811 Yağ Asitleri ve Lipid Kimyası Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > KMYB-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB701 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 8
2 KMYB703 Biyokimyasal Yöntemler I Zorunlu 2 2 8
3 KMYB705 Biyoorganik I Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYB-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB701 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 8
2 KMYB702 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Zorunlu 2 2 8
3 KMYB703 Biyokimyasal Yöntemler I Zorunlu 2 2 8
4 KMYB704 Biyokimyasal Yöntemler II Zorunlu 2 2 8
5 KMYB705 Biyoorganik I Zorunlu 3 0 8
6 KMYB706 Biyoorganik II Zorunlu 3 0 8
7 KMYB707 Biyokimyada Özel Konular I Zorunlu 3 0 8
8 KMYB708 Biyokimyada Özel Konular II Zorunlu 3 0 8
9 KMYB709 İleri Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 8
10 KMYB710 Enzim Kimyası ve Kinetiği Zorunlu 3 0 8
11 KMYB711 Kanser Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
12 KMYB801 Metabolik Kontrol Zorunlu 3 0 8
13 KMYB802 Biyokimyada Proje Önerisi Zorunlu 3 0 8
14 KMYB803 İkincil Metabolitler Zorunlu 3 0 8
15 KMYB804 Protein Kimyası Zorunlu 3 0 8
16 KMYB805 Tıbbi Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
17 KMYB806 Organik Kimyada Enzimatik Sentezler Zorunlu 3 0 8
18 KMYB807 Biyokimyasal Evolüsyon Zorunlu 3 0 8
19 KMYB808 Hormon Kimyası Zorunlu 3 0 8
20 KMYB809 İmmunolojinin Temeli ve Teknikleri Zorunlu 2 2 8
21 KMYB810 Genetik Mühendisliği Zorunlu 3 0 8
22 KMYB811 Yağ Asitleri ve Lipid Kimyası Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYB-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYB702 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Zorunlu 2 2 8
2 KMYB704 Biyokimyasal Yöntemler II Zorunlu 2 2 8

^