Yüksek Lisans Programları
Kimya - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya - Organik Kimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Organik Kimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Bu dönemde program başkanı olan Prof. Dr. Kemal Yelekçi bu görevi 2000 yılına kadar yürütmüştür. Bu tarihten itibaren program başkanlığını Prof. Dr. Atilla Güngör yürütmektedir. Organik kimya programında öğretim üyesi olarak dört profesör ve dört doçent bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Kimya bölümünün en popüler olan bu programndan çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun vermiştir. Organik kimya programında polimer ve supramoleküller üzerine çok sayıda çalışmalar olup, iyi dergilerde yayımlanmışlardır. Bu programda, çok öğrencimiz Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmıştır.
Kazanılan Derece
Organik Kimya'da Yüksek Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programda organik kimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, malzeme mühendisliği ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler organik kimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: ileri reaksiyon mekanizmaları, teorik-hesapsal organik kimya, spektroskopik teknikler, polimer kimyası ve karakterizasyonu, organik kimyada özel konular, kaynak araştırma ve rapor yazımı vb.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi ilaç, plastik, boya, gıda ve tarım olmak üzere birçok sanayi kolunda; kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Organik Kimya Yüksek Lisans mezunları, Organik Kimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Atilla GÜNGÖR(atillag@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216-346 4553-1379
Bölüm Olanakları
Genel olarak M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olanaklarından faydalanılmakla birlikte Organik Kimya Bölümüne ait; donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları, Maldi-TOF, ATR-FTIR, TGA, DSC, fotokalorimete, universal tensile test makinası, GPC, LOI, temas açısı, UV spektrofotometreler, hesapsal çalışmalar için 1 çalışma ünitesi ve 5 adet bilgisayar bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Organik kimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
2 Kimya ve disiplinlerarası bilim dallarında lisan eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
3 Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
4 Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
5 Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
6 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
7 Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
8 Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek
9 Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
10 Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYR-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYR700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KMYR-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KMYR-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYR701 İleri Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
2 KMYR702 Reaktif Ara Ürünler Zorunlu 3 0 8
3 KMYR703 Polimer Kimyası ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
4 KMYR704 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
5 KMYR706 Polimer Karakterizasyonu Zorunlu 3 0 8
6 KMYR711 Stereo Kimya Zorunlu 3 0 8
7 KMYR712 Organik Yüzey Kaplamalar ve Teknikleri Zorunlu 3 0 8
8 KMYR713 Hesapsal Organik Kimya Zorunlu 2 2 8
9 KMYR714 Organik Spektroskopi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
10 KMYR716 Doğal Ürünler Kimyası Zorunlu 3 0 8
11 KMYR717 Organik Kimyada Özel Konular I Zorunlu 3 0 8
12 KMYR718 Organik Kimyada Özel Konular II Zorunlu 3 0 8
13 KMYR719 Polimer Fotokimyası Zorunlu 3 0 8
14 KMYR722 Kimyada Özel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
15 KMYR801 İleri Reaksiyon Mekanizmaları Zorunlu 3 0 8
16 KMYR802 Modern Organik Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
17 KMYR803 Yüksek Performanslı Polimerler ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
18 KMYR804 Fiziksel Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
19 KMYR806 Heterohalkalı Bileşikler Zorunlu 3 0 8
20 KMYR807 İleri Stereo Kimya Zorunlu 3 0 8
21 KMYR808 İleri Biyoorganik Kimya Zorunlu 3 0 8
22 KMYR809 Organik Kimyada Sentez Tasarımı Zorunlu 3 0 8
23 KMYR810 Polimer Kimyasındaki Son Gelişmeler Zorunlu 3 0 8
24 KMYR811 İleri Organik Sentez Teknikleri I Zorunlu 3 0 8
25 KMYR812 İleri Organik Sentez Teknikleri II Zorunlu 3 0 8
26 KMYR815 Sentetik Biyopolimerler Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYR-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYR701 İleri Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
2 KMYR702 Reaktif Ara Ürünler Zorunlu 3 0 8
3 KMYR703 Polimer Kimyası ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
4 KMYR704 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
5 KMYR706 Polimer Karakterizasyonu Zorunlu 3 0 8
6 KMYR711 Stereo Kimya Zorunlu 3 0 8
7 KMYR712 Organik Yüzey Kaplamalar ve Teknikleri Zorunlu 3 0 8
8 KMYR713 Hesapsal Organik Kimya Zorunlu 2 2 8
9 KMYR714 Organik Spektroskopi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
10 KMYR716 Doğal Ürünler Kimyası Zorunlu 3 0 8
11 KMYR717 Organik Kimyada Özel Konular I Zorunlu 3 0 8
12 KMYR718 Organik Kimyada Özel Konular II Zorunlu 3 0 8
13 KMYR719 Polimer Fotokimyası Zorunlu 3 0 8
14 KMYR722 Kimyada Özel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
15 KMYR801 İleri Reaksiyon Mekanizmaları Zorunlu 3 0 8
16 KMYR802 Modern Organik Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
17 KMYR803 Yüksek Performanslı Polimerler ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
18 KMYR804 Fiziksel Organik Kimya Zorunlu 3 0 8
19 KMYR806 Heterohalkalı Bileşikler Zorunlu 3 0 8
20 KMYR807 İleri Stereo Kimya Zorunlu 3 0 8
21 KMYR808 İleri Biyoorganik Kimya Zorunlu 3 0 8
22 KMYR809 Organik Kimyada Sentez Tasarımı Zorunlu 3 0 8
23 KMYR810 Polimer Kimyasındaki Son Gelişmeler Zorunlu 3 0 8
24 KMYR811 İleri Organik Sentez Teknikleri I Zorunlu 3 0 8
25 KMYR812 İleri Organik Sentez Teknikleri II Zorunlu 3 0 8
26 KMYR815 Sentetik Biyopolimerler Zorunlu 3 0 8

^