Yüksek Lisans Programları
Matematik - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik - Teorik Matematik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1983-1984 güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretime başlamıştır ve Program başkanı Doç.Dr.Yusuf Avcı olmuştur.
Kazanılan Derece
Matematikde Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES) 'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa Matematik alanı ile ilgili bölümlerden mezun öğrenciler başvurabilir. Lisans dersleri yeterli gelmezse, lisans programından bazı dersleri alıp vermelidirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının % 50' sinin, b. Mesleki Değerlendirme puanının % 30'unun, c. % 50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, % 30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının % 20 'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Matematik disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: Dersler Cebir , Analiz , Toploji ve Diferansiyel Geometri ile ilgilidir. Öğrenciler bu alanlarda tez hazırlarlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Pedagojik Formasyon sertifikası olması durumunda devlet veya özel sektöre ait eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca finans sektöründe de iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik Yüksek Lisans mezunları, Matematik ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DERNEK (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1213. e-mail: adernek@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda 3 Profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent vardır. Öğrenciler merkez kütüphane aracılığı ile gerekli kitaplara ve makalelere ulaşabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Matematik Lisans eğitimi boyunca öğrenilen kavram, yöntem ve bilgileri gereğince kullanıp geliştirme
2 Özgün bir çözüm amaçlanmasa bile, lisansüstü eğitiminin doktora eğitimini öncellemesi nedeniyle, mutlaka çağdaş ve modern Matematik'in önemli bir konu ya da probleminin seçilmesine özen gösterilmesi,
3 Lisansüstü tezindeki konuya ilişkin temel kitap ve makalelere erişebilmek için kitaplıklarda ve internette yeterli kaynak araştırması yapabilme becerisi kazanmak,
4 Sözü edilen kitap ve makalelerdeki kavram, yöntem ve çoğu ayrıntılı biçimde anlatılmayan kanıtlamaları kavrayabilme becerisini geliştirme,
5 Belirli sürelerde tez danışmanına okuduklarını kavradığını sözel anlatımlarla kanıtlamak,
6 Kaynak kitap ve makalelerdeki bilgilerin tezle ilgili olanlarını, sınıflayıp ayrıştırarak, çözümsel düşünebilme yetisini yansıtacak biçimde uygun bir anlatım ve yazım tekniği geliştirme
7 Tez yazımının, yararlanılan makaleleri ve kitap bölümlerini ard arda getirip yazma biçiminde değil, organik bir örneklilik ve gelişimsel anlatabilme becerisi edinmek
8 Yazılan tezin alanında, önceden ortaya atılıp çözüme kavuşturulmamış açık soru ve sorularla, yazılan tez arasında bağlantı ve çıkarsamalar yapabilme becerisi kazanmak,
9 Teorik Matematik'te özgün ve yeni bilgi elde edebilme konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin az da olsa fikir sahibi olmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 MAT-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MAT-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT701 Soyut Uzaylar Zorunlu 3 0 8
2 MAT703 Kompleks Analiz I Zorunlu 3 0 8
3 MAT704 Kompleks Analiz II Zorunlu 3 0 8
4 MAT705 İleri Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 0 8
5 MAT706 İleri Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 0 8
6 MAT707 İleri Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 0 8
7 MAT708 İleri Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 0 8
8 MAT709 Değişmeli Cebir I Zorunlu 3 0 8
9 MAT710 Değişmeli Cebir II Zorunlu 3 0 8
10 MAT712 Ayrıcalıklı Lie Cebirleri Zorunlu 3 0 8
11 MAT713 Halka ve Modül Teorisi I Zorunlu 3 0 8
12 MAT714 Halka ve Modül Teorisi II Zorunlu 3 0 8
13 MAT721 İleri Topoloji I Zorunlu 3 0 8
14 MAT722 İleri Topoloji II Zorunlu 3 0 8
15 MAT723 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi Zorunlu 3 0 8
16 MAT724 Soyut Ölçü Teorisi Zorunlu 3 0 8
17 MAT725 Lineer Operatör Teorisi Zorunlu 3 0 8
18 MAT726 Meromorfik Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
19 MAT727 Özel Tanımlı Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
20 MAT728 Sınırsız Operatör Teorisi Zorunlu 3 0 8
21 MAT729 Klasik Cebirler Zorunlu 3 0 8
22 MAT730 Modüller Teorisi Zorunlu 3 0 8
23 MAT731 Cisimler ve Galois Teorisi Zorunlu 3 0 8
24 MAT732 Tensör Cebrinden Seçme Konular Zorunlu 3 0 8
25 MAT733 İntegral Dönüşümleri I Zorunlu 3 0 8
26 MAT734 İntegral Dönüşümleri II Zorunlu 3 0 8
27 MAT737 Kuantum Analiz I Zorunlu 3 0 8
28 MAT738 Kuantum Analiz II Zorunlu 3 0 8
29 MAT740 İntegral Denklemler Zorunlu 3 0 8
30 MAT741 Kümeler Teorisinden Konular Zorunlu 3 0 8
31 MAT742 Riemann Olmayan Geometriler Zorunlu 3 0 8
32 MAT743 Genel Topolojiden Konular I Zorunlu 3 0 8
33 MAT744 Genel Topolojiden Konular II Zorunlu 3 0 8
34 MAT745 Analitik Fonksiyonlar I Zorunlu 3 0 8
35 MAT746 Analitik Fonksiyonlar II Zorunlu 3 0 8
36 MAT747 Metrik Sabit Nokta Teorisi Zorunlu 3 0 8
37 MAT748 Topolojik Vektör Uzayları Zorunlu 3 0 8
38 MAT749 İntegrasyon Zorunlu 3 0 8
39 MAT751 Manifoltların Difaransiyel Geometrisi I Zorunlu 3 0 8
40 MAT752 Manifoltların Difaransiyel Geometrisi II Zorunlu 3 0 8
41 MAT757 Alt Manifoltların Geometrisi I Zorunlu 3 0 8
42 MAT758 Alt Manifoltların Geometrisi II Zorunlu 3 0 8
43 MAT759 Kodlama Teorisi I Zorunlu 3 0 8
44 MAT760 Kodlama Teorisi II Zorunlu 3 0 8
45 MAT767 Lineer Sınır Değer Problemleri I Zorunlu 3 0 8
46 MAT768 Lineer Sınır Değer Problemleri II Zorunlu 3 0 8
47 MAT771 Varyasyonlar Hesabı Zorunlu 3 0 8
48 MAT801 Manifold Teorisi I Zorunlu 3 0 8
49 MAT802 Manifold Teorisi II Zorunlu 3 0 8
50 MAT803 Halkalarda Çarpanlara Ayrılış Zorunlu 3 0 8
51 MAT806 Soyut Ölçü Teorisi Zorunlu 3 0 8
52 MAT821 Kompleks Potansiyel Teorisi Zorunlu 3 0 8
53 MAT823 Dağılım Teorisi Zorunlu 3 0 8
54 MAT824 Harmonik Analiz Zorunlu 3 0 8
55 MAT825 Konveks Cümleler Teorisi Zorunlu 3 0 8
56 MAT826 Harmonik Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
57 MAT857 Potansiyel Teori Zorunlu 3 0 8
58 MAT861 Kesirli Hesaplar I Zorunlu 3 0 8
59 MAT862 Kesirli Hesaplar II Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MAT-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT701 Soyut Uzaylar Zorunlu 3 0 8
2 MAT703 Kompleks Analiz I Zorunlu 3 0 8
3 MAT704 Kompleks Analiz II Zorunlu 3 0 8
4 MAT705 İleri Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 0 8
5 MAT706 İleri Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 0 8
6 MAT707 İleri Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 0 8
7 MAT708 İleri Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 0 8
8 MAT709 Değişmeli Cebir I Zorunlu 3 0 8
9 MAT710 Değişmeli Cebir II Zorunlu 3 0 8
10 MAT712 Ayrıcalıklı Lie Cebirleri Zorunlu 3 0 8
11 MAT713 Halka ve Modül Teorisi I Zorunlu 3 0 8
12 MAT714 Halka ve Modül Teorisi II Zorunlu 3 0 8
13 MAT721 İleri Topoloji I Zorunlu 3 0 8
14 MAT722 İleri Topoloji II Zorunlu 3 0 8
15 MAT723 Yalınkat Fonksiyonlar Teorisi Zorunlu 3 0 8
16 MAT724 Soyut Ölçü Teorisi Zorunlu 3 0 8
17 MAT725 Lineer Operatör Teorisi Zorunlu 3 0 8
18 MAT726 Meromorfik Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
19 MAT727 Özel Tanımlı Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
20 MAT728 Sınırsız Operatör Teorisi Zorunlu 3 0 8
21 MAT729 Klasik Cebirler Zorunlu 3 0 8
22 MAT730 Modüller Teorisi Zorunlu 3 0 8
23 MAT731 Cisimler ve Galois Teorisi Zorunlu 3 0 8
24 MAT732 Tensör Cebrinden Seçme Konular Zorunlu 3 0 8
25 MAT733 İntegral Dönüşümleri I Zorunlu 3 0 8
26 MAT734 İntegral Dönüşümleri II Zorunlu 3 0 8
27 MAT737 Kuantum Analiz I Zorunlu 3 0 8
28 MAT738 Kuantum Analiz II Zorunlu 3 0 8
29 MAT740 İntegral Denklemler Zorunlu 3 0 8
30 MAT741 Kümeler Teorisinden Konular Zorunlu 3 0 8
31 MAT742 Riemann Olmayan Geometriler Zorunlu 3 0 8
32 MAT743 Genel Topolojiden Konular I Zorunlu 3 0 8
33 MAT744 Genel Topolojiden Konular II Zorunlu 3 0 8
34 MAT745 Analitik Fonksiyonlar I Zorunlu 3 0 8
35 MAT746 Analitik Fonksiyonlar II Zorunlu 3 0 8
36 MAT747 Metrik Sabit Nokta Teorisi Zorunlu 3 0 8
37 MAT748 Topolojik Vektör Uzayları Zorunlu 3 0 8
38 MAT749 İntegrasyon Zorunlu 3 0 8
39 MAT751 Manifoltların Difaransiyel Geometrisi I Zorunlu 3 0 8
40 MAT752 Manifoltların Difaransiyel Geometrisi II Zorunlu 3 0 8
41 MAT757 Alt Manifoltların Geometrisi I Zorunlu 3 0 8
42 MAT758 Alt Manifoltların Geometrisi II Zorunlu 3 0 8
43 MAT759 Kodlama Teorisi I Zorunlu 3 0 8
44 MAT760 Kodlama Teorisi II Zorunlu 3 0 8
45 MAT767 Lineer Sınır Değer Problemleri I Zorunlu 3 0 8
46 MAT768 Lineer Sınır Değer Problemleri II Zorunlu 3 0 8
47 MAT771 Varyasyonlar Hesabı Zorunlu 3 0 8
48 MAT801 Manifold Teorisi I Zorunlu 3 0 8
49 MAT802 Manifold Teorisi II Zorunlu 3 0 8
50 MAT803 Halkalarda Çarpanlara Ayrılış Zorunlu 3 0 8
51 MAT806 Soyut Ölçü Teorisi Zorunlu 3 0 8
52 MAT821 Kompleks Potansiyel Teorisi Zorunlu 3 0 8
53 MAT823 Dağılım Teorisi Zorunlu 3 0 8
54 MAT824 Harmonik Analiz Zorunlu 3 0 8
55 MAT825 Konveks Cümleler Teorisi Zorunlu 3 0 8
56 MAT826 Harmonik Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
57 MAT857 Potansiyel Teori Zorunlu 3 0 8
58 MAT861 Kesirli Hesaplar I Zorunlu 3 0 8
59 MAT862 Kesirli Hesaplar II Zorunlu 3 0 8

^