Yüksek Lisans Programları
Matematik - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik - Uygulamalı Matematik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1983-1984 güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretime başlamıştır ve .Program başkanı Doç.Dr.Yusuf Avcı olmuştur.
Kazanılan Derece
Matematikde Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES) 'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa Matematik alanı ile ilgili bölümlerden mezun öğrenciler başvurabilir. Lisans dersleri yeterli gelmezse, lisans programından bazı dersleri alıp vermelidirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının % 50' sinin, b. Mesleki Değerlendirme puanının % 30'unun, c. % 50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, % 30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının % 20 'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler Matematik disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: Dersler, Nümerik Analiz, Diferansiyel Denklemler ve İstatistik ile ilgilidir. Öğrenciler bu alanlarda tez hazırlarlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Pedagojik Formasyon sertifikası olması durumunda devlet veya özel sektöre ait eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca finans sektöründe de iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik Yüksek Lisans mezunları, Matematik ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DERNEK (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1213. e-mail: adernek@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda 3 Profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent vardır. Öğrenciler merkez kütüphane aracılığı ile gerekli kitaplara ve makalelere ulaşabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Lisans bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncel bilgilerle kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirme ve ilişkilendirebilme yeteneği
2 Problemleri saptama, çözüme yönelik araştırma yapma ve matematiksel yöntemlerden bilimsel olarak yararlanma yeteneği
3 Alanındaki bilgiye ulaşabilmek için gerekli olan matematiksel terminolojiyi kavrama, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve bilgi teknolojileri kullanabilme becerisi
4 Alanı ile ilgili kazanmış olduğu analitik düşünme yeteneğini, uygulamalı alana aktarabilme, konuyu sözlü ya da yazılı sunabilme becerisi
5 Bilimsel çalışma yapabilecek matematik bilgi donamımıyla uygulamalı alanda sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme becerisi
6 Alanındaki farklı disiplinler arasında bilgi alışverişi yaparak, grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışabilme yeteneği
7 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar ve ilgili paket programları kullanabilme becerisi
8 Özgün ve yenilikçi bilgi üreterek, diğer bilim dallarına uygulayabilme becerisi
9 Yaşadığı ülkenin toplumsal ve sosyal yapısını kavrayarak öngörülerde bulunabilme becerisi
10 Uzmanlık alanında edindiği bilgileri, gereksinim duyulan alanlarda kullanarak, strateji geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 MAT-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MAT-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST751 İleri İstatistik Teorisi I Zorunlu 3 0 8
2 IST752 İleri İstatistik Teorisi II Zorunlu 3 0 8
3 IST754 Lineer İstatistik Modeller Zorunlu 3 0 8
4 IST757 İleri Regresyon Analizi I Zorunlu 3 0 8
5 IST758 İleri Regresyon Analizi II Zorunlu 3 0 8
6 IST759 Uygulamalı İstatistik I Zorunlu 3 0 8
7 IST760 Uygulamalı İstatistik II Zorunlu 3 0 8
8 IST761 İstatistik Uygulamalı Matris Teorisi Zorunlu 3 0 8
9 IST762 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 0 8
10 IST773 Diagnostik Regresyon Analizinin Grafiksel Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
11 IST774 Lineer Regresyonda Duyarlılık Analizi Zorunlu 3 0 8
12 IST853 Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi I Zorunlu 3 0 8
13 IST854 Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi II Zorunlu 3 0 8
14 IST855 Uygulamalı Regresyon Analizi Zorunlu 3 0 8
15 MAT701 Soyut Uzaylar Zorunlu 3 0 8
16 MAT712 Ayrıcalıklı Lie Cebirleri Zorunlu 3 0 8
17 MAT727 Özel Tanımlı Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
18 MAT733 İntegral Dönüşümleri I Zorunlu 3 0 8
19 MAT734 İntegral Dönüşümleri II Zorunlu 3 0 8
20 MAT740 İntegral Denklemler Zorunlu 3 0 8
21 MAT753 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular I Zorunlu 3 0 8
22 MAT754 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular II Zorunlu 3 0 8
23 MAT755 İleri Nümerik Analiz I Zorunlu 3 0 8
24 MAT756 İleri Nümerik Analiz II Zorunlu 3 0 8
25 MAT761 Gençleştirilmiş Lineer Modeller Zorunlu 3 0 8
26 MAT762 Hesaplamalı Lineer Cebir Zorunlu 3 0 8
27 MAT763 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Zorunlu 3 0 8
28 MAT765 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri I Zorunlu 3 0 8
29 MAT766 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri II Zorunlu 3 0 8
30 MAT767 Lineer Sınır Değer Problemleri I Zorunlu 3 0 8
31 MAT768 Lineer Sınır Değer Problemleri II Zorunlu 3 0 8
32 MAT769 Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler I Zorunlu 3 0 8
33 MAT770 Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler II Zorunlu 3 0 8
34 MAT771 Varyasyonlar Hesabı Zorunlu 3 0 8
35 MAT772 Ters Problemler ve Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
36 MAT773 Sayısal Yaklaştırım Teorisi I Zorunlu 3 0 8
37 MAT774 Sayısal Yaklaştırım Teorisi II Zorunlu 3 0 8
38 MAT775 Mathematica ile Sembolik Matematiksel Hesaplama Zorunlu 3 0 8
39 MAT776 İleri Olasılık Kuramı Zorunlu 3 0 8
40 MAT777 Stokastik Modelleme Zorunlu 3 0 8
41 MAT778 Yaşam Çözümlemesi Zorunlu 3 0 8
42 MAT779 Lojistik Regrasyon Zorunlu 3 0 8
43 MAT780 Kategorik Veri Analizi Zorunlu 3 0 8
44 MAT851 Lineer Olmayan Modeller Zorunlu 3 0 8
45 MAT856 İleri Nümerik Analiz III Zorunlu 3 0 8
46 MAT858 Ters Problemlerin Regülerizasyonu Zorunlu 3 0 8
47 MAT859 İleri Programlama Teknikleri Zorunlu 3 0 8
48 MAT860 Nonlineer Dalga Teorisinde Asimptotik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MAT-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST751 İleri İstatistik Teorisi I Zorunlu 3 0 8
2 IST752 İleri İstatistik Teorisi II Zorunlu 3 0 8
3 IST754 Lineer İstatistik Modeller Zorunlu 3 0 8
4 IST757 İleri Regresyon Analizi I Zorunlu 3 0 8
5 IST758 İleri Regresyon Analizi II Zorunlu 3 0 8
6 IST759 Uygulamalı İstatistik I Zorunlu 3 0 8
7 IST760 Uygulamalı İstatistik II Zorunlu 3 0 8
8 IST761 İstatistik Uygulamalı Matris Teorisi Zorunlu 3 0 8
9 IST762 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 0 8
10 IST773 Diagnostik Regresyon Analizinin Grafiksel Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
11 IST774 Lineer Regresyonda Duyarlılık Analizi Zorunlu 3 0 8
12 IST853 Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi I Zorunlu 3 0 8
13 IST854 Bayesgil Çıkarım ve Parametre Kestirimi II Zorunlu 3 0 8
14 IST855 Uygulamalı Regresyon Analizi Zorunlu 3 0 8
15 MAT701 Soyut Uzaylar Zorunlu 3 0 8
16 MAT712 Ayrıcalıklı Lie Cebirleri Zorunlu 3 0 8
17 MAT727 Özel Tanımlı Fonksiyonlar Zorunlu 3 0 8
18 MAT733 İntegral Dönüşümleri I Zorunlu 3 0 8
19 MAT734 İntegral Dönüşümleri II Zorunlu 3 0 8
20 MAT740 İntegral Denklemler Zorunlu 3 0 8
21 MAT753 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular I Zorunlu 3 0 8
22 MAT754 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerden Seçme Konular II Zorunlu 3 0 8
23 MAT755 İleri Nümerik Analiz I Zorunlu 3 0 8
24 MAT756 İleri Nümerik Analiz II Zorunlu 3 0 8
25 MAT761 Gençleştirilmiş Lineer Modeller Zorunlu 3 0 8
26 MAT762 Hesaplamalı Lineer Cebir Zorunlu 3 0 8
27 MAT763 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Zorunlu 3 0 8
28 MAT765 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri I Zorunlu 3 0 8
29 MAT766 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri II Zorunlu 3 0 8
30 MAT767 Lineer Sınır Değer Problemleri I Zorunlu 3 0 8
31 MAT768 Lineer Sınır Değer Problemleri II Zorunlu 3 0 8
32 MAT769 Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler I Zorunlu 3 0 8
33 MAT770 Bilgisayar Uygulamalı Matematiksel Yöntemler II Zorunlu 3 0 8
34 MAT771 Varyasyonlar Hesabı Zorunlu 3 0 8
35 MAT772 Ters Problemler ve Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
36 MAT773 Sayısal Yaklaştırım Teorisi I Zorunlu 3 0 8
37 MAT774 Sayısal Yaklaştırım Teorisi II Zorunlu 3 0 8
38 MAT775 Mathematica ile Sembolik Matematiksel Hesaplama Zorunlu 3 0 8
39 MAT776 İleri Olasılık Kuramı Zorunlu 3 0 8
40 MAT777 Stokastik Modelleme Zorunlu 3 0 8
41 MAT778 Yaşam Çözümlemesi Zorunlu 3 0 8
42 MAT779 Lojistik Regrasyon Zorunlu 3 0 8
43 MAT780 Kategorik Veri Analizi Zorunlu 3 0 8
44 MAT851 Lineer Olmayan Modeller Zorunlu 3 0 8
45 MAT856 İleri Nümerik Analiz III Zorunlu 3 0 8
46 MAT858 Ters Problemlerin Regülerizasyonu Zorunlu 3 0 8
47 MAT859 İleri Programlama Teknikleri Zorunlu 3 0 8
48 MAT860 Nonlineer Dalga Teorisinde Asimptotik Yöntemler Zorunlu 3 0 8

^