Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesiyle birlikte 27 Temmuz 1987 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1990-1991 akademik yılında almıştır ve 1994 yılında ise ilk lisans mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1993 yılından beri yüksek lisans eğitimi ve 2011 yılından beri doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği ya da yakın alanlarda Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren adaylar lisansüstü programlara kabul edilmezler. Diğer gerekli şartlar başvuru döneminden önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizcedir. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Bölümümüzün eğitim politikası hızla gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun dersler ve laboratuar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bölümümüz, nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen altyapı projeleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmektedir. Hızla gelişen ve yaygınlaşan uygulamaları ile Bilgisayar Mühendisliği toplum yaşamının her alanına girmekte ve yaşamımızı olumlu yönde etkilemektedir. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının temel amacı, geleceğin lider araştırmacı ve yöneticileri olacak olan öğrencilerimizin bilgi birikimini yeni ve ileri konularla zenginleştirmek, onları araştırmaya teşvik etmek, farklı uygulama alanları için çözümler bulunmasına yönelik olarak öğrencilerimize değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, lisansüstü programlarımızın diğer bir öncelikli hedefi de yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası dergilerde yayınlanması yoluyla üniversitemizin ve özellikle bölümümüzün bilime katkısını arttırmaktır. Bilgisayar mühendisliğinin yeni ve ileri konularına yönelik olarak öğrencilerimize bilgi birikimi kazandırmayı ve bu alanlarda araştırma alt yapılarını zenginleştirmeyi hedeflediğimizden dolayı, alanımızda olan gelişmelere paralel olarak lisansüstü programlarımız uygun şekilde güncellenmektedir. Araştırma konularından bazıları şu şekildedir: Yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama - çok çekirdekli hesaplama, mikroişlemci tasarımı ve gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü işleme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, optimizasyon ve oyun teorisi.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Dileyen mezunlarımız, çalışma hayatının yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde doktora ve sonrası akademik çalışmalarına devam etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Universitesi Muhendislik Fakültesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu Goztepe Kampusu Kadikoy 34722 - ISTANBUL
Bölüm Olanakları
Windows ve Linux Tabanlı Uygulama Geliştirme ve Yazılım Laboratuarları, Yüksek Performanslı Hesaplama Laboratuarı ve ayrıca yakın zamanda hizmete girecek olan gömülü sistemler laboratuarı ve ileri ağ sistemleri ve optimizasyon laboratuarı.
Program Çıktıları ^
1 İleri seviye Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini özümsemiş olarak kullanabilme becerisi
2 Özellikle bilgisayar mühendisliğinde analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi
3 Bilgisayar Mühendisliğinde etkin, yaratıcı ve seçenekli, ileri düzeyde proje ve tasarımlar ortaya koyabilme becerisi
4 disiplinler arası uygulama geliştirebilmek
5 To gain life long learning and research routines
6 Kendi alanında araştırma geliştirme başlatabilme
7 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi
8 Mühendislik uygulamaları için gerekli ileri teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
9 Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü ve teknikleri kullanma becerisi
10 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve tez yazma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE-C1-YL Core - 1 Seçmeli 3 0 8
2 CSE-E1,2,3-YL Elective - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 CSE-C2-YL Core - 2 Seçmeli 3 0 8
3 CSE-E4,5-YL Elective - 4-5 Seçmeli 6 0 16
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE701 Advanced Database Systems Zorunlu 3 0 8
2 CSE702 Software Processes Zorunlu 3 0 8
3 CSE703 Object Oriented Design and Programming Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > CSE-E1,2,3-YL Elective - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE701 Advanced Database Systems Zorunlu 3 0 8
2 CSE702 Software Processes Zorunlu 3 0 8
3 CSE703 Object Oriented Design and Programming Zorunlu 3 0 8
4 CSE704 Combinatorial Optimization Zorunlu 3 0 8
5 CSE705 Mathematics for Computer Science Zorunlu 3 0 8
6 CSE706 Design and Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 8
7 CSE707 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
8 CSE708 Graph Theory Zorunlu 3 0 8
9 CSE709 Computational Complexity Zorunlu 3 0 8
10 CSE710 Probability and Random Processes Zorunlu 3 0 8
11 CSE711 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 8
12 CSE713 Digital Signal Processing Zorunlu 3 0 8
13 CSE714 Wireless Network Protocols Zorunlu 3 0 8
14 CSE715 Digital Image Processing Zorunlu 3 0 8
15 CSE716 Computer Vision Zorunlu 3 0 8
16 CSE717 Automata Theory Zorunlu 3 0 8
17 CSE718 Performance Evaluation of Computer Networks Zorunlu 3 0 8
18 CSE719 Computer Architecture Zorunlu 3 0 8
19 CSE720 Advanced Computer Networks Zorunlu 3 0 8
20 CSE721 Parallel Processing Zorunlu 3 0 8
21 CSE722 Advanced Operating Systems Zorunlu 3 0 8
22 CSE723 Multi-Core Computing Zorunlu 3 0 8
23 CSE724 Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
24 CSE725 Nature-Inspired Computing Zorunlu 3 0 8
25 CSE726 Task Scheduling in Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
26 CSE727 Optical Networks Zorunlu 3 0 8
27 CSE728 Cluster Computing Zorunlu 3 0 8
28 CSE729 Machine Learning Zorunlu 3 0 8
29 CSE730 Text Processing Zorunlu 3 0 8
30 CSE731 Semantics of Programming Languages Zorunlu 3 0 8
31 CSE733 Advanced Computer Graphics Zorunlu 3 0 8
32 CSE734 Neural Networks Zorunlu 3 0 8
33 CSE735 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 8
34 CSE736 Pattern Recognition Zorunlu 3 0 8
35 CSE737 Electronic Commerce Technologies Zorunlu 3 0 8
36 CSE738 Bio-Insipred Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 8
37 CSE739 Digital Forensics Zorunlu 3 0 8
38 CSE740 Learning Automata Zorunlu 3 0 8
39 CSE741 Embedded Systems Zorunlu 3 0 8
40 CSE742 Optimal and Adaptive Control Zorunlu 3 0 8
41 CSE744 Digital Divide Zorunlu 3 0 8
42 CSE745 Introduction to Data Mining Zorunlu 3 0 8
43 CSE746 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
44 CSE747 Information Retrieval and Web Search Zorunlu 3 0 8
45 CSE748 Introduction to Web Mining Zorunlu 3 0 8
46 CSE749 Special Topics Computer Engineering I Zorunlu 3 0 8
47 CSE750 Special Topics Computer Engineering II Zorunlu 3 0 8
48 CSE751 Knowledge Based Systems Zorunlu 3 0 8
49 CSE753 Social Network Analysis Zorunlu 3 0 8
50 CSE755 Scoial Network Analysis Zorunlu 3 0 8
51 CSE801 Stochastic Process Zorunlu 3 0 8
52 CSE802 Detection and Estimation Zorunlu 3 0 8
53 CSE803 Learning Automata Zorunlu 3 0 8
54 CSE804 Reinforcement Learning Zorunlu 3 0 8
55 CSE805 Data Warehouses and OLAP Zorunlu 3 0 8
56 CSE806 Evolutionary Computing Zorunlu 3 0 8
57 CSE807 Multicore Computing Zorunlu 3 0 8
58 CSE808 Information Theory and Coding Zorunlu 3 0 8
59 CSE809 Nonlinear Programming Zorunlu 3 0 8
60 CSE810 Queeing Theory Zorunlu 3 0 8
61 CSE811 Graph Theory Zorunlu 3 0 8
62 CSE812 Scheduling for Emerging Parallel Architecture Zorunlu 3 0 8
63 CSE813 Optimal and Adaptive Control Zorunlu 3 0 8
64 CSE814 Computational Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
65 CSE815 Advanced Internet Services Zorunlu 3 0 8
66 CSE816 Vehicular Networks Zorunlu 3 0 8
67 CSE817 Game Theory in Computer Engineering Zorunlu 3 0 8
68 CSE818 Theory of Combinatorics Zorunlu 3 0 8
69 CSE847 Advanced Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 8
70 CSE897 Advanced Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE701 Advanced Database Systems Zorunlu 3 0 8
2 CSE702 Software Processes Zorunlu 3 0 8
3 CSE703 Object Oriented Design and Programming Zorunlu 3 0 8
4 CSE704 Combinatorial Optimization Zorunlu 3 0 8
5 CSE705 Mathematics for Computer Science Zorunlu 3 0 8
6 CSE706 Design and Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 8
7 CSE707 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
8 CSE708 Graph Theory Zorunlu 3 0 8
9 CSE709 Computational Complexity Zorunlu 3 0 8
10 CSE710 Probability and Random Processes Zorunlu 3 0 8
11 CSE711 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 8
12 CSE713 Digital Signal Processing Zorunlu 3 0 8
13 CSE715 Digital Image Processing Zorunlu 3 0 8
14 CSE716 Computer Vision Zorunlu 3 0 8
15 CSE717 Automata Theory Zorunlu 3 0 8
16 CSE718 Performance Evaluation of Computer Networks Zorunlu 3 0 8
17 CSE719 Computer Architecture Zorunlu 3 0 8
18 CSE720 Advanced Computer Networks Zorunlu 3 0 8
19 CSE721 Parallel Processing Zorunlu 3 0 8
20 CSE722 Advanced Operating Systems Zorunlu 3 0 8
21 CSE723 Multi-Core Computing Zorunlu 3 0 8
22 CSE724 Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
23 CSE725 Nature-Inspired Computing Zorunlu 3 0 8
24 CSE726 Task Scheduling in Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
25 CSE727 Optical Networks Zorunlu 3 0 8
26 CSE728 Cluster Computing Zorunlu 3 0 8
27 CSE729 Machine Learning Zorunlu 3 0 8
28 CSE730 Text Processing Zorunlu 3 0 8
29 CSE731 Semantics of Programming Languages Zorunlu 3 0 8
30 CSE732 Evolutionary Computation Zorunlu 3 0 8
31 CSE733 Advanced Computer Graphics Zorunlu 3 0 8
32 CSE734 Neural Networks Zorunlu 3 0 8
33 CSE735 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 8
34 CSE736 Pattern Recognition Zorunlu 3 0 8
35 CSE737 Electronic Commerce Technologies Zorunlu 3 0 8
36 CSE738 Bio-Insipred Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 8
37 CSE739 Digital Forensics Zorunlu 3 0 8
38 CSE740 Learning Automata Zorunlu 3 0 8
39 CSE741 Embedded Systems Zorunlu 3 0 8
40 CSE742 Optimal and Adaptive Control Zorunlu 3 0 8
41 CSE744 Digital Divide Zorunlu 3 0 8
42 CSE745 Introduction to Data Mining Zorunlu 3 0 8
43 CSE746 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
44 CSE747 Information Retrieval and Web Search Zorunlu 3 0 8
45 CSE748 Introduction to Web Mining Zorunlu 3 0 8
46 CSE749 Special Topics Computer Engineering I Zorunlu 3 0 8
47 CSE750 Special Topics Computer Engineering II Zorunlu 3 0 8
48 CSE751 Knowledge Based Systems Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > CSE-E4,5-YL Elective - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE701 Advanced Database Systems Zorunlu 3 0 8
2 CSE702 Software Processes Zorunlu 3 0 8
3 CSE703 Object Oriented Design and Programming Zorunlu 3 0 8
4 CSE705 Mathematics for Computer Science Zorunlu 3 0 8
5 CSE706 Design and Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 8
6 CSE707 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
7 CSE708 Graph Theory Zorunlu 3 0 8
8 CSE709 Computational Complexity Zorunlu 3 0 8
9 CSE710 Probability and Random Processes Zorunlu 3 0 8
10 CSE711 Introduction to Cryptography Zorunlu 3 0 8
11 CSE713 Digital Signal Processing Zorunlu 3 0 8
12 CSE715 Digital Image Processing Zorunlu 3 0 8
13 CSE716 Computer Vision Zorunlu 3 0 8
14 CSE717 Automata Theory Zorunlu 3 0 8
15 CSE718 Performance Evaluation of Computer Networks Zorunlu 3 0 8
16 CSE719 Computer Architecture Zorunlu 3 0 8
17 CSE720 Advanced Computer Networks Zorunlu 3 0 8
18 CSE721 Parallel Processing Zorunlu 3 0 8
19 CSE722 Advanced Operating Systems Zorunlu 3 0 8
20 CSE723 Multi-Core Computing Zorunlu 3 0 8
21 CSE724 Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
22 CSE725 Nature-Inspired Computing Zorunlu 3 0 8
23 CSE726 Task Scheduling in Distributed Systems Zorunlu 3 0 8
24 CSE727 Optical Networks Zorunlu 3 0 8
25 CSE728 Cluster Computing Zorunlu 3 0 8
26 CSE729 Machine Learning Zorunlu 3 0 8
27 CSE730 Text Processing Zorunlu 3 0 8
28 CSE731 Semantics of Programming Languages Zorunlu 3 0 8
29 CSE732 Evolutionary Computation Zorunlu 3 0 8
30 CSE733 Advanced Computer Graphics Zorunlu 3 0 8
31 CSE734 Neural Networks Zorunlu 3 0 8
32 CSE735 Multimedia Systems Zorunlu 3 0 8
33 CSE736 Pattern Recognition Zorunlu 3 0 8
34 CSE737 Electronic Commerce Technologies Zorunlu 3 0 8
35 CSE738 Bio-Insipred Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 8
36 CSE739 Digital Forensics Zorunlu 3 0 8
37 CSE740 Learning Automata Zorunlu 3 0 8
38 CSE741 Embedded Systems Zorunlu 3 0 8
39 CSE742 Optimal and Adaptive Control Zorunlu 3 0 8
40 CSE744 Digital Divide Zorunlu 3 0 8
41 CSE745 Introduction to Data Mining Zorunlu 3 0 8
42 CSE746 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
43 CSE747 Information Retrieval and Web Search Zorunlu 3 0 8
44 CSE748 Introduction to Web Mining Zorunlu 3 0 8
45 CSE749 Special Topics Computer Engineering I Zorunlu 3 0 8
46 CSE750 Special Topics Computer Engineering II Zorunlu 3 0 8
47 CSE751 Knowledge Based Systems Zorunlu 3 0 8
48 CSE753 Social Network Analysis Zorunlu 3 0 8
49 CSE801 Stochastic Process Zorunlu 3 0 8
50 CSE802 Detection and Estimation Zorunlu 3 0 8
51 CSE803 Learning Automata Zorunlu 3 0 8
52 CSE804 Reinforcement Learning Zorunlu 3 0 8
53 CSE805 Data Warehouses and OLAP Zorunlu 3 0 8
54 CSE806 Evolutionary Computing Zorunlu 3 0 8
55 CSE807 Multicore Computing Zorunlu 3 0 8
56 CSE808 Information Theory and Coding Zorunlu 3 0 8
57 CSE809 Nonlinear Programming Zorunlu 3 0 8
58 CSE810 Queeing Theory Zorunlu 3 0 8
59 CSE811 Graph Theory Zorunlu 3 0 8
60 CSE812 Scheduling for Emerging Parallel Architecture Zorunlu 3 0 8
61 CSE813 Optimal and Adaptive Control Zorunlu 3 0 8
62 CSE814 Computational Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
63 CSE815 Advanced Internet Services Zorunlu 3 0 8
64 CSE816 Vehicular Networks Zorunlu 3 0 8
65 CSE817 Game Theory in Computer Engineering Zorunlu 3 0 8
66 CSE818 Theory of Combinatorics Zorunlu 3 0 8
67 CSE847 Advanced Topics in Computer Engineering I Zorunlu 3 0 8
68 CSE897 Advanced Topics in Computer Engineering II Zorunlu 3 0 8

^