Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği (İngilizce) - Kimya Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur. MÜMF 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1997 yılında Makine Mühendisliği, 2000 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2002 yılında Kimya Mühendisliği Bölümleri lisans eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Bölümümüz de Lisans eğitiminin başlamasının ardından Yüksek Lisans ve Doktora Programları da Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Derecesi” alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Kimya Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve üniversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, kimya mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. Sürdürülübilirlik kavramı öğretimin her noktasında vurgulanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda yakıt-ısı, temel işlemler, reaksiyon mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans programında temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine hakim olma becerisi; kimya biliminin prensiplerine ileri düzeyde hakim olma ve bunları uygulama becerisi; karmaşık problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi; kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi; bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; kimya mühendisliğinin özel bir alanında bilgileri yüksek lisans seviyesinde uygulama becerisi; bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve bir tez yazma becerisi; çalışma alanındaki katkılarını yayınlama; araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları üniversiteler ve TÜBİTAK gibi eğitim ve araştırma kurumlarında ve firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında, üst düzey yönetici pozisyonlarında yurt içinde ve yurt dışında birçok iş olanağı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Kimya Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde sınavlar, ölçme ve değerlendirme Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” uyarınca yapılmaktadır. Detaylar için burayı tıklayın.
Mezuniyet Koşulları
Kimya Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Neşet KADIRGAN, nkadirgan@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 717 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Temel İşlemler; Enerji/Yakıt (Yenilenebilir ve yenilenemez); Çevre, Ekoloji ve Yaşam Döngüsü Analizleri; Polimer Teknolojisi; İnorganik Teknolojiler; Biyokimyasal Teknolojiler; Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon araştırmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda bölümümüz bünyesinde Temel İşlemler Laboratuvarı, Isı ve Yakıt Laboratuvarı, Polimer Laboratuvarı, İnorganik Teknolojiler Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Kontrol Laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanısıra Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü çeşitli endüstri kollarında gerek danışmanlık gerek analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine hakim olma becerisi
2 Kimya biliminin prensiplerine ileri düzeyde hakim olma ve bunları uygulama becerisi
3 Karmaşık problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi
4 Kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi
5 Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
6 Kimya mühendisliğinin özel bir alanında bilgileri yüksek lisans seviyesinde uygulama becerisi
7 Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve bir tez yazma becerisi
8 Çalışma alanındaki katkılarını yayınlama
9 Araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE-E1..4-YL Elective - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 CHE-E5,6,7-YL Elective - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > CHE-E1..4-YL Elective - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE710 Safety in Chemical Engineering Zorunlu 3 0 8
2 CHE713 Applied Mathematics in Che. Engineering Zorunlu 3 0 8
3 CHE714 Multivariate Analysis in Engineering Zorunlu 3 0 8
4 CHE715 Environment Friendly Chemical Engineering Zorunlu 3 0 8
5 CHE720 Fire and Fire Protection in Industry Zorunlu 3 0 8
6 CHE725 Optimization of Chemical Processes Zorunlu 3 0 8
7 CHE735 Transport Phenomena I Zorunlu 3 0 8
8 CHE736 Transport Phenomena II Zorunlu 3 0 8
9 CHE743 Polymer Physical Chemistry - I Zorunlu 3 0 8
10 CHE744 Polymer Physical Chemistry - II Zorunlu 3 0 8
11 CHE753 Advanced Chemical Process Control Zorunlu 3 0 8
12 CHE754 Fluidization Technology Zorunlu 3 0 8
13 CHE755 Principles andTechnology of Drying Zorunlu 3 0 8
14 CHE762 Experimental Methods for Chemical Engineers Zorunlu 3 0 8
15 CHE768 Electrochemical Technologies Zorunlu 3 0 8
16 CHE773 Polymer Technology Zorunlu 3 0 8
17 CHE775 Polymer Analysis and Characterization Zorunlu 3 0 8
18 CHE776 Industrial Crystallization Zorunlu 3 0 8
19 CHE780 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics Zorunlu 3 0 8
20 CHE782 Mathematical Modeling of Energy Systems Zorunlu 3 0 8
21 CHE783 Mathematical Modeling and Simulation Zorunlu 3 0 8
22 CHE784 Gaseous Fuel Technology Zorunlu 3 0 8
23 CHE785 Hydrogen Energy System Zorunlu 3 0 8
24 CHE787 Renewable Energy Systems Zorunlu 3 0 8
25 CHE789 Advanced Topics in Chemical Engineering I Zorunlu 3 0 8
26 CHE790 Advanced Topics in Chemical Engineering II Zorunlu 3 0 8
27 CHE793 Application of Management Science in Chemical Industry Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > CHE-E5,6,7-YL Elective - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE710 Safety in Chemical Engineering Zorunlu 3 0 8
2 CHE713 Applied Mathematics in Che. Engineering Zorunlu 3 0 8
3 CHE714 Multivariate Analysis in Engineering Zorunlu 3 0 8
4 CHE715 Environment Friendly Chemical Engineering Zorunlu 3 0 8
5 CHE720 Fire and Fire Protection in Industry Zorunlu 3 0 8
6 CHE725 Optimization of Chemical Processes Zorunlu 3 0 8
7 CHE735 Transport Phenomena I Zorunlu 3 0 8
8 CHE736 Transport Phenomena II Zorunlu 3 0 8
9 CHE743 Polymer Physical Chemistry - I Zorunlu 3 0 8
10 CHE744 Polymer Physical Chemistry - II Zorunlu 3 0 8
11 CHE753 Advanced Chemical Process Control Zorunlu 3 0 8
12 CHE754 Fluidization Technology Zorunlu 3 0 8
13 CHE755 Principles andTechnology of Drying Zorunlu 3 0 8
14 CHE762 Experimental Methods for Chemical Engineers Zorunlu 3 0 8
15 CHE768 Electrochemical Technologies Zorunlu 3 0 8
16 CHE773 Polymer Technology Zorunlu 3 0 8
17 CHE775 Polymer Analysis and Characterization Zorunlu 3 0 8
18 CHE776 Industrial Crystallization Zorunlu 3 0 8
19 CHE780 Advanced Chemical Engineering Thermodynamics Zorunlu 3 0 8
20 CHE782 Mathematical Modeling of Energy Systems Zorunlu 3 0 8
21 CHE783 Mathematical Modeling and Simulation Zorunlu 3 0 8
22 CHE784 Gaseous Fuel Technology Zorunlu 3 0 8
23 CHE785 Hydrogen Energy System Zorunlu 3 0 8
24 CHE787 Renewable Energy Systems Zorunlu 3 0 8
25 CHE789 Advanced Topics in Chemical Engineering I Zorunlu 3 0 8
26 CHE790 Advanced Topics in Chemical Engineering II Zorunlu 3 0 8
27 CHE793 Application of Management Science in Chemical Industry Zorunlu 3 0 8

^