Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ;Mühensilik Fakültemizin 1991 kuruluş tarihinden sonra sırası ile Bilgisayar , Çevre ,Endüstri ,Elektrik-Elektronik , Kimya ve Makine Mühendisliklerinin ardından 1997 yılında Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Anabilim Dallarının faaliyete geçmesi ile kurulmuştur. Bölümümüz 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2003-2004 Eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programını ve 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında Doktora programını açmıştır.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Mühendislik derecesine derecesine sahip olan öğrenciler ile ve Fizik, Kimya, Jeoloji ve benzeri fen bilimleri mezunları Metalurji ve Malzeme Anabilim dalında Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan Yüksek Lisans ve Ph.D doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı’nde öğretim dili İngilizce'dir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü; Malzeme yapısı hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım, geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürme ile ilgili mühendislik dalıdır. Uygarlığın başlangıcından beri çeşitli malzemeler enerji ile birlikte insanın yaşama standardını yükseltmek için kullanılmıştır. Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu programda öğrencilerimiz ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Öğrencilerimize önerilmekta olan derslerde Proses-mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Bunun yanında aldıkları derslerde ve tez çalışmasında araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, proje hazırlayan ve yönetebilen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, çok disiplinliliğe ve grup çalışmalarına yatkın konusunda uzman bireyler yetiştirmek için gerekli olanakları sağlamaya çalışmaktayız.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Mezunlarımız, Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi bir çok alanda yurt içinde Başta Türk Hava Yolları, Assan Aluminyum, Renoult A.Ş ,Tübitak MAM, Kroman Çelik A.Ş ,Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş ve GE gibi firmalarda çalışma hayatlarına devam etmektedirler. Çalışma Hayatının yanısıra Fransa , Finlandiya ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerde hem doktora eğitimlerine hemde iş hayatlarına devam etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Arif N. Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendsiliği Bölümü D Binası MD 605 Göztepe Kampüsü Tel :02163480292/605 Fax :02163450126 E-mail: gulluoglu@marmara.edu.tr Kadıköy / İstanbul
Bölüm Olanakları
M.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü az sayıda, ancak nitelik açısından çok yüksek bir öğretim kadrosuyla eğitim ve arastırma etkinliklerine 1997 yılında baslamıstır. Bölüm ilerleyen yıllarda hızla gelismis, yurt dısından gelen genç yetenekleri kadrosuna katmıs ve kısa zamanda uluslar arası bir niteliğe erismistir. Bölüm son yıllarda arastırma ve eğitim laboratuarlarını kurmak yolunda akılcı ve verimli sekilde çalısmalar yapmıstır. Bunun neticesi olarak bölüm elemanları nitelikli ulusal ve uluslar arası projeler alarak çalısmalarını basarı ile sürdürmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri, malzemenin klasik konularında yaptığı çalısmalar yanında, Malzemenin önemli güncel konularında arastırmalarını sürdürmektedirler. Bu nedenle, bölümümüzde ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi için gerekli laboratuarlar oluşturulmuştur. Malzeme Laboratuarları birimi üç ana bölümden oluşturulmuştur. Bunlar, Malzeme Üretim, Nitelendirme ve Mekanik özellikler laboratuarlarıdır. Bu laboratuarlar modern cihaz ve sistemlerle donatılmıştır. Burada elde edilen malzeme ve ürünlerin kompozisyonu, iç yapı ve özellikleri malzeme nitelendirme ve mekanik özellikler laboratuarlarında kurulan modern analiz cihazları ve sistemlerinde belirlenecektir. Malzeme Üretim Laboratuarı Bu laboratuarda ileri seramiklerin, metallerin, polimerlerin üretimindeki fiziksel işlemler ve kimyasal süreçler için gerekli üniteler ve malzemelerin üretiminden sonra gerekli işleme ve şekillendirme cihazları bulunmaktadır. • Kırma, • Öğütme, • Karıştırma • Boyutlandırma • Şekillendirme presi • Tek Eksenli Pres • İsostatik Pres • Fırınlar • Kurutma • Isıl İşlem • Sinterleme • Özel Üretim ve Sentez Cihazları • Sprey Kurutucu • Kristal Üretme Cihazları • Döküm ve Katılaştırma • Endüksiyon Fırını • Döküm Kumu Test Malzeme Nitelendirme Laboratuarı Bu laboratuarlar malzemelerin atomik kompozisyonlarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, faz analizleri, ve mikro yapı ve özelliklerini karakterize edecek cihazlarla donatılmıştır. • X-Işınları Difraktometresi • X-Işınları Spektrometresi • SEM • Termal analiz cihazları (TGA, DTA, DSG, Dilatometer), • Rheometre, • FT-IR, • Tane boyutu ölçüm, • Kimyasal analiz (ICP-MS, GC) • Metalografi • Numune Kesme ve Kalıplama • Numune hazırlama • Metal mikroskobu • Stereo Mikroskobu • Kalitatif Faz analizi • Korozyon test ünitesi Malzeme Mekanik Muayene Laboratuarları Bu laboratuarda katı malzemelerin mekanik özelliklini tayin etmek için gerekli cihazlar bulunmaktadır. • Çekme • Yorulma • Aşınma • Darbe • Sürünme • Sertlik • Mikro sertlik • Vickers, Brinell, Rockwell
Program Çıktıları ^
1 Malzeme Mühendisliği alanında bilgi edinme ve bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilme.
2 Malzeme Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme faaliyetelerine dayalı bilgiyi artırmak ve yaymak.
3 Malzeme Mühendisliği teknolojisinin ticarileştirilmesi için gerekli yöntem ve kaynakları kavrama.
4 Malzemelerin performansını ve süreçlerini dizayn, analiz ve optimize edebilme.
5 Malzeme özelliklerini daha iyi anlamak, modifiye ve kontrol edebilmek için gerekli yöntemleri araştırma ve geliştirebilme.
6 Çok disiplinli projelerde çalışabilme.
7 Öğretim, araştırma ve gözetim faaliyetleri esnasında alanları ile ilgili verilerin toplanması irdelenmesi ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel ve etik değerlere uyulması.
8 Mühendislik çözümlerinin etkisini küresel ve sosyal bağlamda kavrama.
9 Hayat boyu öğrenmeye katılımın gerekliliğini kavrama ve katılma yeteneği.
10 Nicel fikirlerle hem sözlü hem de yazılı iletişim kurma.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE-C1,2-YL Core - 1-2 Seçmeli 6 0 16
2 MSE-E1,2-YL Elective - 1-2 Seçmeli 6 0 16
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 MSE-C3-YL Core - 3 Seçmeli 3 0 8
3 MSE-E3,4-YL Elective - 3-4 Seçmeli 6 0 16
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MSE-C1,2-YL Core - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE701 Advanced Thermodynamics of Materials Zorunlu 3 0 8
2 MSE703 Advanced Crystallography and Diffraction Studies Zorunlu 3 0 8
3 MSE705 Kinetics in Materials Processes Zorunlu 3 0 8
4 MSE707 Advanced Materials Characterization Zorunlu 3 0 8
5 MSE761 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
6 MSE763 Computer Applications in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > MSE-E1,2-YL Elective - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE701 Advanced Thermodynamics of Materials Zorunlu 3 0 8
2 MSE703 Advanced Crystallography and Diffraction Studies Zorunlu 3 0 8
3 MSE705 Kinetics in Materials Processes Zorunlu 3 0 8
4 MSE707 Advanced Materials Characterization Zorunlu 3 0 8
5 MSE711 Advanced Solidification Zorunlu 3 0 8
6 MSE712 Advanced Phase Diagrams Zorunlu 3 0 8
7 MSE714 Advanced Die Casting Processes Zorunlu 3 0 8
8 MSE721 Materials Surfaces and Interfaces Zorunlu 3 0 8
9 MSE722 Surface Modification of Materials Zorunlu 3 0 8
10 MSE723 Deformation and Fracture Mechanics of Solids Zorunlu 3 0 8
11 MSE724 Advanced Ceramic Forming Processes Zorunlu 3 0 8
12 MSE726 Thermal Processing of Ceramics Zorunlu 3 0 8
13 MSE727 Thermal Spray Coatings Zorunlu 3 0 8
14 MSE728 Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications Zorunlu 3 0 8
15 MSE729 Chemical Processing of Ceramics Zorunlu 3 0 8
16 MSE730 Polymer Rheology Zorunlu 3 0 8
17 MSE731 Electronic Ceramics Zorunlu 3 0 8
18 MSE732 Glass Ceramics and Technology Zorunlu 3 0 8
19 MSE733 Advanced Engineering Ceramics Zorunlu 3 0 8
20 MSE734 Joining Technologies of Materials Zorunlu 3 0 8
21 MSE736 Properties, Processing, Characterization of Nanocomposite Materials Zorunlu 3 0 8
22 MSE740 Electronic, Magnetic and Optical Properties of Materials Zorunlu 3 0 8
23 MSE741 Solar Cells Theory and Technology Zorunlu 3 0 8
24 MSE761 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
25 MSE763 Computer Applications in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
26 MSE770 Waste Processing and Recycling in Materials Industry Zorunlu 3 0 8
27 MSE771 Introduction to Basic Nuclear Concepts and Nuclear Materials Zorunlu 3 0 8
28 MSE781 Materials Selection in Design Zorunlu 3 0 8
29 MSE782 Advanced Studies in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
30 MSE783 Advanced Topics in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
31 MSE784 Fluidization Technology Zorunlu 3 0 8
32 MSE785 Principles and Technology of Drying Zorunlu 3 0 8
33 MSE801 Phase Transformations Zorunlu 3 0 8
34 MSE802 Defect in Materials Zorunlu 3 0 8
35 MSE803 Solid State Chemistry Zorunlu 3 0 8
36 MSE804 Theory of Dislocations Zorunlu 3 0 8
37 MSE805 Advanced Transport Phenomena in Metallurgy Zorunlu 3 0 8
38 MSE806 Introduction to Quantum Mechanics and Modeling of Physical Behavior of Periodic Structures Zorunlu 3 0 8
39 MSE807 Fracture and Fatigue of Engineering Materials Zorunlu 3 0 8
40 MSE808 Advanced Magnetic Properties of Materials Zorunlu 3 0 8
41 MSE809 Modeling of Diffusion and Heat Transfer with Finite Difference in Materials Science Zorunlu 3 0 8
42 MSE810 Modeling and Simulation of Chemical Metallurgical Processes Zorunlu 3 0 8
43 MSE811 Advanced Refractory Materials Zorunlu 3 0 8
44 MSE812 Microstructural Characterization of Materials Zorunlu 3 0 8
45 MSE813 Determination of Intensity, Crystal Structure and Phase Diagrams Zorunlu 3 0 8
46 MSE814 Advanced Deformation Processing Zorunlu 3 0 8
47 MSE815 Texture and Residual Stress Measurement Techniques Zorunlu 3 0 8
48 MSE816 Advanced Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 8
49 MSE817 Corrosion and Advanced Measurement Techniques Zorunlu 3 0 8
50 MSE818 Advanced Glass Chemistry and Technology Zorunlu 3 0 8
51 MSE819 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 8
52 MSE820 Gas-Metal Reactions Zorunlu 3 0 8
53 MSE821 Science and Technology of Nanostructures Zorunlu 3 0 8
54 MSE822 Physical Metallurgy of Aluminum Alloys Zorunlu 3 0 8
55 MSE823 Advanced Extractive Metallurgy Zorunlu 3 0 8
56 MSE824 Diffusion in Solids Zorunlu 3 0 8
57 MSE825 Advanced Powder Metallurgy Zorunlu 3 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE701 Advanced Thermodynamics of Materials Zorunlu 3 0 8
2 MSE703 Advanced Crystallography and Diffraction Studies Zorunlu 3 0 8
3 MSE705 Kinetics in Materials Processes Zorunlu 3 0 8
4 MSE707 Advanced Materials Characterization Zorunlu 3 0 8
5 MSE761 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
6 MSE763 Computer Applications in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MSE-E3,4-YL Elective - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MSE701 Advanced Thermodynamics of Materials Zorunlu 3 0 8
2 MSE703 Advanced Crystallography and Diffraction Studies Zorunlu 3 0 8
3 MSE705 Kinetics in Materials Processes Zorunlu 3 0 8
4 MSE707 Advanced Materials Characterization Zorunlu 3 0 8
5 MSE711 Advanced Solidification Zorunlu 3 0 8
6 MSE712 Advanced Phase Diagrams Zorunlu 3 0 8
7 MSE714 Advanced Die Casting Processes Zorunlu 3 0 8
8 MSE721 Materials Surfaces and Interfaces Zorunlu 3 0 8
9 MSE722 Surface Modification of Materials Zorunlu 3 0 8
10 MSE723 Deformation and Fracture Mechanics of Solids Zorunlu 3 0 8
11 MSE724 Advanced Ceramic Forming Processes Zorunlu 3 0 8
12 MSE726 Thermal Processing of Ceramics Zorunlu 3 0 8
13 MSE727 Thermal Spray Coatings Zorunlu 3 0 8
14 MSE728 Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications Zorunlu 3 0 8
15 MSE729 Chemical Processing of Ceramics Zorunlu 3 0 8
16 MSE730 Polymer Rheology Zorunlu 3 0 8
17 MSE731 Electronic Ceramics Zorunlu 3 0 8
18 MSE732 Glass Ceramics and Technology Zorunlu 3 0 8
19 MSE733 Advanced Engineering Ceramics Zorunlu 3 0 8
20 MSE734 Joining Technologies of Materials Zorunlu 3 0 8
21 MSE736 Properties, Processing, Characterization of Nanocomposite Materials Zorunlu 3 0 8
22 MSE740 Electronic, Magnetic and Optical Properties of Materials Zorunlu 3 0 8
23 MSE741 Solar Cells Theory and Technology Zorunlu 3 0 8
24 MSE761 Advanced Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 8
25 MSE763 Computer Applications in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
26 MSE770 Waste Processing and Recycling in Materials Industry Zorunlu 3 0 8
27 MSE771 Introduction to Basic Nuclear Concepts and Nuclear Materials Zorunlu 3 0 8
28 MSE781 Materials Selection in Design Zorunlu 3 0 8
29 MSE782 Advanced Studies in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
30 MSE783 Advanced Topics in Materials Engineering Zorunlu 3 0 8
31 MSE784 Fluidization Technology Zorunlu 3 0 8
32 MSE785 Principles and Technology of Drying Zorunlu 3 0 8
33 MSE801 Phase Transformations Zorunlu 3 0 8
34 MSE802 Defect in Materials Zorunlu 3 0 8
35 MSE803 Solid State Chemistry Zorunlu 3 0 8
36 MSE804 Theory of Dislocations Zorunlu 3 0 8
37 MSE805 Advanced Transport Phenomena in Metallurgy Zorunlu 3 0 8
38 MSE806 Introduction to Quantum Mechanics and Modeling of Physical Behavior of Periodic Structures Zorunlu 3 0 8
39 MSE807 Fracture and Fatigue of Engineering Materials Zorunlu 3 0 8
40 MSE808 Advanced Magnetic Properties of Materials Zorunlu 3 0 8
41 MSE809 Modeling of Diffusion and Heat Transfer with Finite Difference in Materials Science Zorunlu 3 0 8
42 MSE810 Modeling and Simulation of Chemical Metallurgical Processes Zorunlu 3 0 8
43 MSE811 Advanced Refractory Materials Zorunlu 3 0 8
44 MSE812 Microstructural Characterization of Materials Zorunlu 3 0 8
45 MSE813 Determination of Intensity, Crystal Structure and Phase Diagrams Zorunlu 3 0 8
46 MSE814 Advanced Deformation Processing Zorunlu 3 0 8
47 MSE815 Texture and Residual Stress Measurement Techniques Zorunlu 3 0 8
48 MSE816 Advanced Iron and Steel Production Zorunlu 3 0 8
49 MSE817 Corrosion and Advanced Measurement Techniques Zorunlu 3 0 8
50 MSE818 Advanced Glass Chemistry and Technology Zorunlu 3 0 8
51 MSE819 Mechanics of Composite Materials Zorunlu 3 0 8
52 MSE820 Gas-Metal Reactions Zorunlu 3 0 8
53 MSE821 Science and Technology of Nanostructures Zorunlu 3 0 8
54 MSE822 Physical Metallurgy of Aluminum Alloys Zorunlu 3 0 8
55 MSE823 Advanced Extractive Metallurgy Zorunlu 3 0 8
56 MSE824 Diffusion in Solids Zorunlu 3 0 8
57 MSE825 Advanced Powder Metallurgy Zorunlu 3 0 8

^