Yüksek Lisans Programları
Mühendislik Yönetimi (İngilizce) - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mühendislik Yönetimi (İngilizce) - Mühendislik Yönetimi (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Tezsiz programa ilk öğrenciler Ocak 2002 tarihinde alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla bitiren öğrenciler Mühendislik Yönetimi Dalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört senelik Mühendislik, Fen ve Sosyal Bilimlerden mezun olmuş öğrenciler programa başvurabilirler. Ayrıca ALES ten en az 55 puan almak gerekir. Programın eğitim dili ingilizce olduğu için ÜDS yada KPDS den en az 60 puan almak yada eşdeğeri TOEFL puanına sahip olmak gerekir. Bu puanları olmayanlar Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun yapacağı İnlizce dil sınavına girmeye zorunludurlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği mezunları fark dersleri almazlar ve bunlardan muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim dili İngilizce olduğu için öğrenci İngilizce yeterliliğini ÜDS,KPDS,TOEFL gibi sınavlarla kanıtlamak zorundadır.
Program Profili
Mühendislik Yönetimi Programı, değişik mühendislik, fen ve sosyal bilimleri disiplinlerinden gelen öğrencileri globalleşen dünyada modern ve rekabetçi yönetim bilgi, yaklaşım ve teknikleri ile donanmış yöneticiler olarak yetiştirmeyi hedefler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üretim ve Hizmet Sektörü dahil bütün sektörlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan sonra gerekli koşullar sağlanıyorsa direkt doktora programına başvurulabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayacağı anlaşılan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet Koşulları
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayacağı anlaşılan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı Göztepe Kampüsü Kadıköy İstanbul Ana Bilim Dalı Başkanı : Doç.Dr Özalp Vayvay : ozalp@marmara.edu.tr, 02163471360
Bölüm Olanakları
Program derslerinin tamamı projectörlü sınıflarda yapılmaktadır. Program konusunda uzman bölüm öğretim üyeleri ve özel sektörden ve diğer üniversitelerden gelen kalabalık ve konusunda uzman ve deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından yürütülmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Süreç Odaklı olabilmek
2 Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3 Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4 Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5 Takım çalışmasına yatkın olabilmek
6 Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7 Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8 Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11 Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM-C1,2-TZ Core - 1-2 Seçmeli 6 0 12
2 EM-E1,2,3-TZ Elective - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM798 Semester Project Zorunlu 0 1 5
2 EM-C3,4-TZ Core - 3-4 Seçmeli 6 0 10
3 EM-E4,5,6-TZ Elective - 4-5-6 Seçmeli 9 0 15
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > EM-C1,2-TZ Core - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM705 Network Theory and Project Scheduling Zorunlu 3 0 6
2 EM706 Business Policy Zorunlu 3 0 6
3 EM708 Management Information Systems Zorunlu 3 0 6
4 EM709 Mathematical Programming Zorunlu 3 0 6
5 EM711 Advanced Production Planning and Control Zorunlu 3 0 6
6 EM713 Information Systems Analysis and Design Zorunlu 3 0 6
7 EM715 Design and Analysis of Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 6
8 EM716 Service Operations Management Zorunlu 3 0 6
9 EM717 Special Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
10 EM719 Research Methodology Zorunlu 3 0 6
11 EM725 Advanced Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 6
12 EM727 Current Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
13 EM730 Technology Management Zorunlu 3 0 6
14 EM732 Marketing Management Zorunlu 3 0 6
15 EM738 Games and Decision Making in Management Science Zorunlu 3 0 6
16 EM740 Financial Analysis for Engineering Management Zorunlu 3 0 6
17 EM741 Process Management Zorunlu 3 0 6
18 EM747 Cost Management Zorunlu 3 0 6
19 EM755 Logistics Management Zorunlu 3 0 6
20 EM760 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 6
21 EM764 Risk, Disaster and Crisis Management Zorunlu 3 0 6
22 EM765 Managerial Economics Zorunlu 3 0 6
23 EM767 Ergonomics Zorunlu 3 0 6
24 EM770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Zorunlu 3 0 6
25 EM777 Engineering Management Science Zorunlu 3 0 6
26 EM778 Operations Research and Management Science Zorunlu 3 0 6
27 EM779 Statistical Data Analysis and Management Science Zorunlu 3 0 6
28 EM780 Quantitative Techniques of Engineering Management Zorunlu 3 0 6
29 EM781 Tools of Engineering Management Zorunlu 3 0 6
30 EM783 Techniques of Engineering Management Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > EM-E1,2,3-TZ Elective - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM703 Database Management Systems Zorunlu 3 0 6
2 EM705 Network Theory and Project Scheduling Zorunlu 3 0 6
3 EM706 Business Policy Zorunlu 3 0 6
4 EM707 Quality Planning and Engineering Zorunlu 3 0 6
5 EM708 Management Information Systems Zorunlu 3 0 6
6 EM709 Mathematical Programming Zorunlu 3 0 6
7 EM711 Advanced Production Planning and Control Zorunlu 3 0 6
8 EM713 Information Systems Analysis and Design Zorunlu 3 0 6
9 EM714 Engineering Law Zorunlu 3 0 6
10 EM715 Design and Analysis of Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 6
11 EM716 Service Operations Management Zorunlu 3 0 6
12 EM717 Special Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
13 EM718 Foreign Expansion and Trade Techniques Zorunlu 3 0 6
14 EM719 Research Methodology Zorunlu 3 0 6
15 EM720 Data Communications and Computer Networks Zorunlu 3 0 6
16 EM721 Business Enterprises and Bank Credit Relations Zorunlu 3 0 6
17 EM722 Human Resources Management Zorunlu 3 0 6
18 EM724 Information Systems Management Zorunlu 3 0 6
19 EM725 Advanced Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 6
20 EM726 Flexible Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 6
21 EM727 Current Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
22 EM728 Strategic Management Zorunlu 3 0 6
23 EM729 Business Process Re-Engineering Zorunlu 3 0 6
24 EM730 Technology Management Zorunlu 3 0 6
25 EM731 Business Society and Government Regulations Zorunlu 3 0 6
26 EM732 Marketing Management Zorunlu 3 0 6
27 EM733 R&D Management Zorunlu 3 0 6
28 EM734 Techniques of Gaseous Fuel Technology Zorunlu 3 0 6
29 EM735 Transportation Engineering Zorunlu 3 0 6
30 EM736 Forecasting Techniques Zorunlu 3 0 6
31 EM737 Value Engineering and Change Management Zorunlu 3 0 6
32 EM738 Games and Decision Making in Management Science Zorunlu 3 0 6
33 EM739 Techniques, Economics and Organisation of Safety Zorunlu 3 0 6
34 EM740 Financial Analysis for Engineering Management Zorunlu 3 0 6
35 EM741 Process Management Zorunlu 3 0 6
36 EM742 Computer Applications in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
37 EM743 Engineering for a Sustainable Biosphere Zorunlu 3 0 6
38 EM744 Expert Systems Zorunlu 3 0 6
39 EM745 Data Mining Techniques Zorunlu 3 0 6
40 EM747 Cost Management Zorunlu 3 0 6
41 EM751 Energy Technologies, Economics, Policies Zorunlu 3 0 6
42 EM753 Productivity Management Zorunlu 3 0 6
43 EM754 Portfolio Management Zorunlu 3 0 6
44 EM755 Logistics Management Zorunlu 3 0 6
45 EM757 Performance Analysis Zorunlu 3 0 6
46 EM759 Manufacturing Strategies Zorunlu 3 0 6
47 EM760 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 6
48 EM761 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 6
49 EM762 Computer Integrated Manufacturing Zorunlu 3 0 6
50 EM763 Forecasting and Time Series Analysis Zorunlu 3 0 6
51 EM764 Risk, Disaster and Crisis Management Zorunlu 3 0 6
52 EM765 Managerial Economics Zorunlu 3 0 6
53 EM766 Inventory Management Zorunlu 3 0 6
54 EM767 Ergonomics Zorunlu 3 0 6
55 EM768 Communication and Team Building Zorunlu 3 0 6
56 EM769 Principles of Marketing Zorunlu 3 0 6
57 EM770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Zorunlu 3 0 6
58 EM801 Capital Budgeting and Financial Engineering Zorunlu 3 0 6
59 EM802 Advanced Linear Optimization Zorunlu 3 0 6
60 EM803 Manufacturing Policy Zorunlu 3 0 6
61 EM804 Scheduling Theory Zorunlu 3 0 6
62 EM805 Human Factors in Engineering Systems Zorunlu 3 0 6
63 EM806 Investment Decision Modelling Zorunlu 3 0 6
64 EM807 Basic Industrial Processes Zorunlu 3 0 6
65 EM809 Game Theory Zorunlu 3 0 6
66 EM810 Modelling Techniques and Implementation in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
67 EM811 Research Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
68 EM812 Operations Research for Executive Management Zorunlu 3 0 6
69 EM814 Advanced Quality Engineering Zorunlu 3 0 6
70 EM816 Financial Management and Capital Investment Zorunlu 3 0 6
71 EM818 Stochastic Processes in Decision Making Zorunlu 3 0 6
72 EM819 Selected Topics in Engineering and Technology Management Zorunlu 3 0 6
73 EM820 Industrial Process Design Zorunlu 3 0 6
74 EM821 Advanced Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
75 EM822 Strategic Management of Technology and Innovation Zorunlu 3 0 6
76 EM823 Selected Topics in Marketing Zorunlu 3 0 6
77 EM824 Advanced Supply Chain Management Zorunlu 3 0 6
78 EM825 Artificial Intelligence Supported Decision Making Zorunlu 3 0 6
79 EM826 Inventory Theory Zorunlu 3 0 6
80 EM828 Tools and Techniques for Optimization Zorunlu 3 0 6
81 EM830 Individual Studies in Engineering Management Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > EM-C3,4-TZ Core - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM705 Network Theory and Project Scheduling Zorunlu 3 0 5
2 EM706 Business Policy Zorunlu 3 0 5
3 EM708 Management Information Systems Zorunlu 3 0 5
4 EM709 Mathematical Programming Zorunlu 3 0 5
5 EM711 Advanced Production Planning and Control Zorunlu 3 0 5
6 EM713 Information Systems Analysis and Design Zorunlu 3 0 5
7 EM715 Design and Analysis of Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
8 EM716 Service Operations Management Zorunlu 3 0 5
9 EM717 Special Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
10 EM719 Research Methodology Zorunlu 3 0 5
11 EM725 Advanced Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
12 EM727 Current Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
13 EM730 Technology Management Zorunlu 3 0 5
14 EM732 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
15 EM738 Games and Decision Making in Management Science Zorunlu 3 0 5
16 EM740 Financial Analysis for Engineering Management Zorunlu 3 0 5
17 EM741 Process Management Zorunlu 3 0 5
18 EM747 Cost Management Zorunlu 3 0 5
19 EM755 Logistics Management Zorunlu 3 0 5
20 EM760 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
21 EM764 Risk, Disaster and Crisis Management Zorunlu 3 0 5
22 EM765 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
23 EM767 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
24 EM770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Zorunlu 3 0 5
25 EM777 Engineering Management Science Zorunlu 3 0 5
26 EM778 Operations Research and Management Science Zorunlu 3 0 5
27 EM779 Statistical Data Analysis and Management Science Zorunlu 3 0 5
28 EM780 Quantitative Techniques of Engineering Management Zorunlu 3 0 5
29 EM781 Tools of Engineering Management Zorunlu 3 0 5
30 EM783 Techniques of Engineering Management Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > EM-E4,5,6-TZ Elective - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EM703 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
2 EM705 Network Theory and Project Scheduling Zorunlu 3 0 5
3 EM706 Business Policy Zorunlu 3 0 5
4 EM707 Quality Planning and Engineering Zorunlu 3 0 5
5 EM708 Management Information Systems Zorunlu 3 0 5
6 EM709 Mathematical Programming Zorunlu 3 0 5
7 EM711 Advanced Production Planning and Control Zorunlu 3 0 5
8 EM713 Information Systems Analysis and Design Zorunlu 3 0 5
9 EM714 Engineering Law Zorunlu 3 0 5
10 EM715 Design and Analysis of Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
11 EM716 Service Operations Management Zorunlu 3 0 5
12 EM717 Special Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
13 EM718 Foreign Expansion and Trade Techniques Zorunlu 3 0 5
14 EM719 Research Methodology Zorunlu 3 0 5
15 EM720 Data Communications and Computer Networks Zorunlu 3 0 5
16 EM721 Business Enterprises and Bank Credit Relations Zorunlu 3 0 5
17 EM722 Human Resources Management Zorunlu 3 0 5
18 EM724 Information Systems Management Zorunlu 3 0 5
19 EM725 Advanced Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
20 EM726 Flexible Manufacturing Systems Zorunlu 3 0 5
21 EM727 Current Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
22 EM728 Strategic Management Zorunlu 3 0 5
23 EM729 Business Process Re-Engineering Zorunlu 3 0 5
24 EM730 Technology Management Zorunlu 3 0 5
25 EM731 Business Society and Government Regulations Zorunlu 3 0 5
26 EM732 Marketing Management Zorunlu 3 0 5
27 EM733 R&D Management Zorunlu 3 0 5
28 EM734 Techniques of Gaseous Fuel Technology Zorunlu 3 0 5
29 EM735 Transportation Engineering Zorunlu 3 0 5
30 EM736 Forecasting Techniques Zorunlu 3 0 5
31 EM737 Value Engineering and Change Management Zorunlu 3 0 5
32 EM738 Games and Decision Making in Management Science Zorunlu 3 0 5
33 EM739 Techniques, Economics and Organisation of Safety Zorunlu 3 0 5
34 EM740 Financial Analysis for Engineering Management Zorunlu 3 0 5
35 EM741 Process Management Zorunlu 3 0 5
36 EM742 Computer Applications in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
37 EM743 Engineering for a Sustainable Biosphere Zorunlu 3 0 5
38 EM744 Expert Systems Zorunlu 3 0 5
39 EM745 Data Mining Techniques Zorunlu 3 0 5
40 EM747 Cost Management Zorunlu 3 0 5
41 EM751 Energy Technologies, Economics, Policies Zorunlu 3 0 5
42 EM753 Productivity Management Zorunlu 3 0 5
43 EM754 Portfolio Management Zorunlu 3 0 5
44 EM755 Logistics Management Zorunlu 3 0 5
45 EM757 Performance Analysis Zorunlu 3 0 5
46 EM759 Manufacturing Strategies Zorunlu 3 0 5
47 EM760 Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
48 EM761 Special Topics in Industrial Engineering Zorunlu 3 0 5
49 EM762 Computer Integrated Manufacturing Zorunlu 3 0 5
50 EM763 Forecasting and Time Series Analysis Zorunlu 3 0 5
51 EM764 Risk, Disaster and Crisis Management Zorunlu 3 0 5
52 EM765 Managerial Economics Zorunlu 3 0 5
53 EM766 Inventory Management Zorunlu 3 0 5
54 EM767 Ergonomics Zorunlu 3 0 5
55 EM768 Communication and Team Building Zorunlu 3 0 5
56 EM769 Principles of Marketing Zorunlu 3 0 5
57 EM770 Simulation Modeling of Production and Service Systems Zorunlu 3 0 5
58 EM801 Capital Budgeting and Financial Engineering Zorunlu 3 0 5
59 EM802 Advanced Linear Optimization Zorunlu 3 0 5
60 EM803 Manufacturing Policy Zorunlu 3 0 5
61 EM804 Scheduling Theory Zorunlu 3 0 5
62 EM805 Human Factors in Engineering Systems Zorunlu 3 0 5
63 EM806 Investment Decision Modelling Zorunlu 3 0 5
64 EM807 Basic Industrial Processes Zorunlu 3 0 5
65 EM809 Game Theory Zorunlu 3 0 5
66 EM810 Modelling Techniques and Implementation in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
67 EM811 Research Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
68 EM812 Operations Research for Executive Management Zorunlu 3 0 5
69 EM814 Advanced Quality Engineering Zorunlu 3 0 5
70 EM816 Financial Management and Capital Investment Zorunlu 3 0 5
71 EM818 Stochastic Processes in Decision Making Zorunlu 3 0 5
72 EM819 Selected Topics in Engineering and Technology Management Zorunlu 3 0 5
73 EM820 Industrial Process Design Zorunlu 3 0 5
74 EM821 Advanced Topics in Engineering Management Zorunlu 3 0 5
75 EM822 Strategic Management of Technology and Innovation Zorunlu 3 0 5
76 EM823 Selected Topics in Marketing Zorunlu 3 0 5
77 EM824 Advanced Supply Chain Management Zorunlu 3 0 5
78 EM825 Artificial Intelligence Supported Decision Making Zorunlu 3 0 5
79 EM826 Inventory Theory Zorunlu 3 0 5
80 EM828 Tools and Techniques for Optimization Zorunlu 3 0 5
81 EM830 Individual Studies in Engineering Management Zorunlu 3 0 5

^