Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mühendislik Yönetimi - Mühendislik Yönetimi(Uzaktan Eğitim)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 6 0 10
2 MY-Z1,2,3-YL Zorunlu Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 4
2 MY-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3,4 Seçmeli 6 0 10
3 MY-Z4,5,6-YL Zorunlu Ders - 4-5-6 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 1 32
Seçmeli
1 . Dönem > MY-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY7007 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 MY7008 Bilgi Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
3 MY7009 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 MY7010 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 MY7011 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 MY7012 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 MY7013 Enerji Yönetimi ve Politikaları Zorunlu 3 0 5
8 MY7014 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
9 MY7015 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 5
10 MY7016 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 5
11 MY7017 Güvenlik Mühendisliği ve Yönetimi Zorunlu 3 0 5
12 MY7018 Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 MY7021 Sürdürebilirlik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
14 MY7022 Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Zorunlu 3 0 5
15 MY7023 Bilgisayar Destekli Veri Analizi Zorunlu 3 0 5
16 MY7025 Mühendislikte Elektronik Tablo Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
17 MY7027 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 5
18 MY7029 Girişimcilik Ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > MY-Z1,2,3-YL Zorunlu Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY7001 Yönetimde Karar Verme Teknikleri Zorunlu 3 0 6
2 MY7002 Kalite ve Süreç Yönetimi Zorunlu 3 0 6
3 MY7003 Yöneticiler için İstatistik Zorunlu 3 0 6
4 MY7004 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 6
5 MY7005 Değişim ve İnovasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 6
6 MY7006 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zorunlu 3 0 6
7 MY7015 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
8 MY7019 Yönetim Organizasyon Zorunlu 3 0 6
9 MY7020 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6
10 MY7031 Sistem Modelleme Ve Simulasyon Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > MY-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY7007 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 MY7008 Bilgi Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
3 MY7009 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 MY7010 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
5 MY7011 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 MY7012 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 MY7013 Enerji Yönetimi ve Politikaları Zorunlu 3 0 5
8 MY7014 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
9 MY7015 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 5
10 MY7016 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 5
11 MY7017 Güvenlik Mühendisliği ve Yönetimi Zorunlu 3 0 5
12 MY7018 Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
13 MY7021 Sürdürebilirlik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
14 MY7022 Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Zorunlu 3 0 5
15 MY7023 Bilgisayar Destekli Veri Analizi Zorunlu 3 0 5
16 MY7025 Mühendislikte Elektronik Tablo Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
17 MY7027 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 5
18 MY7029 Girişimcilik Ve Kobi Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > MY-Z4,5,6-YL Zorunlu Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MY7001 Yönetimde Karar Verme Teknikleri Zorunlu 3 0 6
2 MY7002 Kalite ve Süreç Yönetimi Zorunlu 3 0 6
3 MY7003 Yöneticiler için İstatistik Zorunlu 3 0 6
4 MY7004 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 6
5 MY7005 Değişim ve İnovasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 6
6 MY7006 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zorunlu 3 0 6
7 MY7015 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
8 MY7019 Yönetim Organizasyon Zorunlu 3 0 6
9 MY7020 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6
10 MY7031 Sistem Modelleme Ve Simulasyon Zorunlu 3 0 6

^