Yüksek Lisans Programları
Mekatronik - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik - Mekatronik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Tezli Yüksek Lisans Programı 2005-2006 güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Mekatronik alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak: Mekatronik Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Matbaa Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Çevre Mühendisliği; ALES Sınavından en az 60 puan almak; ÜDS veya eşdeğeri İngilizce sınavından en az 30 puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 21 kredilik dersi (en az 7 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, Seminer dersinden başarılı olan, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Mekatronik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Mekatronik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, teknolojik lisans derecesine sahip kişilere ilgilerini ve çalışma alanlarını temel alarak mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek kişileri ve akademisyenleri yetiştirmek öncelikli hedeftir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların çalışma alanları üç grupta toplanır: Mesleki ve teknik eğitim sektörü çalışanları (akademisyenler ve teknik öğretmenler), resmi ve özel sektör firma çalışanları ve kendi işini kuranlar. Bazı mezunlarımız çeşitli resmi ve özel sektör firmalarında tasarım ve uygulama odaklı olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımız daha çok otomotiv, otomasyon, robotik firmalarında çalışmayı tercih etmektedirler. Mezunların çalıştığı bazı firmalar ve eğitim kurumları şunlardır: Festo, Ford Otomotiv, Aymaksan, FIAT, Toyota, SICK, Hilton, Mercedes Benz, Kontek Otomasyon, Gedik Kaynak, Erba Makine, Mega Danışmanlık, İTÜ, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Arel Üniversitesi, MEB'e Bağlı teknik ve mesleki liseler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programında 21 kredilik dersi başarıyla tamamlayan, seminerini başarıyla veren ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Program Başkanlığı Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - İstanbul Enstitü Müdürü:+90 (216) 338 44 74 Enstitü Sekreteri: +90 (216) 338 44 74 / 114 Mekatronik Program Başkanı: +90 336 57 70 / 653 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Mekatronik Tezli Lisansüsütü Programında 6 Profesör, 7 Doçent, 12 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 29 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Mekatronik Bölümünde modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış 15 adet laboratuvar ve atölye mevcuttur. G100 - CNC Lab., G101 - Spektrofotometre & Difraktometre Lab., G102 - Numune Hazırlama ve Soğutma Lab., G103 - CIM Lab., G201 - Pnömatik Lab., G202 - Hidrolik Lab., G203 - CAD CAM Tasarım Lab., G300 - Elektrik-Elektronik 1 Lab., G301 - Otomotiv Mekatroniği Lab., G302 - Elektrik-Elektronik 2 Lab., G302a - Proses Kontrol Lab., G306 - Veri İşleme Lab. laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve uygulamalı mühendislik ve teknoloji bilgilerini mekatronik uygulama mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
2 Mekatronik teknolojilerini ve ilgili alanlarda uygulamalı problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda tasarlanmış bir süreci uygulamaya geçirme becerisi
4 Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik uygulamalarının özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulama yaptırılması
5 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
8 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, uygulama yapabilme ve uygulamadaki sorunları çözebilme becerisi
9 Uygulamalara mekatronik felsefesi ile yaklaşım becerisi
10 Mekatronik teknolojilerinin gerektirdiği disiplinde çalışma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 MKT-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 MKT-S4,5,6-YL Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MKT-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT702 Mekatronikte Tümleşik Tasarım Zorunlu 3 0 8
2 MKT703 Mekatronikte Tasarım ve Analiz Zorunlu 3 0 8
3 MKT704 İleri Robotik Zorunlu 3 0 8
4 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 8
5 MKT706 Mekatronikte İleri Ölçüm Teknikleri Zorunlu 3 0 8
6 MKT707 Mekatronik Sistemler Modelleme, Simülasyon ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
7 MKT708 Doğrusal Olmayan Kontrol Zorunlu 3 0 8
8 MKT709 Sayısal Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 8
9 MKT710 Tasarımda Sonlu Elemanlar Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
10 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 8
11 MKT712 Sensörler, Algılama ve Arayüzler Zorunlu 3 0 8
12 MKT713 Örgütsel Yönetim Zorunlu 3 0 8
13 MKT714 Mikro Makine Teknolojileri Zorunlu 3 0 8
14 MKT715 Otomotiv Mekatroniği Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
15 MKT716 Sayısal Kontrol Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
16 MKT717 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
17 MKT718 Bilgisayar ile Bütünleşik İmalat ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
18 MKT719 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik Zorunlu 3 0 8
19 MKT720 Patern Tanıma ve Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 8
20 MKT721 Endüstriyel Otomasyon ve İletişim Zorunlu 3 0 8
21 MKT722 Mekatronikte İlişik Sistemler Zorunlu 3 0 8
22 MKT723 Malzeme Biliminde İleri Ölçüm Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
23 MKT724 Servo Sistemler Zorunlu 3 0 8
24 MKT725 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi Zorunlu 3 0 8
25 MKT726 Gerçel Zaman Sistemlerinin Tasarımı Zorunlu 3 0 8
26 MKT728 Mekatronik Ürün Tasarımı Zorunlu 3 0 8
27 MKT729 Mekatronikte Elektrik Makineleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
28 MKT730 Görsel Programlama Zorunlu 3 0 8
29 MKT731 Temel Elektrik ve Elektronik Devre Elemanları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
30 MKT732 Proses Dinamiği ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
31 MKT733 Mekatronik Sistemlerde Özel Elektrik Motorları ve Kontrol Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
32 MKT743 İç Aydınlatma Otomasyonunda SCADA ve PLC Sistemleri Zorunlu 3 0 8
33 MKT744 Mühendislik Sistemlerinde Simülasyon Programlarının Kullanımı Zorunlu 3 0 8
34 MKT745 Opto-Elektronik Sistemler Zorunlu 3 0 8
35 MKT746 Bulanık Karar Destek Sistemleri Zorunlu 3 0 8
36 MKT747 Üretim Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 8
37 MKT748 Modern Kaynak Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
38 MKT749 Plastiklerin Kaynağı Zorunlu 3 0 8
39 MKT750 Ergonomi Zorunlu 3 0 8
40 MKT751 Enstrümantal Yöntemler Zorunlu 3 0 8
41 MKT752 Matbaa Makinaları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
42 MKT753 Baskı Hazırlık İşlemlerinde Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 8
43 MKT754 Biyomekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > MKT-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT701 İleri Matematik Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MKT-S4,5,6-YL Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT702 Mekatronikte Tümleşik Tasarım Zorunlu 3 0 8
2 MKT703 Mekatronikte Tasarım ve Analiz Zorunlu 3 0 8
3 MKT704 İleri Robotik Zorunlu 3 0 8
4 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 8
5 MKT706 Mekatronikte İleri Ölçüm Teknikleri Zorunlu 3 0 8
6 MKT707 Mekatronik Sistemler Modelleme, Simülasyon ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
7 MKT708 Doğrusal Olmayan Kontrol Zorunlu 3 0 8
8 MKT709 Sayısal Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 8
9 MKT710 Tasarımda Sonlu Elemanlar Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
10 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 8
11 MKT712 Sensörler, Algılama ve Arayüzler Zorunlu 3 0 8
12 MKT713 Örgütsel Yönetim Zorunlu 3 0 8
13 MKT714 Mikro Makine Teknolojileri Zorunlu 3 0 8
14 MKT715 Otomotiv Mekatroniği Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
15 MKT716 Sayısal Kontrol Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
16 MKT717 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
17 MKT718 Bilgisayar ile Bütünleşik İmalat ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
18 MKT719 Mekanik Sistemlerde Kinematik ve Dinamik Zorunlu 3 0 8
19 MKT720 Patern Tanıma ve Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 8
20 MKT721 Endüstriyel Otomasyon ve İletişim Zorunlu 3 0 8
21 MKT722 Mekatronikte İlişik Sistemler Zorunlu 3 0 8
22 MKT723 Malzeme Biliminde İleri Ölçüm Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
23 MKT724 Servo Sistemler Zorunlu 3 0 8
24 MKT725 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi Zorunlu 3 0 8
25 MKT726 Gerçel Zaman Sistemlerinin Tasarımı Zorunlu 3 0 8
26 MKT728 Mekatronik Ürün Tasarımı Zorunlu 3 0 8
27 MKT729 Mekatronikte Elektrik Makineleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
28 MKT730 Görsel Programlama Zorunlu 3 0 8
29 MKT731 Temel Elektrik ve Elektronik Devre Elemanları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
30 MKT732 Proses Dinamiği ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
31 MKT733 Mekatronik Sistemlerde Özel Elektrik Motorları ve Kontrol Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
32 MKT743 İç Aydınlatma Otomasyonunda SCADA ve PLC Sistemleri Zorunlu 3 0 8
33 MKT744 Mühendislik Sistemlerinde Simülasyon Programlarının Kullanımı Zorunlu 3 0 8
34 MKT745 Opto-Elektronik Sistemler Zorunlu 3 0 8
35 MKT746 Bulanık Karar Destek Sistemleri Zorunlu 3 0 8
36 MKT747 Üretim Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 8
37 MKT748 Modern Kaynak Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
38 MKT749 Plastiklerin Kaynağı Zorunlu 3 0 8
39 MKT750 Ergonomi Zorunlu 3 0 8
40 MKT751 Enstrümantal Yöntemler Zorunlu 3 0 8
41 MKT752 Matbaa Makinaları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
42 MKT753 Baskı Hazırlık İşlemlerinde Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 8
43 MKT754 Biyomekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8

^