Yüksek Lisans Programları
Mekatronik - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik - Mekatronik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2005-2006 güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Mekatronik alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak: Mekatronik Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Çevre Mühendisliği; ALES Sınavından en az 60 puan almak; ÜDS veya eşdeğeri İngilizce sınavından en az 30 puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 30 kredilik dersi (en az 10 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, Dönem Projesi dersinden başarılı olan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Mekatronik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Mekatronik Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, teknolojik lisans derecesine sahip kişilere ilgilerini ve çalışma alanlarını temel alarak mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek kişileri ve akademisyenleri yetiştirmek öncelikli hedeftir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların çalışma alanları üç grupta toplanır: Mesleki ve teknik eğitim sektörü çalışanları (akademisyenler ve teknik öğretmenler), resmi ve özel sektör firma çalışanları ve kendi işini kuranlar. Bazı mezunlarımız çeşitli resmi ve özel sektör firmalarında tasarım ve uygulama odaklı olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımız daha çok otomotiv, otomasyon, robotik firmalarında çalışmayı tercih etmektedirler. Mezunların çalıştığı bazı firmalar ve eğitim kurumları şunlardır: Festo, Ford Otomotiv, Aymaksan, FIAT, Toyota, SICK, Hilton, Mercedes Benz, Kontek Otomasyon, Gedik Kaynak, Erba Makine, Mega Danışmanlık, İTÜ, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Arel Üniversitesi, MEB'e Bağlı teknik ve mesleki liseler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans Programında 30 kredilik dersi başarıyla tamamlayan, Dönem Projesini başarıyla veren öğrenci mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Program Başkanlığı Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - İstanbul Enstitü Müdürü:+90 (216) 338 44 74 Enstitü Sekreteri: +90 (216) 338 44 74 / 114 Mekatronik Program Başkanı: +90 336 57 70 / 653 Fax :+90 (216) 337 89 87
Bölüm Olanakları
Mekatronik Tezsiz Lisansüstü Programında 3 Profesör, 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Mekatronik Bölümünde modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış 15 adet laboratuvar ve atölye mevcuttur. G100 - CNC Lab., G101 - Spektrofotometre & Difraktometre Lab., G102 - Numune Hazırlama ve Soğutma Lab., G103 - CIM Lab., G201 - Pnömatik Lab., G202 - Hidrolik Lab., G203 - CAD CAM Tasarım Lab., G300 - Elektrik-Elektronik 1 Lab., G301 - Otomotiv Mekatroniği Lab., G302 - Elektrik-Elektronik 2 Lab., G302a - Proses Kontrol Lab., G306 - Veri İşleme Lab. laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve uygulamalı mühendislik ve teknoloji bilgilerini mekatronik uygulama mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
2 Mekatronik teknolojilerini ve ilgili alanlarda uygulamalı problemleri tanımlama ve çözme becerisi
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda tasarlanmış bir süreci uygulamaya geçirme becerisi
4 Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik uygulamalarının özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulama yaptırılması
5 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
8 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, uygulama yapabilme ve uygulamadaki sorunları çözebilme becerisi
9 Uygulamalara mekatronik felsefesi ile yaklaşım becerisi
10 Mekatronik teknolojilerinin gerektirdiği disiplinde çalışma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
2 MKT-Z1,2-TZ Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 MKT-S4,5,6-TZ Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 9 0 15
3 MKT-Z3,4-TZ Zorunlu Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > MKT-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT701 İleri Matematik Zorunlu 3 0 6
2 MKT703 Mekatronikte Tasarım ve Analiz Zorunlu 3 0 6
3 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 6
4 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
5 MKT713 Örgütsel Yönetim Zorunlu 3 0 6
6 MKT715 Otomotiv Mekatroniği Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
7 MKT721 Endüstriyel Otomasyon ve İletişim Zorunlu 3 0 6
8 MKT725 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi Zorunlu 3 0 6
9 MKT729 Mekatronikte Elektrik Makineleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
10 MKT731 Temel Elektrik ve Elektronik Devre Elemanları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
11 MKT733 Mekatronik Sistemlerde Özel Elektrik Motorları ve Kontrol Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
12 MKT735 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji Zorunlu 3 0 6
13 MKT737 Servopnömatik ve Servohidrolik Zorunlu 3 0 6
14 MKT739 Mekatronikte İleri İmalat Teknikleri Zorunlu 3 0 6
15 MKT741 Mekatronikte Özel Konular I Zorunlu 3 0 6
16 MKT754 Biyomekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > MKT-Z1,2-TZ Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT701 İleri Matematik Zorunlu 3 0 6
2 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 6
3 MKT710 Tasarımda Sonlu Elemanlar Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
4 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 6
5 MKT734 Mekatronik Sistemler ve Kontrol Zorunlu 3 0 6
6 MKT735 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji Zorunlu 3 0 6
7 MKT736 Mekatronik Tasarım Esasları Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > MKT-S4,5,6-TZ Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT701 İleri Matematik Zorunlu 3 0 5
2 MKT703 Mekatronikte Tasarım ve Analiz Zorunlu 3 0 5
3 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 5
4 MKT706 Mekatronikte İleri Ölçüm Teknikleri Zorunlu 3 0 5
5 MKT710 Tasarımda Sonlu Elemanlar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
6 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 5
7 MKT713 Örgütsel Yönetim Zorunlu 3 0 5
8 MKT715 Otomotiv Mekatroniği Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
9 MKT721 Endüstriyel Otomasyon ve İletişim Zorunlu 3 0 5
10 MKT725 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi Zorunlu 3 0 5
11 MKT729 Mekatronikte Elektrik Makineleri Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
12 MKT730 Görsel Programlama Zorunlu 3 0 5
13 MKT731 Temel Elektrik ve Elektronik Devre Elemanları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
14 MKT732 Proses Dinamiği ve Kontrolü Zorunlu 3 0 5
15 MKT733 Mekatronik Sistemlerde Özel Elektrik Motorları ve Kontrol Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
16 MKT734 Mekatronik Sistemler ve Kontrol Zorunlu 3 0 5
17 MKT735 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji Zorunlu 3 0 5
18 MKT736 Mekatronik Tasarım Esasları Zorunlu 3 0 5
19 MKT737 Servopnömatik ve Servohidrolik Zorunlu 3 0 5
20 MKT738 Mikro Makine Tasarımı Zorunlu 3 0 5
21 MKT739 Mekatronikte İleri İmalat Teknikleri Zorunlu 3 0 5
22 MKT740 Mekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 5
23 MKT741 Mekatronikte Özel Konular I Zorunlu 3 0 5
24 MKT742 Mekatronikte Özel Konular II Zorunlu 3 0 5
25 MKT754 Biyomekatronik Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > MKT-Z3,4-TZ Zorunlu Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MKT701 İleri Matematik Zorunlu 3 0 5
2 MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 5
3 MKT710 Tasarımda Sonlu Elemanlar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
4 MKT711 Mekatronik Teknolojisine Giriş Zorunlu 3 0 5
5 MKT734 Mekatronik Sistemler ve Kontrol Zorunlu 3 0 5
6 MKT735 Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknoloji Zorunlu 3 0 5
7 MKT736 Mekatronik Tasarım Esasları Zorunlu 3 0 5

^