Yüksek Lisans Programları
Su Ürünleri - Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri - Su Ürünleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Su Ürünleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2001-2002 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile kurulmuştur. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitimi için öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır (www.marmara.edu.tr). Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek öğretim kurumlarından daha önce alınan ve başarılı olunan derslerin içeriği anabiilim dalımızda okutulan derslerle uygun olması halinde, muafiyet ve intibak komisyonu kararı ile ilgili derslerden muaf olunabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim dalımız yüksek lisan öğrencilerinin mezuniyeti için, zorunlu desleri ve seminerlerini başarmış olmak koşuluyla danışmanı ile birlikte yürüttüğü tezini başarı ile tamamlaması yeterlidir.
Program Profili
Kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayarak tezini teslim eden ve tez sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması verilir. Su Ürünleri Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler balıkçılık alanındaki temel bilgileri öğrenmeyi içsularda ve denizlerde balık yetiştirmeyi, besleme ve balık nakillerini yapmayı, balık hastalıklarını tanı ve tedavi etmeyi, su ürünleri avcılığı ve işleme teknolojilerini uygulamayı, proje hazırlamayı, işyeri ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda ,araştırma kurumlarında, Su ürünleri işleme tesislerinde, av filolarında, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı, Özel sektöründe (yem fabrikları, su ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri) ve kamuda ( Devlet su işleri, tarım bakanlığı, çevre bakanlığı ve üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkanları) su ürünleri mühendisi olarak çalışma imkanları bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, anabilim dalımızda doktora programı bulunmadığı için, bu alandan öğrenci kabul eden su ürünleri anabilim dalı ve programa uyumlu diğer bilim dallarında doktora programına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Su Ürünleri Anabilim Dalının açmış olduğu derslerden başarılı olabilmek için; "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uyarınca Ara Sınavın % 50'si ve Final Sınavının % 50'si alınarak değerlendirme yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Meral SOYLU E-Posta: msoylu@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 629 Anabilim Dalı'nın Web Sitesi: http://fbe.marmara.edu.tr/dosya/dokuman/dabd/surun/SURgiris110309.htm Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Programı A Blok OdaNo:A318 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul Anabilim Dalı Erasmus Temsilcisi Doç. Dr. Erhan SOYLU E-Posta: esoylu@marmara.edu.tr Telefon: 0216 418 25 06 - Dahili: 629 Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Programı A Blok OdaNo:A318 Goztepe Kampüsü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Su Ürünleri Yüksek Lisans öğrencileri; Su Ürünleri Programının laboratuvarlarından yararlandıkları gibi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümlerinin laboratuvarlarını da kullanmaktadırlar. Diğer yandan İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi ile Deniz Bilimleri Enstitüsünün olanaklarından da yararlanılmaktadır. Anabilim dalında 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 4 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca biyoloji, kimya, çevre mühendisliği ve kimya mühendisliği bölümleri öğretim üyeleri de bölümümüze destek vermektedir.
Program Çıktıları ^
1 Ülkemizdeki ve dünyadaki su ürünleri sektörünü tanıma becerisi
2 Su ürünleri alanında araştırma yapma,veri toplama ve değerlendirme ile yayın yapabilme becerisi
3 Tatlı su ve Deniz Ekosistemlerinin özelliklerini belirleme,balık,omurgasız ve bitki türlerini tanıma becerisi
4 Tatlı su ve Deniz balıklarının üretimi,yavru elde edilmesi,beslenmesi olanaklarını tanıma becerisi
5 Balıklarda besleme,yem üretimi ve yavru bakımı,ergin balıkların yemlenmesi becerisini kazanma
6 Su kalitesi kriterlerinin öğrenilmesi,çevre kirliliği,önlenmesi ile ÇED raporu hazırlama ilkelerini kazanma becerisi
7 Balık hastalıklarını tanımlama,hijyen kurallarını öğrenme ve parazitleri tanıma becerisi
8 Av araçları,donanımları ve balıkçı gemilerinin özellikleri ile avcılık sahalarını belirleme becerisi
9 Akarsu,Göl ve Deniz Ekosistemleri ve bu sistemlerde yaşayan balıklar ile omurgasız türlerinin sistematik,ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlama becerisi
10 Balıklar ile Omurgasız hayvanlar ve sucul bitkilerin işleme yöntemlerini öğrenme becerisi
11 Balık hastalıklarını tedavi edebilme becerisi
12 Balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağ kafesler ve donanımını ayırt etme becerisi
13 Balık stoklarının belirlenmesi, korunması ve yönetimi becerisi
14 Deniz ve tatlısu ekosistemlerinin özellikleri ile madde döngülerini tanımlama becerisi
15 Alglerin biyolojik, ekonomik ve üretim özelliklerini belirleme becerisi
16 Denizlerin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırma becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 SUR-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 SUR-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 SUR-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > SUR-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR701 Kafes Balıkçılığı Zorunlu 3 0 8
2 SUR703 Türkiye Su Ürünleri Sektörü Zorunlu 3 0 8
3 SUR705 Balık Hastalıkları ve Tanı Yöntemleri ve Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 8
4 SUR707 Balıkçılıkta Klinik Farmasi Zorunlu 2 2 8
5 SUR709 Bazı Kemikli Balıkların Morfolojisi ve Sistematiği Zorunlu 2 2 8
6 SUR711 Su Ürünlerinde Araştırma Yapma ve Sunma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
7 SUR713 Su Omurgalıları Karşılaştırmalı Anatomisi Zorunlu 3 0 8
8 SUR715 Balıklarda Stok Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
9 SUR717 Türkiye Deniz Balıkları Zorunlu 3 0 8
10 SUR719 Balıkçı Gemilerinde Avlanma Alet ve Makineleri Zorunlu 3 0 8
11 SUR721 Mollüsklerin Avlanması, Biyolojik Ölçüm ve Et Verimliliği Zorunlu 2 2 8
12 SUR723 Mikro Alg Kültürü ve Metotları Zorunlu 2 2 8
13 SUR725 Alg Ekolojisi ve Mikro Preparasyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
1 . Dönem > SUR-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR703 Türkiye Su Ürünleri Sektörü Zorunlu 3 0 8
2 SUR705 Balık Hastalıkları ve Tanı Yöntemleri ve Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 8
3 SUR711 Su Ürünlerinde Araştırma Yapma ve Sunma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
4 SUR717 Türkiye Deniz Balıkları Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > SUR-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR702 Türkiye Su Kaynakları ve Üretim Kapasiteleri Zorunlu 3 0 8
2 SUR704 Mersin Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 8
3 SUR706 Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 8
4 SUR708 Balık Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar ve Dezenfeksiyon Metotları ve Hijyen Zorunlu 3 0 8
5 SUR710 Balık Parazitolojisi Zorunlu 3 0 8
6 SUR712 Deniz Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
7 SUR714 Türkiye Gölleri Zorunlu 3 0 8
8 SUR716 Göl Ekosisteminde Enerji Döngüsü Zorunlu 3 0 8
9 SUR718 Balıklarda Göç Olayı ve Balıkçılığa Etkisi Zorunlu 3 0 8
10 SUR720 Türkiye Denizleri Oşinografisi ve Balıkçılık Olanakları Zorunlu 3 0 8
11 SUR722 İleri Zooplankton Zorunlu 3 0 8
12 SUR724 Japon Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 8
13 SUR726 Canlı Yem Üretimi Zorunlu 2 2 8
14 SUR728 Su Kalitesi ve Kirlilik Deneyleri Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > SUR-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SUR702 Türkiye Su Kaynakları ve Üretim Kapasiteleri Zorunlu 3 0 8
2 SUR710 Balık Parazitolojisi Zorunlu 3 0 8
3 SUR714 Türkiye Gölleri Zorunlu 3 0 8
4 SUR720 Türkiye Denizleri Oşinografisi ve Balıkçılık Olanakları Zorunlu 3 0 8

^