Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Güvenliği - İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 6 0 10
2 IG-Z1,2,3-YL Zorunlu Ders - 1,2,3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 4
2 IG-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3,4 Seçmeli 6 0 10
3 IG-Z4,5,6-YL Zorunlu Ders - 4,5,6 Seçmeli 9 0 18
Toplam 15 1 32
Seçmeli
1 . Dönem > IG-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG7007 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Zorunlu 3 0 5
2 IG7008 Tesis ve Ürün Tasarımında Güvenlik Zorunlu 3 0 5
3 IG7009 İş Sağlığı Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 IG7010 Kaza Önleme Sistemleri Zorunlu 3 0 5
5 IG7011 Yangın Önleme Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
6 IG7012 Tehlikeli Maddelerin Etkileşimleri Zorunlu 3 0 5
7 IG7013 Güvenlik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
8 IG7014 Çevresel Risk Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
9 IG7015 İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütleri ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 5
10 IG7016 Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Zorunlu 3 0 5
11 IG7017 İlk Yardım Zorunlu 3 0 5
12 IG7018 Üretim Teknolojilerinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
13 IG7019 Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 5
14 IG7020 İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki Sorumluluklar Zorunlu 3 0 5
15 IG7021 İşyeri Risk Faktörleri Zorunlu 3 0 5
16 IG7022 Enerji Tesis ve Sistemlerinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
17 IG7023 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik Zorunlu 3 0 5
18 IG7024 Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 3 0 5
19 IG7723 İSG Hizmetleri ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 5
20 IG7725 İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
21 IG7771 İşyeri ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 5
22 IG7772 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 5
23 IG7773 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 5
24 IG7774 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Zorunlu 3 0 5
25 IG7775 İş Güvenliği Mühendisliği Zorunlu 3 0 5
26 IG7776 Endüstriyel Ergonomi Zorunlu 3 0 5
27 IG7777 İş Kazaları Zorunlu 3 0 5
28 IG7778 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > IG-Z1,2,3-YL Zorunlu Ders - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG7001 İşyeri ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 6
2 IG7002 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 6
3 IG7003 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 6
4 IG7004 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Zorunlu 3 0 6
5 IG7005 İş Güvenliği Mühendisliği Zorunlu 3 0 6
6 IG7006 Endüstriyel Ergonomi Zorunlu 3 0 6
7 IG7707 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Zorunlu 3 0 6
8 IG7717 İlk Yardım Zorunlu 3 0 6
9 IG7779 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > IG-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG7007 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Zorunlu 3 0 5
2 IG7008 Tesis ve Ürün Tasarımında Güvenlik Zorunlu 3 0 5
3 IG7009 İş Sağlığı Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 IG7010 Kaza Önleme Sistemleri Zorunlu 3 0 5
5 IG7011 Yangın Önleme Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
6 IG7012 Tehlikeli Maddelerin Etkileşimleri Zorunlu 3 0 5
7 IG7013 Güvenlik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
8 IG7014 Çevresel Risk Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 5
9 IG7015 İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütleri ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 5
10 IG7016 Sağlık ve Güvenlik Eğitimi Zorunlu 3 0 5
11 IG7017 İlk Yardım Zorunlu 3 0 5
12 IG7018 Üretim Teknolojilerinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
13 IG7019 Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 5
14 IG7020 İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki Sorumluluklar Zorunlu 3 0 5
15 IG7021 İşyeri Risk Faktörleri Zorunlu 3 0 5
16 IG7022 Enerji Tesis ve Sistemlerinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
17 IG7023 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik Zorunlu 3 0 5
18 IG7024 Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 3 0 5
19 IG7723 İSG Hizmetleri ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 5
20 IG7725 İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
21 IG7771 İşyeri ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 5
22 IG7772 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 5
23 IG7773 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 5
24 IG7774 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Zorunlu 3 0 5
25 IG7775 İş Güvenliği Mühendisliği Zorunlu 3 0 5
26 IG7776 Endüstriyel Ergonomi Zorunlu 3 0 5
27 IG7777 İş Kazaları Zorunlu 3 0 5
28 IG7778 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > IG-Z4,5,6-YL Zorunlu Ders - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IG7001 İşyeri ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 6
2 IG7002 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 6
3 IG7003 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 6
4 IG7004 Endüstriyel Hijyen ve Toksikoloji Zorunlu 3 0 6
5 IG7005 İş Güvenliği Mühendisliği Zorunlu 3 0 6
6 IG7006 Endüstriyel Ergonomi Zorunlu 3 0 6
7 IG7707 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Zorunlu 3 0 6
8 IG7717 İlk Yardım Zorunlu 3 0 6
9 IG7779 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 6

^