Yüksek Lisans Programları
İçmimarlık - Güzel Sanatlar Enstitüsü - İçmimarlık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İçmimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Mimarlık alanında 4 yıllık lisans eğitimini bitirenler kabul edilmektedir. Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans Programına 1 sene devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün İçmimarlık Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması gerekmektedir.
Program Profili
Uzmanlaşmaya yönelik, teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsar. Eğitim programı, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünce kazanma, yeni görüş ve yorum getirmeye yönelik araştırma ve uygulama konularını içerir. Yeni tasarım eğilimleri, çağdaş tasarım kuram ve metodları, teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, çalışmaların ana başlıklarını oluşturur. Profesyonel yaşamın gereksinim ve beklentilerini dikkate alan ve bu konularda danışmanlık yetisi kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, uzman içmimar ve danışman olarak çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler. Pedagojik formasyonu tamamlayarak ve eğitim kurumlarının gerekli koşullarını sağlayarak eğitimde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Koşulları
Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Prof.Meltem Eti Proto. AKTS/ DS (Erasmus) Koordinatörü: Prof.Meltem Eti Proto. AKTS/ DS (Erasmus)Koordinatörü Yardımcısı : Yrd.DoçMüge Göker Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 326 26 67 / 1108 / email: etiproto@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
İçmimarlık Anasanat Dalı programı kapsamında kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma, danışmanlık, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmaktadır. Program kapsamında ulusal ve uluslararası anlaşmalar içeriğinde (Erasmus ve Farabi) düzenlenen eğitim programlarını tanıma, öğrenim görme, sergi, workshop ve bienal gibi mesleki etkinliklere katılım olanakları bulunmaktadır. Meslek Kuruluşları, Milli saraylar, Uluslararası ve Ulusal eğitim kurumları ile yürütülen kuramsal ve uygulamalı projeler yer almaktadır. Tasarım derslikleri, ahşap uygulama atölyesi, yüksek lisans dersliği, seminer salonu ve sergi alanı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Uzmanlaşmaya yönelik tasarım problemleri çözümleme yetisi kazanır
2 Uzmanlaşmaya yönelik teorik, teknik, estetik konularda analitik ve eleştirel görüş kazanır
3 İleri seviyede tasarım teori ve yöntemlerini öğrenir
4 Belli bir konuda araştırma yapma disiplini kazanır
5 İleri düzeyde mesleki ve genel, kültürel ve teorik bilgi edinir
6 Araştırma yapmış olduğu konularda yeni yorum ve öneriler getirir
7 Geleceğe yönelik yeni tasarım öneri ve çözümlemeleri getirir
8 Mekan ve bireye ait problemlere yaratıcı çözümler üretir
9 Mekan ve bireye ait güncel gereksinimlere yeni çözümler üretir
10 Geleceğe ait tasarım önerileri getirir
11 Tasarımda farklılık yaratmaya yönelik fikirler üretir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT751 Tasarım Teorisi I Zorunlu 2 0 5
2 IM711 İçmimarlık Tasarım İlkeleri ve Çevre Tasarım Yorumları I Zorunlu 4 0 10
3 IM-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT752 Tasarım Teorisi II Zorunlu 2 0 5
2 IM700 Seminer Zorunlu 0 2 4
3 IM712 İçmimarlık Tasarım İlkeleri ve Çevre Tasarım Yorumları II Zorunlu 4 0 9
4 IM-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 2 33
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > IM-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT753 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 5
2 GSE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 5
3 GSE751 Çağdaş Sanat Pratiği I Zorunlu 2 0 5
4 GSE755 Çağdaş Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 5
5 IM751 İçmimarlık Çevre Tasarımı I Zorunlu 2 0 5
6 IM753 İçmimarlık Mobilya Tasarımı I Zorunlu 2 0 5
7 IM755 İçmimarlık Tasarım: İstanbul Ütopyaları I Zorunlu 2 0 5
8 IM757 Mimarlık Çevre Tasarımı I Zorunlu 2 0 5
9 IM759 İçmimarlık Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyonu I Zorunlu 2 0 5
10 IM761 Yapı İçi Konstrüksiyon I Zorunlu 2 0 5
11 IM763 Restorasyon Koruma Teorileri I Zorunlu 2 0 5
12 IM765 Sinema ve Mekan I Zorunlu 2 0 5
13 RES751 Antik Yunandan Günümüze Mimesis I Zorunlu 2 0 5
14 RES761 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi I Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > IM-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT760 Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 5
2 GSE752 Çağdaş Sanat Pratiği II Zorunlu 2 0 5
3 GSE754 Üretim Organizasyon Yönetimi Zorunlu 2 0 5
4 GSE756 Çağdaş Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 5
5 GSE758 Mitoloji Zorunlu 2 0 5
6 IM752 İçmimarlık Çevre Tasarımı II Zorunlu 2 0 5
7 IM754 İçmimarlık Mobilya Tasarımı II Zorunlu 2 0 5
8 IM756 İçmimarlık Tasarım: İstanbul Ütopyaları I Zorunlu 2 0 5
9 IM758 Mimarlık Çevre Tasarımı II Zorunlu 2 0 5
10 IM760 İçmimarlık Mobilya Tasarımı ve Konstrüksiyonu II Zorunlu 2 0 5
11 IM762 Yapı İçi Konstrüksiyon II Zorunlu 2 0 5
12 IM764 Restorasyon Koruma Teorileri II Zorunlu 2 0 5
13 IM766 Sinema ve Mekan II Zorunlu 2 0 5
14 RES752 Antik Yunandan Günümüze Mimesis II Zorunlu 2 0 5
15 RES762 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi II Zorunlu 2 0 5

^