Yüksek Lisans Programları
Resim - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Resim
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler senato katrarı ile sınav döneminde ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Daha önce herhangi bir lisansüstü programda başarmış olduğu ders veya derslerden yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci ilk kayıttan itibaren en geç 15 gün içinde ilgili Müdürlüğe başvurduğu takdirde, ilgili Yönetim Kurulu bu talebi değerlendirerek muafiyet kararı verebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması
Program Profili
Resim Anasanat Dalı, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarında, çağdaş resim sanatı konusunda görsel anlatım olanaklarının araştırılması, öğrencilerin özgün yaratıcı kişiliği doğrultusunda proje çalışmaları yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde bilimsel araştırmaları gerçekleştirme ve çalışma yapma imkanına sahiptirler. Sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını icra edebilirler. Danışman olarak Ekspertiz konularında görev alabilirler. Müze ve kütüphanelerde görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Koşulları
Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd. Doç. Kerim Kılıçarslan, Yrd. Doç. Hakan Onur, Yrd. Doç. Zafer Mintaş AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Kerim Kılıçarslan, Yrd. Doç. Hakan Onur, Yrd. Doç. Zafer Mintaş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)
Bölüm Olanakları
Bölümde; Resim Sanatı Atölyeleri, Zorunlu Seçmeli Atölyeler, Multi Medya Atölyesi, Resme Giriş Atölyesi bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlığı ve Öğretim elemanları odaları ile derslikler Bölüm alanındadır.
Program Çıktıları ^
1 Alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri yetkin olarak kullanabilme becerisi.
2 Alana ilişkin konularda tartışma ortamlarına girebilme ve katkı üretebilme becerisi.
3 Sanat yapıtını çözümleyebilme becerisi.
4 Sanat üzerine sorunsallaştırmalar ve çözümlerini ileri düzeyde yapabilme becerisi.
5 Araştırma, geliştirme, bilgiyi yorumlama ve bilgi üretme ve ifade edebilme becerisi.
6 Sanatsal yaratma süreçlerinde farklı disiplinlere ait verileri-mediumları kullanabilme becerisi.
7 Özel- tüzel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olabilme, sanatsal etkinlikler oluşturabilme becerisi.
8 Özgün sanatçı kimliğini oluşturabilme.
9 Alanı ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ifade edebilme becerisi.
10 Alana ilişkin özgün, bilimsel kaynak oluşturabilme becerisi.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 10
2 RES-Z1,2-YL Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 8 0 20
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 RES-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 8
3 RES-Z3,4-YL Zorunlu Ders - 3-4 Seçmeli 8 0 18
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > RES-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 5
2 GSE751 Çağdaş Sanat Pratiği I Zorunlu 2 0 5
3 GSE755 Çağdaş Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 5
4 RES751 Antik Yunandan Günümüze Mimesis I Zorunlu 2 0 5
5 RES755 Sanat, Kuram, Eleştiri I Zorunlu 2 0 5
6 RES761 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi I Zorunlu 2 0 5
1 . Dönem > RES-Z1,2-YL Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES701 Disiplinlerarası Alanda Teorik ve Pratik Uygulamalar I Zorunlu 4 0 10
2 RES703 Düşünsel Plastik ve Pratikleri I Zorunlu 4 0 10
3 RES705 Plastik Anlatımda Malzeme ve Teknik Çözümlemeler I Zorunlu 4 0 10
4 RES711 Kavram ve Biçimlendirme I Zorunlu 4 0 10
5 RES713 Boya Resminde Anlatım I Zorunlu 4 0 10
6 RES715 Cam Resmi I Zorunlu 4 0 10
7 RES717 Mekanda Sanat Yapıtları I Zorunlu 4 0 10
8 RES719 Deneyimsel Süreç Bağlamında Kavram ve Nesne İlişkisi I Zorunlu 4 0 10
2 . Dönem > RES-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSE752 Çağdaş Sanat Pratiği II Zorunlu 2 0 4
2 GSE756 Çağdaş Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 4
3 GSE758 Mitoloji Zorunlu 2 0 4
4 RES752 Antik Yunandan Günümüze Mimesis II Zorunlu 2 0 4
5 RES756 Sanat, Kuram, Eleştiri II Zorunlu 2 0 4
6 RES762 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi II Zorunlu 2 0 4
2 . Dönem > RES-Z3,4-YL Zorunlu Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES702 Disiplinlerarası Alanda Teorik ve Pratik Uygulamalar II Zorunlu 4 0 9
2 RES704 Düşünsel Plastik ve Pratikleri II Zorunlu 4 0 9
3 RES706 Plastik Anlatımda Malzeme ve Teknik Çözümlemeler II Zorunlu 4 0 9
4 RES712 Kavram ve Biçimlendirme II Zorunlu 4 0 9
5 RES714 Boya Resminde Anlatım II Zorunlu 4 0 9
6 RES716 Cam Resmi II Zorunlu 4 0 9
7 RES718 Mekanda Sanat Yapıtları II Zorunlu 4 0 9
8 RES720 Deneyimsel Süreç Bağlamında Kavram ve Nesne İlişkisi II Zorunlu 4 0 9

^