Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Müzik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Programı 2015 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Müzik programında yüksek lisans derecesi kazanılır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YL:Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Konservatuvarların; Müzik Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinden Lisans Mezunu Olmak (Flüt ve Piyano Branşlarından Adaylar Kabul Edilecektir)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik programında klasik batı müziği eğitimi verilmektedir. Programda piyano ve flüt branşlarında eğitim verilmektedir.
Program Profili
Yüksek lisans programında piyano ve flüt olmak üzere klasik batı müziği eğitimi verilmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK-S1,2,3 Kuramsal Dersler - 1-2-3 Seçmeli 9 0 15
2 MZK-Z1,2 Uygulamalı Dersler - 1-2 Seçmeli 4 2 16
Toplam 13 2 31
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK7000 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 MZK-S4,5 Kuramsal Dersler - 4-5 Seçmeli 6 0 10
3 MZK-Z3,4 Uygulamalı Dersler - 3-4 Seçmeli 4 2 16
Toplam 10 4 29
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MZK-S1,2,3 Kuramsal Dersler - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU7022 Ürettim Organizasyon Yönetim Zorunlu 3 0 5
2 EU7049 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 EUT706 Sanat ve Tasarım Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 EUT733 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 5
5 HYL7003 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 3 0 5
6 HYL7021 Çağdaş Sanat Tarihinde Teori ve Pratik Zorunlu 3 0 5
7 HYL7022 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Temsil Zorunlu 3 0 5
8 HYL7023 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Kültürel Politika Zorunlu 3 0 5
9 HYL7025 Çağdaş Müzecilik ve Kurumları Zorunlu 3 0 5
10 HYL7026 Mitoloji Zorunlu 3 0 5
11 HYL7037 Kariyer Yönetimi ve Planlaması Zorunlu 3 0 5
12 MZK7003 Rönesans ve Barok Müziği Zorunlu 3 0 5
13 MZK7004 Klasik ve Romantik Dönem Müziği Zorunlu 3 0 5
14 MZK7005 20. Yüzyıl Müziği Zorunlu 3 0 5
15 MZK7006 Müzikte Yazılı Anlatım Zorunlu 3 0 5
16 MZK7007 Elektroakustik Müzik Teknikleri Zorunlu 3 0 5
17 MZK7008 İleri Piyano Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
18 MZK7009 Müzik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
19 MZK7010 Müzik ve Multimedya Zorunlu 3 0 5
20 MZK7011 Çağdaş Türk Bestecileri Zorunlu 3 0 5
21 MZK7012 Müzik ve Modernizm Zorunlu 3 0 5
22 MZK7013 Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 5
23 MZK7014 Performans Pedagojisi Zorunlu 3 0 5
24 MZK7015 Müzik Kültürlerinde Estetik Zorunlu 3 0 5
25 MZK7016 20. Yüzyıl Sanatının Deneysel Müzikle İlişkisi Zorunlu 3 0 5
26 RES7021 Sanatın Selçuklu Çehresi Zorunlu 3 0 5
27 RES7022 Sanatın Osmanlı Çehresi Zorunlu 3 0 5
28 RES7025 Türk Sanatının Avrupa Çehresi Zorunlu 3 0 5
29 RES7026 Türk Sanatının Optik Bilinçaltı Zorunlu 3 0 5
30 RES7028 Yeni Kültürel Formlar Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > MZK-Z1,2 Uygulamalı Dersler - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK7017 Analitik Teknikler Zorunlu 2 2 8
2 MZK7018 Nefesli Sazlar Performansı Zorunlu 2 2 8
3 MZK7020 Piyano Performansı Zorunlu 2 2 8
4 MZK7021 Oda Müziği Performansı Zorunlu 2 2 8
5 MZK7022 Kompozisyon Teknikleri Zorunlu 2 2 8
6 MZK7023 Nefesli Sazlar Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
7 MZK7025 Piyano Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
8 MZK7026 Oda Müziği Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
9 MZK7027 Kompozisyon Projesi Zorunlu 2 2 8
10 MZK7028 İleri Orkestrastrasyon Zorunlu 2 2 8
11 MZK7031 Piyanolu Oda Müziğii Performansı Zorunlu 2 2 8
12 MZK7032 Piyanolu Oda Müziğii Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
13 MZK7033 Yaylı Sazlar Performansı-Kontrabas Zorunlu 2 2 8
14 MZK7035 Yaylı Sazlar Performansı-Viyola Zorunlu 2 2 8
15 MZK7041 Yaylı Sazlar Performansı-Viyolonsel Zorunlu 2 2 8
16 MZK7047 Yaylı Sazlar Performansı-Keman Zorunlu 2 2 8
17 MZK7050 Yaylı Sazlar Performans Projesi -Keman Zorunlu 2 2 8
18 MZK7052 Yaylı Sazlar Performans Projesi-Kontrabas Zorunlu 2 2 8
19 MZK7054 Yaylı Sazlar Performans Projesi-Viyola Zorunlu 2 2 8
20 MZK7060 Yaylı Sazlar Performans Projesi -Viyolonsel Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > MZK-S4,5 Kuramsal Dersler - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EU7022 Ürettim Organizasyon Yönetim Zorunlu 3 0 5
2 EU7049 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 EUT706 Sanat ve Tasarım Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 EUT733 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 5
5 HYL7003 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 3 0 5
6 HYL7021 Çağdaş Sanat Tarihinde Teori ve Pratik Zorunlu 3 0 5
7 HYL7022 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Temsil Zorunlu 3 0 5
8 HYL7023 Çağdaş Sanat Pratiğinde Kimlik ve Kültürel Politika Zorunlu 3 0 5
9 HYL7025 Çağdaş Müzecilik ve Kurumları Zorunlu 3 0 5
10 HYL7026 Mitoloji Zorunlu 3 0 5
11 HYL7037 Kariyer Yönetimi ve Planlaması Zorunlu 3 0 5
12 MZK7003 Rönesans ve Barok Müziği Zorunlu 3 0 5
13 MZK7004 Klasik ve Romantik Dönem Müziği Zorunlu 3 0 5
14 MZK7005 20. Yüzyıl Müziği Zorunlu 3 0 5
15 MZK7006 Müzikte Yazılı Anlatım Zorunlu 3 0 5
16 MZK7007 Elektroakustik Müzik Teknikleri Zorunlu 3 0 5
17 MZK7008 İleri Piyano Edebiyatı Zorunlu 3 0 5
18 MZK7009 Müzik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
19 MZK7010 Müzik ve Multimedya Zorunlu 3 0 5
20 MZK7011 Çağdaş Türk Bestecileri Zorunlu 3 0 5
21 MZK7012 Müzik ve Modernizm Zorunlu 3 0 5
22 MZK7013 Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 5
23 MZK7014 Performans Pedagojisi Zorunlu 3 0 5
24 MZK7015 Müzik Kültürlerinde Estetik Zorunlu 3 0 5
25 MZK7016 20. Yüzyıl Sanatının Deneysel Müzikle İlişkisi Zorunlu 3 0 5
26 RES7021 Sanatın Selçuklu Çehresi Zorunlu 3 0 5
27 RES7022 Sanatın Osmanlı Çehresi Zorunlu 3 0 5
28 RES7025 Türk Sanatının Avrupa Çehresi Zorunlu 3 0 5
29 RES7026 Türk Sanatının Optik Bilinçaltı Zorunlu 3 0 5
30 RES7028 Yeni Kültürel Formlar Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > MZK-Z3,4 Uygulamalı Dersler - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZK7017 Analitik Teknikler Zorunlu 2 2 8
2 MZK7018 Nefesli Sazlar Performansı Zorunlu 2 2 8
3 MZK7020 Piyano Performansı Zorunlu 2 2 8
4 MZK7021 Oda Müziği Performansı Zorunlu 2 2 8
5 MZK7022 Kompozisyon Teknikleri Zorunlu 2 2 8
6 MZK7023 Nefesli Sazlar Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
7 MZK7025 Piyano Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
8 MZK7026 Oda Müziği Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
9 MZK7027 Kompozisyon Projesi Zorunlu 2 2 8
10 MZK7028 İleri Orkestrastrasyon Zorunlu 2 2 8
11 MZK7031 Piyanolu Oda Müziğii Performansı Zorunlu 2 2 8
12 MZK7032 Piyanolu Oda Müziğii Performans Projesi Zorunlu 2 2 8
13 MZK7033 Yaylı Sazlar Performansı-Kontrabas Zorunlu 2 2 8
14 MZK7035 Yaylı Sazlar Performansı-Viyola Zorunlu 2 2 8
15 MZK7041 Yaylı Sazlar Performansı-Viyolonsel Zorunlu 2 2 8
16 MZK7047 Yaylı Sazlar Performansı-Keman Zorunlu 2 2 8
17 MZK7050 Yaylı Sazlar Performans Projesi -Keman Zorunlu 2 2 8
18 MZK7052 Yaylı Sazlar Performans Projesi-Kontrabas Zorunlu 2 2 8
19 MZK7054 Yaylı Sazlar Performans Projesi-Viyola Zorunlu 2 2 8
20 MZK7060 Yaylı Sazlar Performans Projesi -Viyolonsel Zorunlu 2 2 8

^