Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti - Ortodonti (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ortodonti İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 25.01.1993 yılı itibari ile öğretime başlamıştır. Program ortodontik tedavi hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesi için uluslarası standartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile donatılmış ortodontistler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Ortodonti alanında bilim uzmanı ünvanını almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencinin yabancı uyruklu olması ve Türkiye dışında bir ülkenin Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olması. GMAT en az 466, GRE matematikten en az 635 veya GRE Totalden en az 950 ve TOEFL iBT en az 53, PBT en az 477 veya CBT'den en az 153 almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye dışında bir Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.
Program Profili
Tezli Yüksek Lisans programı, programa kabul edilen dişhekimlerini ortodonti ve dentofasiyal ortopedi alanında Erasmus projesinin esasları doğrultusunda eğitmeyi hedeflemektedir. Programın ana amacı dişhekimlerini modern ortodonti uygulamalarını gerçekleştirebilecek teorik ve klinik bilgi birikimine ve beceri düzeyine ulaştırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlete bağlı veya özel hastahane, klinik, muayenehane, poliklinik ve Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde ortodonti uzmanı olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, ingilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşulu ile kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri ve eğitimleri başarı ile tamamlamak, hastahane uygulamalarını başarı ile tamamlamak ve hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Teşvikiye mah. Büyükçiftlik Sok. No:6 k.3 Nişantaşı 34365 İSTANBUL 0212 231 91 20 Prof. Dr. Sibel Biren
Bölüm Olanakları
Sefalometrik analizlerin ve tedavi öngörülerinin yapılacağı bilgisayar yazılımı, bu yazılım için gerekli bilgisayar ve tarayıcı, tüm pratik çalışmaların ve laboratuar uygulamalarının gerçekleştirilebileceği teknisyen laboratuarı, hareketli ve sabit ortodontik tedavilerin gerçekleştirilebileceği ortodonti kliniği ve ekipmanı, dudak-damak yarığı kliniği.
Program Çıktıları ^
1 Dişsel ve iskeletsel anomalilerde tanı koyabilmek, etyoloji saptayabilmek ve sınıflayabilmek.
2 Ortodontik tedavi yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi edinebilmek.
3 Tanı ve tedavi öngörüsü için gerekli sefalometrik analizleri ve yumuşak doku analizlerini kendi başına yapabilmek ve yorumlayabilmek.
4 Tanısını koyduğu vakalara uygun tedavi planlamaları yapabilmek.
5 Ortodontik vakaları çağdaş hareketli ve sabit ortodontik tedavi yöntemleriyle tedavi edebilecek bilgi birikimine ve klinik deneyime sahip olabilmek
6 Şiddetli iskeletsel deformiteye sahip hastaların ortognatik cerrahi planlamalarını ve ameliyat hazırlıklarını yapabilmek, ameliyatı gerçekleştirecek cerrahlarla koordinasyon içinde çalışabilmek.
7 Dudak-damak yarıklı hastaların tedavisini koordine eden interdisipliner çalışma gruplarında görev alabilmek, bu hastaların bebeklikten erişkinliğe kadar olan tüm ortodontik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek donanıma sahip olabilmek.
8 Dişhekimliğinin diğer branşlarıyla yürütülen interdisipliner tedavilerde de gerekli etkileşimlerde bulunabilmek ve kendine düşen görevi yerine getirebilmek .
9 Temporomandibuler eklem patolojilerinin ayırıcı tanısı ve bunlara yönelik tedaviler konusunda bilgi ve deneyim kazanabilmek.
10 Literatür tarayarak gerekli kaynaklara ulaşabilmek, kazandığı teknik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak laboratuar veya klinik deneyler planlayabilmek, danışmanının gözetimi altında tez ya da bir projede görev alabilmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^