Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Periodontoloji - Periodontoloji (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlı Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Periodontoloji İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 2003-2004 yılı itibariyle öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans proramını başarı ile tamamlayan öğrenciler Periodontontoloji alanında bilim uzmanı ünvanını almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencinin yabancı uyruklu olması ve Türkiye dışında bir ülkenin Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye dışında bir Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.
Program Profili
Tezli Yüksek Lisans programının ana amacı, programa kabul edilen dişhekimlirini modern periodontoloji uygulamalarını geliştirebilecek teorik ve klinik bilgi birikimine ve beceri düzeyine ulaştırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık bakanlığına bağlı veya özel klinik, muaymehane, poliklinik ve Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerinde periodontoloji uzmanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli Yüksek Lisans programında dersleri başarıyla tamamlayan ve akademik jüri önünde tezini başarıyla savunan öğrenciler yeterli koşulları sağlamaları durumunda doktora programına başvurabililer.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb) %60'ı, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Bahar Kuru, M. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji A. D., Güzelbahçe Büyükçiftlik Sk. No:6 Nişantaşı 34356, İstanbul. 0212 231 91 20 bkuru@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlanacaktır. eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak özelleştiği alanda topluma ve hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin yeterli ve güvenilir olarak verilmesini sağlayacak bilgi, beceri, tecrübe ve uygulama sağlayan bir ders programı sunulacaktır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PERI-SD1..4-YL Elective - 1..4 Seçmeli 8 2 32
Toplam 8 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PERI7000 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 PERI-SD5,6,7-YL Elective - 5-6-7 Seçmeli 6 2 24
Toplam 6 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > PERI-SD1..4-YL Elective - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PERI7001 Tissues of Periodontium Zorunlu 2 2 8
2 PERI7002 Regenerative Periodontal Surgery Zorunlu 2 2 8
3 PERI7003 History of Periodontology Zorunlu 2 2 8
4 PERI7004 Treatment of Gingival Overgrowth Zorunlu 2 2 8
5 PERI7005 Clinical Features & Diagnosis of Periodontal Diseases Zorunlu 2 2 8
6 PERI7006 Resective and Mucogingival Periodontal Surgery Zorunlu 2 2 8
7 PERI7007 Antiinfective Therapy Zorunlu 2 2 8
8 PERI7008 Evaluation of Risk Factors in Periodontology Zorunlu 2 2 8
9 PERI7009 Microbiology of Periodontal Diseases Zorunlu 2 2 8
10 PERI7010 Implant Therapy, Peri-implant Tissue Problems and Treatment Zorunlu 2 2 8
11 PERI7011 Research Methods in Periodontology Zorunlu 2 2 8
12 PERI7012 Implants in Periodontally Compromised Patient Zorunlu 2 2 8
13 PERI7013 Non-surgical Periodontal Treatment Zorunlu 2 2 8
14 PERI7015 Supportive Periodontal Treatment Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > PERI-SD5,6,7-YL Elective - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PERI7001 Tissues of Periodontium Zorunlu 2 2 8
2 PERI7002 Regenerative Periodontal Surgery Zorunlu 2 2 8
3 PERI7003 History of Periodontology Zorunlu 2 2 8
4 PERI7004 Treatment of Gingival Overgrowth Zorunlu 2 2 8
5 PERI7005 Clinical Features & Diagnosis of Periodontal Diseases Zorunlu 2 2 8
6 PERI7006 Resective and Mucogingival Periodontal Surgery Zorunlu 2 2 8
7 PERI7007 Antiinfective Therapy Zorunlu 2 2 8
8 PERI7008 Evaluation of Risk Factors in Periodontology Zorunlu 2 2 8
9 PERI7009 Microbiology of Periodontal Diseases Zorunlu 2 2 8
10 PERI7010 Implant Therapy, Peri-implant Tissue Problems and Treatment Zorunlu 2 2 8
11 PERI7011 Research Methods in Periodontology Zorunlu 2 2 8
12 PERI7012 Implants in Periodontally Compromised Patient Zorunlu 2 2 8
13 PERI7013 Non-surgical Periodontal Treatment Zorunlu 2 2 8
14 PERI7015 Supportive Periodontal Treatment Zorunlu 2 2 8

^