Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PROT-S1..5 Seçimlik Ders -1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PROT7798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 PROT-S6..10 Seçimlik Ders -6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30

^