Yüksek Lisans Programları
Temel Tıp Bilimleri - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Temel Tıp Bilimleri - Oral Biyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Association of Dental Education in Europe (ADEE) bünyesinde kurulan Association of Basic Science Teachers in Dentistry (ABSTD) toplantısı ilk kez 1997’de Sheffield,İngiltere’de yapılmıştır. Bu toplantıda, ABSTD üyesi olarak Bologna deklerasyonu gereği temel bilim-klinik bilim entegrasyonu ile ilgili oturum koordinatörlüğü yapan Prof.Dr.Şükran Atamer-Şimşek, daha sonra yine aynı kuruluşun 1999 da Barcelona’da yapılan toplantısına katılmış ve bu toplantılarda alınan kararlar ve öneriler gereğince Avrupa Birliğine üye ülkelerde mezuniyet sonrası eğitimde çağdaş dişhekimi yetiştirme ilkeleri çerçevesinde ülkemizde Oral Biyoloji yüksek Lisans programının açılabilmesi için gerekli çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bir yandan açılacak dersler ve ders programlarının içeriklerinin belirlenmesi bir yandan fakülte kütüphanesinde konu ile ilgili kaynak temininin sağlanması için uğraş veren Prof.Dr.Şükran Atamer Şimşek, Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı olarak M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Oral Biyoloji Yüksek Lisans” programının açılabilmesi için gerekli başvuruları yapmış ve bu sayede 18 Haziran 1999'da açılmıştır. Bu programın açılmasındaki ana hedefler: temel bilim-klinik bilim işbirliği ve entegrasyonu, pre- ve para-klinik bilimleri, dental klinikleri ve oral araştırmaları kapsayacak şekilde multidisipliner tarzda düşünceye sevk etmek, vertikal ve horizontal entegrasyon, temel bilimlerde edinilen öğretilerin klinik dallarda uygulanımlarıdır. Kuruluşundan bu yana çok sayıda öğrenci yetiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler Oral Biyoloji alanında bilim uzmanı ünvanını kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak, Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik fakültesinden mezun olmak. Eğitim fakültelerinin Kimya, Biyoloji, ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Gıda ve Genetik Mühendisliği mezunları, Akademik personel ve Lisans Üstü giriş sınavından (ALES) en az 60 almak, Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik fakültesinden mezun olmak. Eğitim fakültelerinin Kimya, Biyoloji, ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Gıda ve Genetik Mühendisliği mezunları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri (en az 21 kredi) ve semineri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarılı ile sunmak.
Program Profili
Dişhekimliğinin önemli bir araştırma alanını oluşturan Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programında, ağız içinin anatomik- histolojik yapısının, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin aydınlatılması, Ağız içinde bulunan mikroorganizmaların tanımlanması ve bunların ağız içi hastalıklarla ilişkilerinin araştırılması, Dişhekimliğinde ilaç kullanım esaslarının belirlenmesi, Bu konularla ilgili invivo ve invitro deneysel çalışmalar ve bu konularla ilgili kaynaklara erişim, kaynakların kullanımı ve yorumlanması konusunda bilgi be becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Oral Biyoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış öğrenciler, gelişmekte olan Dişhekimliği temel bilimleri alanında iş imkanlarına sahip olabilirler ve doktora programı için de gerekli temeli kazanmış olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programdan başarıyla mezun olan adaylar ALES ve İngilizce dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje v.b) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, ödev, Proje v.b) %60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri, semineri ve laboratuvar uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Güzelbahçe Büyükçiftlik Sok. No.6 Nişantaşı- İstanbul Tel: 0 212 231 91 20 Dahili hat 139
Bölüm Olanakları
Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji çalışmaları ile ilgili laboratuvar imkanları sağlanmaktadır. Bu laboratuvarlarda multidisipliner çalışmalar yürütmek üzere gerekli donanımın bulunmasının yanı sıra deneysel hayvan modelleri oluşturmak üzere gerekli teçhizat ve deneyim de vardır. Ayrıca öğrenim gören öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar, kütüphane, internet erişimi ve çeşitli veri tabanlarına erişim imkanı sağlanmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Dişhekimliğinde oral biyoloji kapsamı içinde yer alan; biyokimya,biyoloj, tıbbi genetik, histololoji ,embriyoloji, farmakoloji ve mikrobiyolojik bilgileri özümleyerek kullanabilme becerisi.
2 Normal ve patolojik durumlarda ağız ortamında gerçekleşen biyolojik olaylar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak
3 Kazanılan bilgilerin klinik bölümlerle entegrasyonunu sağlayabilme
4 Hasta merkezli uygulamalarda multidisipliner yaklaşım becerisi
5 Oral biyoloji konusunda proje oluşturma, deneylerini yürütebilme ve makale haline dönüştürebilme.
6 Genel ve oral analitik metodlar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme becerisi
7 Laboratuvar uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern tıbbi araçlarını kullanabilme becerisi
8 Oral biyoloji ile ilgili gelişmeleri izleme, yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
9 Güncel ve tıbbi konulara ilgi duyma, bilgi edinme ve bu konularda olumlu katkıda bulunabilme becerisi.
10 Mesleki ve genel etik değerlere sahip olma ve bunlara duyarlı davranma becerisi.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB701 Temel Tıp Bilimlerinin Oral-Dental Boyutu I Zorunlu 3 0 9
2 ORB-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 1 0 3
3 ORB-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 6
4 ORB-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 4 12
Toplam 8 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 ORB702 Temel Tıp Bilimlerinin Oral-Dental Boyutu II Zorunlu 3 0 7
3 ORB-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 4
4 ORB-S5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 2 8
5 ORB-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 4 9
Toplam 9 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ORB-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB703 Dişhekimliğinde Temel Moleküler Biyoloji Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 0 3
2 ORB711 Oral Biyokimya I Zorunlu 1 0 3
1 . Dönem > ORB-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB705 Dişhekimliğinde Farmakolojik Uygulamalarda Araştırma Teknikleri I Zorunlu 2 0 6
2 ORB707 Dişhekimliğinde Temel Biyokimya I Zorunlu 2 0 6
3 ORB709 Laboratuvar Test Sonuçlarının Farmakolojik Uygulamalara Yansıması Zorunlu 1 2 6
4 ORB713 Dişhekimliğinde Temel Histoloji I Zorunlu 1 2 6
5 ORB715 Oral Fizyoloji I Zorunlu 2 0 6
1 . Dönem > ORB-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB717 Tıbbi Genetik I Zorunlu 2 4 12
2 ORB721 Oral Mikrobiyoloji I Zorunlu 2 4 12
2 . Dönem > ORB-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB704 Dişhekimliğinde Çapraz İnfeksiyon ve Kontrolü Zorunlu 2 0 4
2 ORB708 Dişhekimliğinde Temel Biyokimya II Zorunlu 2 0 4
3 ORB710 Dişhekimliği Açısından Önemli Rutin Biyokimyasal Testler Zorunlu 2 0 4
4 ORB712 Oral Biyokimya II Zorunlu 2 0 4
5 ORB714 Dişhekimliğinde Temel Histoloji II Zorunlu 1 2 4
6 ORB716 Oral Fizyoloji II Zorunlu 2 0 4
7 ORB720 Dişhekimliğinde Biyokimyasal Araştırmalarda Kullanılan Yöntemler Zorunlu 2 0 4
8 ORB724 Oral Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 2 0 4
9 ORB726 Oral Patoloji Zorunlu 2 0 4
2 . Dönem > ORB-S5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB706 Dişhekimliğinde Farmakolojik Uygulamalarda Araştırma Teknikleri II Zorunlu 2 2 8
2 ORB728 Oral Kavitede İlaçların Etkileri Zorunlu 2 2 8
3 ORB730 Oral Nörofizyoloji Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > ORB-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ORB718 Tıbbi Genetik II Zorunlu 2 4 9
2 ORB722 Oral Mikrobiyoloji II Zorunlu 2 4 9

^