Yüksek Lisans Programları
Eczacılık Temel Bilimleri - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Eczacılık Temel Bilimleri - Genel Kimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Genel Kimya (Tezli) Yüksek Lisans Programı 2002 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde faaliyet göstermektedir.
Kazanılan Derece
Kimya Alanında "Genel Kimya bilim uzmanı"
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesi ile Üniversitelerin Eczacılık Fakültesini, Fen, Mühendislik, Kimya-Metalurji, Eğitim Fakültelerinin Kimya Lisans, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ya da Kimya Öğretmenliği bölümlerini (bir anadalı Kimya olan Çift Anadal yapanlar dahil) bitirmiş öğrencilerin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili koşullara uymaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla dersler ve tez çalışmasından oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer ve sunumlar gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması
Program Profili
Lisans derecesi ile Üniversitelerin Eczacılık [Fakültesini], Kimya Lisans, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği ya da Kimya Öğretmenliği bölümlerini [, Kimya alanından toplam en az 20 Ulusal Kredilik ders ve laboratuarı* başarmış olmaları koşuluyla Sağlık Bilimleri ve Fen Fakültelerinin öteki bölümlerini (bir anadalı Kimya olan Çift Anadal yapanlar dahil) başarıyla] bitirmiş öğrencilerin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili koşullara uymaları gerekir. (*Toplam 20 Ulusal Kredinin en az 16 si kuramsal ve en az 4 ü laboratuar olmak üzere Genel, Analitik, Anorganik, Organik, Fiziksel, Biyokimya, Gıda Kimyası, Çevre Kimyası derslerinden sağlanmalıdır.)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Başta ilaç sanayi olmak üzere kimya sanayinin çeşitli dallarında: teknik elemanlık; kimya ile ilgili eğitimcilik-öğreticilik kimya alanında akademisyenlik mezunların çalışma alanlarındandır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak her bir ders için yıl içi değerlendirmelerinin (arasınav, ödev, sunum vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (yarıyıl sonu sınavı, ödev, sunum vb.) %60’ının en az yönetmeliğin/yönergenin belirlediği değerde olması, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program süresince alınan derslerden başarılı olunması, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Yerleşkesi, 34668, İstanbul, Program Başkanı: Prof. Dr. A. Seza Baştuğ 0216 4144466
Bölüm Olanakları
UV spektrofotometresi, otomatik titratör, pH metre.
Program Çıktıları ^
1 Genel Kimya ve onunla yakından ilgili olan matematik, fizik, ve biyoloji konularının temel ilkeleri hakkında daha geniş bilgi sahibi olurlar.
2 Kimya, matematik ve genel olarak fen bilgilerini biyolojik sistemlere uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanırlar.
3 Fen ve temel sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda genel olarak deney yapma, veri toplama, çözümleme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
4 Kimyasal olayları inceleyerek bunların yürüyüş mekanizmalarının aydınlatılması üzerine beceri kazanırlar.
5 İlaçların ve etkin maddelerinin çeşitli çözeltilerdeki fiziksel ve kimyasal davranışlarını izleme ve yorumlama becerisi kazanacaklardır.
6 İlaç etkin maddelerinin çözeltilerdeki başka türlerle etkileşimlerini sabit ve değişen sıcaklık altında inceleme ve ölçüm sonuçlarını değerlendirme yetisi elde ederler.
7 Sistemli bir yaklaşımla genel olarak kimyada problem çözebilme becerisini geliştirirler.
8 Eczacılıkla ilgili araştırma laboratuvarı ve sanayi uygulamalarında kullanılan temel tekniklerin ve cihazların bazılarını kullanabilme donanımına sahip olurlar.
9 Kimya alanında bir araştırma çalışmasının kuramsal bilgilerini kaynak tarayarak derleme, sınıflandırma ve kuralına uygun bir metin haline getirme becerisini kazanırlar.
10 Kimya alanında bir araştırma sürecinin deneysel çalışmalarını ayrıntısıyla tasarlama, ön deneylerini gerçekleştirme, temel çalışmalarını yönetip yönlendirme ve sonuçlandırma konularında bilgi ve beceri edinerek doktora çalışması yapmaya hazır hale gelirler.
11 Genel olarak bilim felsefesi alanında kuramsal ve uygulamalı olarak bir çalışmayı yürütme bağlamında bilgilenirler.
12 Bilimsel bir araştırmayı sözel sunum yapma becerisi kazanırlar.
13 Bir araştırma projesi organize edebilime ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK701 Kolloit Sistemler Zorunlu 2 0 6
2 TGK703 Biyolojik Sistemlerin Fizikokimyasına Giriş Zorunlu 2 0 6
3 TGK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 10
4 TGK-S3-YL Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 2 8
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 TGK702 Kimyasal Kinetik Zorunlu 2 0 6
3 TGK704 Kimyada Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 5
4 TGK-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 4 0 10
5 TGK-S6-YL Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 3 0 6
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > TGK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK705 Adsorpsiyon Zorunlu 2 0 5
2 TGK707 Kimyasal Termodinamik Zorunlu 2 0 5
3 TGK709 Çözeltiler ve Çözünürlük İlkeleri Zorunlu 2 0 5
1 . Dönem > TGK-S3-YL Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK711 Moleküler Biyoloji: Teorik ve Deneysel Yaklaşımlar Zorunlu 3 2 8
2 TGK713 Yüzey Aktif Maddelerle Çözündürme ve Farmasötik Uygulamaları Zorunlu 3 2 8
2 . Dönem > TGK-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK706 Fotokimyaya Giriş Zorunlu 2 0 5
2 TGK708 Yüzey Aktif Maddeler Zorunlu 2 0 5
3 TGK710 Radyobiyoloji Zorunlu 2 0 5
4 TGK712 Eczacılar için Radyasyon ve Fiziği Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > TGK-S6-YL Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TGK714 Biyosensörlere Giriş Zorunlu 3 0 6
2 TGK716 Çekirdek Kimyası Zorunlu 3 0 6

^