Yüksek Lisans Programları
Farmakoloji (ECZ) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakoloji Yüksek Lisans eğitimi 1984-1985 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmakoloji Dalında Uzman unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık, veya Diş Hekimliği Fakültelerinde lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak .
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinde lisans programını tamamlamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan bitirme tezinin akademik jüri önünde başarı ile sunulması
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere ilaçların farmakolojisi, toksikolojisi, farmakokinetiğini, ayrıca ilaç konusunda araştırma alanlarını ve araştırma yapma tekniklerini, güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve Farmakoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarının Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı İlaç firmalarında ruhsatlandırma, Ar-ge, klinik araştırmalar gibi birimlerinde görev İlaç firmalarına danışmanlık Farmakovijilans alanında uzmanlık Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik çalısması yürüten birimlerde araştırmacı, sorumlu görevli, In vivo, in situ ve in vitro hayvan çalışmaları yapan her türlü birimde, laboratuvarda uzman Sağlık Bakanlığında uzman olarak çalışabilir, İlaç konusunda eğitim verebilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik derslerde sunumlar ve ödevlerden ara sınav notu verilir ve dönem sonunda ya verilen proje veya yapılan sınav üzerinden öğrenci başarısı değerlendirilir. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, toplamı en az 65 olmalıdır. Uygulamalı derslerde yürütülen bilimsel çalışma üzerinden öğrencinin başarısı öğrencinin derslere devamı, ilgisi, eğitim süresi boyunca genel performansı da değerlendirmelerde dikkate alınır. hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan bitirme tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Tıbbiye Cad. Haydarpaşa, istanbul 34668 e-posta: gdulger@marmara.edu.tr Tel: 02164189572 GSM 05337305765
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Bu konularda verilecek olan doktora eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır. Bunun yanında Anabilim dalımızda biyokimyasa çalışmalar, ayrıca in vivo, in situ ve in vitro çalışmaların yapılması, ayrıca bazı psijkofarmakolojik çalışmaların yürütülmesi için gerekli birçok cihaz bulunmaktadır. Hassas terazi, Spektrofotometre, homojenizatör, vortex karıştırıcı, sentrifüj, izole organ banyosu, ısıtıcılı su sirkülasyon sistemi, Grass poligraf, Tail-cuff kan basıncı izleme cihazı, Eliza reader
Program Çıktıları ^
1 Farmakoloji dalında akademik kariyer
2 İlaçların etki mekanizmalarını incelemek üzere araştırma
3 İlaç etkileşmelerini incelemek üzere araştırma
4 İlaçların istenmeyen etkilerini incelemek üzere araştırma yapabilir
5 Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik çalışmaları yapabilir ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirebilir
6 Farmakovijilans alanında çalışma yapabilir.
7 İlaçların toksik etkilerini
8 İlaçların biyokimyasal parametreler etkisini
9 İlaçlarla ilgili bilimsel çalışmaları değerlendirebilir
10 Herhangi bir kurumda ilaç konusunda danışmanlık yapabilir.
11 Sağlık Bakanlığında uzman olarak
12 İlaç endüstrisinde farmakolojik araştırma biriminde
13 İlaç endüstrisinde medikal birimde
14 İlaç endüstrisinde ruhsatlandırma biriminde çalışabilir
15 İlaçla ilgili etik komisyonlarda görev alabilir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR-S1,2 Seçimlik Ders - 1- 2 Seçmeli 4 2 16
2 FAR-S3,4 Seçimlik Ders - 3 - 4 Seçmeli 6 0 16
Toplam 10 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 FAR-S5,6 Seçimlik Ders - 5 - 6 Seçmeli 4 2 16
3 FAR-S7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 3 0 8
Toplam 7 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > FAR-S1,2 Seçimlik Ders - 1- 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR705 Farmakolojide Analitik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
2 FAR719 Farmakolojiye Özel İstatistik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
3 FAR721 Otokoidler Zorunlu 3 0 8
4 FAR735 Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
5 FAR737 Özel İstatistik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
6 FAR753 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
7 FAR760 Psikofarmakolojide Araştırma Planlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 2 2 8
8 FAR762 Psikofarmakolojide Deneysel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
9 FAR765 Farmakolojide Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
10 FAR772 Psikotrop İlaç Etkileşimleri ve Entoksikasyonları Zorunlu 2 2 8
1 . Dönem > FAR-S3,4 Seçimlik Ders - 3 - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR717 İlaç Etkisinin Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 8
2 FAR721 Otokoidler Zorunlu 3 0 8
3 FAR722 Beyin Biyokimyası ve Davranış Zorunlu 3 0 8
4 FAR723 İlaç Absorbsiyonu ve Biyoyararlanım Zorunlu 3 0 8
5 FAR724 Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Zorunlu 3 0 8
6 FAR725 Oksidatif Hasar ve Antioksidan Sistem Zorunlu 3 0 8
7 FAR726 Nörolojik Hastalıklarda Psikofarmakoloji Zorunlu 3 0 8
8 FAR727 Farmakogenetik Zorunlu 3 0 8
9 FAR728 Uyku Bozuklukları Tedavisi Zorunlu 3 0 8
10 FAR729 Farmakolojiye Yönelik Fizyoloji Zorunlu 3 0 8
11 FAR751 Otonom Sinir Sistemi ve İlgili İlaçlar Zorunlu 3 0 8
12 FAR752 Özel Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 8
13 FAR753 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
14 FAR754 Davranış Nörobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
15 FAR755 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
16 FAR756 Antidepresan İlaçlar Zorunlu 3 0 8
17 FAR757 Endokrin Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
18 FAR758 Antipsikotik İlaçlar Zorunlu 3 0 8
19 FAR759 Hücre Fonksiyonları ve Ulak Sistemleri Zorunlu 3 0 8
20 FAR761 Sporcularda İlaç Kullanımı ve Doping Zorunlu 3 0 8
21 FAR763 Farmakokinetik Zorunlu 3 0 8
22 FAR764 Psikotrop İlaçların Suistimali ve Bağımlılığı Zorunlu 3 0 8
23 FAR766 Duygudurum Dengeleyici İlaçlar Zorunlu 3 0 8
24 FAR768 Panik Bozukluğu, Fobiler ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Zorunlu 3 0 8
25 FAR770 Psikofarmakolojide Bitkisel İlaçlar Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > FAR-S5,6 Seçimlik Ders - 5 - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR705 Farmakolojide Analitik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
2 FAR719 Farmakolojiye Özel İstatistik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
3 FAR721 Otokoidler Zorunlu 3 0 8
4 FAR735 Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
5 FAR737 Özel İstatistik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
6 FAR753 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
7 FAR760 Psikofarmakolojide Araştırma Planlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 2 2 8
8 FAR762 Psikofarmakolojide Deneysel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
9 FAR765 Farmakolojide Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
10 FAR772 Psikotrop İlaç Etkileşimleri ve Entoksikasyonları Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > FAR-S7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR717 İlaç Etkisinin Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 8
2 FAR721 Otokoidler Zorunlu 3 0 8
3 FAR722 Beyin Biyokimyası ve Davranış Zorunlu 3 0 8
4 FAR723 İlaç Absorbsiyonu ve Biyoyararlanım Zorunlu 3 0 8
5 FAR724 Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Zorunlu 3 0 8
6 FAR725 Oksidatif Hasar ve Antioksidan Sistem Zorunlu 3 0 8
7 FAR726 Nörolojik Hastalıklarda Psikofarmakoloji Zorunlu 3 0 8
8 FAR727 Farmakogenetik Zorunlu 3 0 8
9 FAR728 Uyku Bozuklukları Tedavisi Zorunlu 3 0 8
10 FAR729 Farmakolojiye Yönelik Fizyoloji Zorunlu 3 0 8
11 FAR751 Otonom Sinir Sistemi ve İlgili İlaçlar Zorunlu 3 0 8
12 FAR752 Özel Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 8
13 FAR753 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
14 FAR754 Davranış Nörobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
15 FAR755 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
16 FAR756 Antidepresan İlaçlar Zorunlu 3 0 8
17 FAR757 Endokrin Sistem Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
18 FAR758 Antipsikotik İlaçlar Zorunlu 3 0 8
19 FAR759 Hücre Fonksiyonları ve Ulak Sistemleri Zorunlu 3 0 8
20 FAR761 Sporcularda İlaç Kullanımı ve Doping Zorunlu 3 0 8
21 FAR763 Farmakokinetik Zorunlu 3 0 8
22 FAR764 Psikotrop İlaçların Suistimali ve Bağımlılığı Zorunlu 3 0 8
23 FAR766 Duygudurum Dengeleyici İlaçlar Zorunlu 3 0 8
24 FAR768 Panik Bozukluğu, Fobiler ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Zorunlu 3 0 8
25 FAR770 Psikofarmakolojide Bitkisel İlaçlar Zorunlu 3 0 8

^