Yüksek Lisans Programları
Farmakoloji (ECZ) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Farmakoloji Dalında Yüksek Lisans, Tezsiz II. eğitim programı 2009-10 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Farmakoloji dalında uzman
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık, veya Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fen Fakülteleri kimya veya biyoloji birimlerinde lisans programını tamamlamış ya da kimya mühendisi olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak .
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eczacılık, veya Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fen Fakülteleri kimya veya biyoloji birimlerinde lisans programını tamamlamış ya da kimya mühendisi olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan bitirme projesinin akademik jüri önünde başarı ile sunulması
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere ilaçların farmakolojisi, toksikolojisi, farmakokinetiğini, ayrıca ilaç konusunda araştırma alanlarını, güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin farmakoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi oluşturmaların olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlaç firmalarında ruhsatlandırma, Ar-ge gibi birimlerinde görev, İlaç firmalarına danışmanlık, Farmakovijilans alanında uzmanlık, Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik çalısması yürüten birimlerde araştırmacı, sorumlu görevli, Sağlık Bakanlığında uzman olarak çalışabilir,
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, sunulan seminerlerin ve hazırlanacak bitirme projesininakademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan bitirme projesinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Tıbbiye Cad. Haydarpaşa, istanbul 34668 e-posta: gdulger@marmara.edu.tr Tel: 02164189572 GSM 05337305765
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Bu konularda verilecek olan uzmanlık eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 İlaç etkisi ve istenmeyen etkileri konusunda danışmanlık yapabilir.
2 İlaç etkileşmelerini değerlendirebilir
3 Farmakovijilans çalışmaları yapabilir, bunları değerlendirebilir.
4 İlaçların toksik etkilerini değerlendirebilir
5 Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik çalışmaları düzenleyebilir, bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirebilir
6 İlaç etkileşmelerini incelemek üzere araştırma düzenleyebilir
7 İlaç endüstrisinde Medikal birimde çalışabilir.
8 İlaçla ilgili etik komisyonlarda görev alabilir
9 Herhangi bir kurumda ilaç konusunda danışmanlık yapabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR-S1..5 Seçimlik Ders - 1-2-3-4-5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 FAR-S6..10 Seçimlik Ders - 6-7-8-9-10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > FAR-S1..5 Seçimlik Ders - 1-2-3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR7701 İlaç Absorbsiyonu ve Biyoyararlanım Zorunlu 3 0 6
2 FAR7703 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 6
3 FAR7705 İlaç Etkisinin Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 6
4 FAR7709 Reçetesiz İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 6
5 FAR7711 Afektif Hastalıkların Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 6
6 FAR7713 Nörodejeneratif Hastalıkların Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 6
7 FAR7715 Solunum Yolları Hastalıklarının Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 6
8 FAR7717 Kemoterapötikler ve İnfeksiyon Hastalıkların Tedavisi Zorunlu 3 0 6
9 FAR7719 Romatizmal Hastalıkların Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > FAR-S6..10 Seçimlik Ders - 6-7-8-9-10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FAR7702 İlaç Etkileşmeleri Zorunlu 3 0 5
2 FAR7704 Farmakolojiye Yönelik Fizyoloji Zorunlu 3 0 5
3 FAR7706 Klinik İlaç Araştırmaları ve Ruhsatlandırma Zorunlu 3 0 5
4 FAR7708 İlaçlara Bağlı İstenmeyen Etkilerin Etyolojisi ve İyatrojenik Hastalıklar Zorunlu 3 0 5
5 FAR7710 Kardiyovasküler Hastalıkların Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 5
6 FAR7712 Özel Hallerde İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 5
7 FAR7714 Farmakoepidemiyoloji Zorunlu 3 0 5
8 FAR7716 Nükleer Farmasötikler ve Kontrast Maddelerin Farmakolojisi Zorunlu 3 0 5
9 FAR7718 Endokrin Hastalıkların Farmakoterapisi Zorunlu 3 0 5
10 FAR7720 Farmakovijilans Zorunlu 3 0 5
11 FAR7722 Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 5

^