Yüksek Lisans Programları
Farmasötik Biyoteknoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Biyoteknoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Farmasötik Biyoteknoloji tezli yüksek lisans programı 1996-1997 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmasötik Biyoteknoloji alanında uzman unvanını kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacı, biyolog veya kimya mühendisi olmak koşulu ile ALES’ten en az 60 almak koşulu ile (saysısal alanda) mülakatta başarılı olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, derslerin bitiminde sınavlarında gerekli olan başarıyı sağlamış olmak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması ve yeterli bulunması.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki kavramların, araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı tamamlayan öğrenciler ilaç sanayinin çeşitli bölümlerinde, Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, araştırma hastanelerinde çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktora programına başlayabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) % 40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
M.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, 34668, Haydarpaşa-İstanbul, Program Başkanı: Prof.Dr. Jülide AKBUĞA
Bölüm Olanakları
Bölümde yüksek lisans yapılması için gerekli olanaklar mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenciler biyoteknolojik ilaç üretim ve süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2 Öğrendikleri konularla ilgili tarama, proses, analiz yeteneğine sahip olacaklardır.
3 Dersle ilgili konuları etkin bir şekilde anlama ve sunma yeteneğine sahip olacaklardır.
4 Güncel konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5 Biyoteknoloji ile ilgili temel endüstriyel kavramları öğreneceklerdir.
6 Peptid ve proteinlerin stabilitesini sağlamak için kullanılan yöntemleri öğrenecektir.
7 Farmasötik biyoteknoloji ürünlerinin stabilite problemlerini çözmek için teknikleri, kuralları ve ilgili araçları kullanmayı öğreneceklerdir.
8 Öğrenciler yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
9 Öğrenciler konu ile ilgili yeni yayınlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
10 Öğrenciler biyoetik ile ilgili konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FBY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FBY798 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 FBY-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5 - 6 - 7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^