Yüksek Lisans Programları
Farmasötik Botanik - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Botanik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tıbbi bitkileri ve Eczacılık alanında yararlanılan bitkileri tanıtmak bunlarla ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek ve bu konularda araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuş olup M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında 1991 yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Farmasötik Botanik alanında uzman unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa Eczacılık Fakültesi ve çeşitli fakültelere bağlı Biyoloji bölümü mezunları kabul edilir. Ayrıca yapılacak sınav ve diğer değerlendirmelerde başarılı olmak gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek öğretim mevzuatına göre formal eğitim almış olmak. Botanik alanında yeterli dersler almış olmak. Diğer enstitülerden yatay geçişlerde Anabilim Dalı'nın bu konudaki değerlendirmesi ve kabulü esas koşuldur. Formal eğitim almayanlar programa kabul edilmezler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması. Anabilim Dalı yatay geçişler için gerektiğinde ek koşulların yerine getirilmesini isteyebilir.
Program Profili
Bu program kapsamında öğrencilere başlıca sistematik botaniğin temel kuralları, herbaryum teknikleri, Türkiye florası, bitkilerin etken maddeleri, bilimsel ve akademik temel ilkeler ve kurallar, araştırma yöntemleri hakkında bilgiler verilir, uygulamalar yaptırılır, bitki teşhisinde deneyim kazandırılır ve özgün bir araştırma yapabilme becerisi sağlanır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversite’de akademik alanda ilerleme olanağı vardır, bitkisel üretimle ilgili (özellikle bitki teşhisi gerektiren) alanlarda uzman olarak çalışabilir. Doğa ile ilgili çeşitli projelerde görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Farmasötik Botanik programından mezun olanlar gerekli koşulları yerine getirerek Doktora programına katılabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde dönem içi değerlendirmenin %40, dönem sonu sınavının %60’ı hesaba katılır. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Program kapsamında yer alan ve yeterli krediyi oluşturan derslerden başarılı olmak. Yüksek lisans tezi ile ilgili sınavlarda başarılı olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa, İstanbul. Tel. 0216 414 29 62, e- mail: gizem.bulut@marmara.edu.tr (İletişim sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gizem Bulut)
Bölüm Olanakları
Farmasötik Botanik alanında yapılacak araştırmalar için alt yapı olanakları bulunmaktadır. İçinde yaklaşık 13000 bitki örneğinin bulunduğu M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’ndan yararlanma olanağı vardır.
Program Çıktıları ^
1 Bitki teşhisini yapma becerisini kazanır.
2 Bilimsel araştırmanın ilkeleri ve kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Akademik temel ilkeler ve kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
4 Bilimsel makale ve tez hazırlanması hakkında bilgi sahibi olur.
5 Taksonomik araştırma becerisini kazanır.
6 Herbaryum ve herbaryum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
7 Türkiye florasındaki bitkiler hakkında bilgi sahibi olur.
8 Türkiye florasında bulunan bazı önemli bitkilerin yayılışı hakkında bilgi sahibi olur.
9 Bitkisel drogların etken maddeleri hakkında bilgi sahibi olur.
10 Bitkisel drogları mikroskobik ve makroskobik özellikleri ile teşhis etme becerisini kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FBT701 Bitki Taksonomisi ve Temel Kuralları Zorunlu 1 0 3
2 FBT703 Bitki Teşhisi I Zorunlu 2 2 8
3 FBT707 Herbaryum Teknikleri Zorunlu 1 2 4
4 FBT711 Türkiye Florası I Zorunlu 4 0 7
5 FBT-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 4 0 8
Toplam 12 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FBT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 FBT704 Bitki Teşhisi II Zorunlu 2 2 8
3 FBT706 Bilimsel ve Akademik Temel İlkeler ve Kurallar Zorunlu 1 0 2
4 FBT712 Türkiye Florası II Zorunlu 4 0 8
5 FBT-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 4 0 8
Toplam 11 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > FBT-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FKG707 Bitkisel Drogların Mikroskobik ve Makroskobik Özellikleri Zorunlu 2 4 8
2 FKG711 Farmakognozide İngilizce Çeviri I Zorunlu 4 0 8
2 . Dönem > FBT-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FKG704 Bitkisel Drogların Etken Maddeleri Zorunlu 4 0 8
2 FKG712 Farmakognozide İngilizce Çeviri II Zorunlu 4 0 8

^