Yüksek Lisans Programları
Farmasötik Teknoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 1987 yılında kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Eczacılık Teknolojisi Bölümü'nün 2 anabilim dalından biridir.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek Lisans diploma derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek Lisans eğitim süresi 2 yıldır. En az 21 kredilik dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilir.
Program Profili
Farmasötik Teknolojinin kapsamını ve uygulama alanlarını bilir. Farmasötik Teknoloji prensipleri ve deney tekniklerini bilir ve uygular. İlaç endüstrisinde üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur. Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaz şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro ve İlaç endürtisinde çalışma olanağı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin ( vize, ödev, proje vb) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb) %60'ı. Hazırlanacak olan yuksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik juri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Haydarpaşa Kampüsü 34668/Haydarpaşa 0 216 414 29 62 Prof.Dr. Betül Dortunç
Bölüm Olanakları
Farmasötik Teknoloji deney uygulamaları için gerekli olan laboratuvar tecizatı ve gerekli literatür ulaşımına izin verecek internet ağı ve bilgisayarlar
Program Çıktıları ^
1 Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmakokinetik konularında bilgi sahibi olur.
2 Kontrollü salım sistemleri kapsamında polimerler, kontrollü salım dozaj şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Toz, granül, tablet teknolojisi ve katı dozaj şekillerindeki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
4 Çözünürlük ve çözünme hızının biyoyararlanımdaki önemi hakkında bilgi sahibi olur.
5 İlaç endüstrisinde kullanılan akışkan yataklı sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
6 İlaçların stabilitesi ve stabilite testleri hakkında bilgi sahibi olur.
7 Farmasötik teknolojide kullanılan analitik yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
8 Deney tasarımını ve matamatiksel modellemeyi öğrenir.
9 Literatür taramasını öğrenir.
10 Farmasötik teknoloji konusunda proje yazmayı öğrenir.
11 Farmasötik teknoloji konusunda deney yürütmeyi öğrenir.
12 Deneyleri sonucunda elde ettiği verileri makale haline dönüştürmeyi öğrenir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTK701 Kontrollü Salım Sistemleri I Zorunlu 3 0 6
2 FTK705 Literatür Tarama I Zorunlu 3 0 6
3 FTK707 Tablet Teknolojisi I Zorunlu 2 0 4
4 FTK711 Biyofarmasi I Zorunlu 3 0 6
5 FTK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 8
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FTK700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 FTK702 Kontrollü Salım Sistemleri II Zorunlu 3 0 8
3 FTK706 Literatür Tarama II Zorunlu 3 0 6
4 FTK708 Tablet Teknolojisi II Zorunlu 2 0 4
5 FTK712 Biyofarmasi II Zorunlu 3 0 6
6 FTK-S3-YL Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 13 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^