Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Eczacılık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 2 8
2 KLF-S2,3,4-YL Seçimlik Ders - 2,3,4 Seçmeli 9 0 24
Toplam 11 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KLF-S5-YL Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 2 8
3 KLF-S6,7-YL Seçimlik Ders - 6,7 Seçmeli 6 0 16
Toplam 8 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KLF-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7005 Uygulamalı Klinik Eczacılık ve Vaka Sunumları Zorunlu 2 2 8
2 KLF7006 Klinik Eczacılık Uygulamalarında Vaka Sunumları Zorunlu 2 2 8
3 KLF7007 Klinik Eczacılıkta Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
4 KLF7008 Klinik Eczacılıkta İleri Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
1 . Dönem > KLF-S2,3,4-YL Seçimlik Ders - 2,3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7001 Klinik Eczacının Görevleri ve Farmasötik Bakım Zorunlu 3 0 8
2 KLF7002 Klinik Eczacılık ve İlaçlar Zorunlu 3 0 8
3 KLF7003 Geriatrik Hastalarda Farmasötik Bakım Hizmetleri Zorunlu 3 0 8
4 KLF7004 İleri Biyofarmasi ve Farmakokinetik Zorunlu 3 0 8
5 KLF7009 Teşhis ve Tedavide Klinik Biyokimya Zorunlu 3 0 8
6 KLF7010 Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavisinde Eczacının Rolü Zorunlu 3 0 8
7 KLF7011 Terapötik İlaç İzlemi Zorunlu 3 0 8
8 KLF7012 Endokronolojik ve Romatolojik Hastalıklar ve Eczacının Rolü Zorunlu 3 0 8
9 KLF7013 Sağlık Personeline Yönelik İlaç Danışmanlığı Zorunlu 3 0 8
10 KLF7015 Reçetesiz İlaç Danışmanlığı Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KLF-S5-YL Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7005 Uygulamalı Klinik Eczacılık ve Vaka Sunumları Zorunlu 2 2 8
2 KLF7006 Klinik Eczacılık Uygulamalarında Vaka Sunumları Zorunlu 2 2 8
3 KLF7007 Klinik Eczacılıkta Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
4 KLF7008 Klinik Eczacılıkta İleri Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > KLF-S6,7-YL Seçimlik Ders - 6,7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7001 Klinik Eczacının Görevleri ve Farmasötik Bakım Zorunlu 3 0 8
2 KLF7002 Klinik Eczacılık ve İlaçlar Zorunlu 3 0 8
3 KLF7003 Geriatrik Hastalarda Farmasötik Bakım Hizmetleri Zorunlu 3 0 8
4 KLF7004 İleri Biyofarmasi ve Farmakokinetik Zorunlu 3 0 8
5 KLF7009 Teşhis ve Tedavide Klinik Biyokimya Zorunlu 3 0 8
6 KLF7010 Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavisinde Eczacının Rolü Zorunlu 3 0 8
7 KLF7011 Terapötik İlaç İzlemi Zorunlu 3 0 8
8 KLF7012 Endokronolojik ve Romatolojik Hastalıklar ve Eczacının Rolü Zorunlu 3 0 8
9 KLF7013 Sağlık Personeline Yönelik İlaç Danışmanlığı Zorunlu 3 0 8
10 KLF7015 Reçetesiz İlaç Danışmanlığı Zorunlu 3 0 8

^