Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Eczacılık
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
2 KLF-S4,5-TZ Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 4 2 12
Toplam 13 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 KLF-S6,7-TZ Seçimlik Ders - 6-7 Seçmeli 6 0 10
3 KLF-S8,9,10-TZ Seçimlik Ders - 8-9-10 Seçmeli 6 2 15
Toplam 12 3 30

^