Yüksek Lisans Programları
Beden Eğitimi ve Spor - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor - Hareket ve Antrenman Bilimleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programı, spor bilimleri alanında Türkiye’nin en köklü ve eski lisansüstü programı olarak geniş akademik kadrosu ile çalışan ve ve aynı zamanda lisasns üstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler için faaliyetlerine devam etmek amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Hareket ve Antrenman Bilimleri tezsiz yüksek lisans programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve Dönem Projesini de başarıyla tamamlayarak öğrencilere BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR alanında yüksek lisans diploması verilir ve Hareket ve Antrenman Bilimlerinde uzman olur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programından mezun olmaları ve lisans diplamalarını belgelemeleri gerekmektedir. Koşullu ön kabul için,lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. (Kesinkayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.) Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puanı en az 60 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğeri kabul edilen (GRE 635, GMAT 466) ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen bir sınava girmeleri ve azami almaları gereken eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri durumunda kayıt yaptırabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
En az 4 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi almış ancak Spor Bilimleri alanından gelmeyen öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmaktadır. Spor Bilimleri Eğitimi almayan öğrenciler fark dersleri okuyacaklardır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayların değerlendirilmesi % 50 ağırlıkla ALES Puanı, % 20 ağırlıkla önceki mezuniyet notu, % 15 mesleki bilgi değerlendirmesi ve %15 mülakat (sölzü) sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr. Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle (4,5 veya harf) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü. Senato kararlarına göre değerlendirlir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitenin ana sayfasında ilan edilen duyurudaki kriterlere göre başvurmaları gerekmektedir.
Program Profili
Hareket ve Antrenman Bilimleri tezsiz yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların (fizyoterapist, diyetsiyen, mühendis gibi) multidispliner bir yapı içinde eğitim alabilmleri için geliştirilmiş bir müfredat yürütülmektedir. Program,lisans üstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisans üstü eğitimi, farklı yaş gruplarındaki performans sporcularının yanı sıra sağlık için spor yapan kitlelere uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsamaktadır. Bu kapsamda antrenman bilgisi, fizyoloji, biomekanik gibi hareket ve antrenman bilimleri kavramında bulunan uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüz mezunları için iş olanakları geniştir. Bölümümüz mezunları giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sporcu araştırma merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, spor ve rekreasyon birimlerinde, kulüp statüsü dışında kalan cimnastik, aerobik, step, doğa sporları, savunma sporları vs gibi hizmet sunan salonlarda, danışman ve spor uzmanı olarak görev alabililirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimlerinde tezsiz yüksek lisansını tamamlayan tüm öğrenciler; Hareket ve Antrenman Bilimleri veya Spor Sağlık veya Spor Yöneticiliği programlarında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğretim elemanınıon tercihine bağlı olarak başarı notuna, ara sınavın katkısı farklı olacak şekilde proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav gibi uygulamalar da yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA/Pekiye),(BA/İyi-Pekiye),(BB/İyi),(CB/Orta-İyi) ve (CC/Orta) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için öğrencilerin 4.00 üzerinden 2.50 akademik ortalamaya sahip olmaları ve her dersin sınavını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Dersler tamalandıktan sonra ayrıca seçilmiş bir jüri tarafından bir tezi başarıyla savundukları taktirde mezun olabilirler. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi 4 yaryıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı : Prof.Dr. Birol Çotuk hbcotuk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Ani Agopyan aniagopyan@marmara.edu.tr Adresi : Marmara Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Beykoz-İSTANBUL Telefon : +90 216 308 56 61-62-63 / İç hat: 1194/ 1155 Belgegeçer : +90 216 332 16 20 /
Bölüm Olanakları
MÜ Beden Eğitimi ve Spor Yükseokulunun yerleşkesindeki olanaklardan yararlanılmaktadır. Bu olanaklar dahilinde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezinin yanı sıra 1 araştırma labaratuarı; ayrıca 1 kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 kapalı spor salonu, 2 açık ve 1 kapalı tenis kortu, 1 cimnastik salonu, mücadele sporlarına yönelik 4 ayrı salon, 1 halk oyunları salonu, atıcılık ve golf salonu, 1 fitness merkezi, 1 atletizm pisti (tartan), kano- kürek - yelken sporları çin 1 kayıkhane, 1 kapalı tirbünlü diğeri açık tirbünlü suni çim 2 futbol sahası bulunmaktadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^