Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor - Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ESP-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ESP7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 ESP-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ESP-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES7001 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
2 BES7004 Spor Araştırmalarında Matematiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 BSP7003 Bilişim ve Programlamaya Giriş Zorunlu 3 0 8
4 ESP7001 Spor Psikolojisinde Güncel Konular Zorunlu 3 0 8
5 ESP7002 Performans Geliştirmeye Yönelik Psikolojik Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
6 ESP7003 Uygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 8
7 ESP7004 Egzersiz ve Sporda Danışmanlık Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
8 ESP7005 Sporda Psikolojik Danışmanlık Teknikleri Zorunlu 3 0 8
9 ESP7006 Egzersiz Psikolojisinde Güncel Konular Zorunlu 3 0 8
10 ESP7007 Spor Psikolojisi ve Antrenörlük Zorunlu 3 0 8
11 ESP7008 Sporda Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 8
12 ESP7009 Egzersiz ve Sporda Psikolojik Değerlendirme ve Testler Zorunlu 3 0 8
13 ESP7010 Egzersiz ve Psikolojik Zindelik Zorunlu 3 0 8
14 ESP7011 Sporda Sinir-Dil Programlama Zorunlu 3 0 8
15 ESP7012 Sinirbilim ve Spor Zorunlu 3 0 8
16 ESP7013 Zindelik Uzmanları için Psikolojik Danışma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
17 ESP7014 Sporda Psikiyatrik Sendromlar Zorunlu 3 0 8
18 ESP7015 Sporda Kontrol Dışı Davranışlar Zorunlu 3 0 8
19 SGBE7002 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > ESP-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BES7001 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
2 BES7004 Spor Araştırmalarında Matematiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 BSP7003 Bilişim ve Programlamaya Giriş Zorunlu 3 0 8
4 ESP7001 Spor Psikolojisinde Güncel Konular Zorunlu 3 0 8
5 ESP7002 Performans Geliştirmeye Yönelik Psikolojik Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
6 ESP7003 Uygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 8
7 ESP7004 Egzersiz ve Sporda Danışmanlık Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
8 ESP7005 Sporda Psikolojik Danışmanlık Teknikleri Zorunlu 3 0 8
9 ESP7006 Egzersiz Psikolojisinde Güncel Konular Zorunlu 3 0 8
10 ESP7007 Spor Psikolojisi ve Antrenörlük Zorunlu 3 0 8
11 ESP7008 Sporda Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 8
12 ESP7009 Egzersiz ve Sporda Psikolojik Değerlendirme ve Testler Zorunlu 3 0 8
13 ESP7010 Egzersiz ve Psikolojik Zindelik Zorunlu 3 0 8
14 ESP7011 Sporda Sinir-Dil Programlama Zorunlu 3 0 8
15 ESP7012 Sinirbilim ve Spor Zorunlu 3 0 8
16 ESP7013 Zindelik Uzmanları için Psikolojik Danışma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
17 ESP7014 Sporda Psikiyatrik Sendromlar Zorunlu 3 0 8
18 ESP7015 Sporda Kontrol Dışı Davranışlar Zorunlu 3 0 8
19 SGBE7002 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 8

^