Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor - Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ESP-S1..5-TZS Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ESP7098 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 ESP-S6..10-TZS Seçimlik Ders - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30

^