Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 16
2 EBE-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 16
Toplam 10 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 EBE-S5-YL Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 8
3 EBE-S6-7-YL Seçimlik Ders - 6-7 Seçmeli 4 2 16
Toplam 7 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > EBE-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE7001 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Zorunlu 3 0 8
2 EBE7002 Ebelikte Kavramsal Ögeler Zorunlu 3 0 8
3 EBE7003 Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 8
4 EBE7004 Riskli Gebeliklerde Fizyopatoloji Zorunlu 3 0 8
5 EBE7005 Gebelik ve Doğumda Psikososyal Sağlık Zorunlu 3 0 8
6 EBE7007 Elektronik Fetal Monitorizasyon Zorunlu 3 0 8
7 EBE7009 Psikodrama Zorunlu 3 0 8
8 EBE7011 Alternatif Doğum Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > EBE-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE7006 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Zorunlu 2 2 8
2 EBE7008 Perinatoloji Zorunlu 2 2 8
3 EBE7010 Ebelikte İleri Uygulamalar Zorunlu 2 2 8
4 EBE7013 Temel Sağlık Hizmetleri ve Ebelik Zorunlu 2 2 8
5 EBE7014 Obstetrik ve Neonatal Aciller Zorunlu 2 2 8
6 EBE7015 0-6 Yaş Çocuk Sağlığı ve İzlenmesi Zorunlu 2 2 8
7 EBE7017 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 2 8
8 EBE7019 Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > EBE-S5-YL Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE7001 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Zorunlu 3 0 8
2 EBE7002 Ebelikte Kavramsal Ögeler Zorunlu 3 0 8
3 EBE7003 Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 8
4 EBE7004 Riskli Gebeliklerde Fizyopatoloji Zorunlu 3 0 8
5 EBE7005 Gebelik ve Doğumda Psikososyal Sağlık Zorunlu 3 0 8
6 EBE7007 Elektronik Fetal Monitorizasyon Zorunlu 3 0 8
7 EBE7009 Psikodrama Zorunlu 3 0 8
8 EBE7011 Alternatif Doğum Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > EBE-S6-7-YL Seçimlik Ders - 6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EBE7006 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Zorunlu 2 2 8
2 EBE7008 Perinatoloji Zorunlu 2 2 8
3 EBE7010 Ebelikte İleri Uygulamalar Zorunlu 2 2 8
4 EBE7013 Temel Sağlık Hizmetleri ve Ebelik Zorunlu 2 2 8
5 EBE7014 Obstetrik ve Neonatal Aciller Zorunlu 2 2 8
6 EBE7015 0-6 Yaş Çocuk Sağlığı ve İzlenmesi Zorunlu 2 2 8
7 EBE7017 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 2 8
8 EBE7019 Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA Zorunlu 2 2 8

^