Yüksek Lisans Programları
Hemşirelik Esasları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Esasları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Hemşirelik Esasları anabilim dalı 1992 yılında kurulmuştur. 2005-2006 yılından itibaren ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programında eğitim vermektedir .
Kazanılan Derece
Hemşirelik Esasları Yükseklisans programını tamamlayanlar uzman hemşire ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ilandaki başvuru şartlarına uygun olmak gerekir. Adayların hemşirelikte lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan almaları gerekir. Başarı puanının hesaplanmasında ALES'in 50% si, Lisans başarı not ortalaması ve mülakatın (sözlü ve veya yazılı) % 50'si alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, dördüncü yarıyılın başında yapılabilir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60’ dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır
Program Profili
Öğrencinin temel hemşirelik kavramlarını öğrenmesini; sağlığın geliştirilmesi, hemşirelik kuramları, araştırma, istatistik, klinik karar verme ve etik konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmesini; hemşirelik bakımında etik ilkeler doğrultusunda, sağlığın devamı için sorumluluk üstlenerek, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılamasını ve bakım vermesini, bilimsel bir araştırma projesini planlayarak tamamlamasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda uzman hemşire, yönetici hemşire, bakım yöneticisi, eğitim hemşiresi, sağlık/hastalık danışmanı, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak istihdam edilebilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Başarı notunun hesaplanmasında yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı dikkate alınır. Öğrencinin herhangi bir dersten başarılı kabul edilmesi için 100 üzerinden 65 alması gerekir. Ayrıca hazırlanacak dönem projesi danışmanı tarafından başarılı bulunmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60’ dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Şule Ecevit Alpar Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tıbbiye cad. No: 49 Haydarpaşa - İstanbul telefon: 0216 3302070/ 1147 fax: 0216 4183773 e-mail: salpar@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacak ve öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır. Bölümün bilgisayar laboratuvarı, beceri laboratuvarı, kütüphanesi bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Temel hemşirelik kavramlarının ilişkisini açıklar.
2 Sağlığın tanılanmasında/bakım gereksinimlerinin saptanmasında uzmanlık becerisi sergiler.
3 Hemşirelik modellerini karşılaştırır.
4 Holistik yaklaşımla sistematik hemşirelik bakımı uygular.
5 Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde sorumluluk üstlenir.
6 Hemşirelik Esasları eğitiminde uygun ilke ve yöntemleri kullanır.
7 Hemşirelik rollerini uzmanlık düzeyinde gerçekleştirir.
8 Klinik karar verme sürecinde profesyonel hemşirelik değerlerini ve etik ilkeleri kullanır.
9 Kuramsal bilgiyi ve araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımına yansıtır.
10 Hemşirelik bakımına yönelik araştırma yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HES701 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 2 2 8
2 HES703 Sağlığın Tanılanması I Zorunlu 2 2 7
3 HES-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 15
Toplam 13 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HES702 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 2 2 5
2 HES704 Sağlığın Tanılanması II Zorunlu 2 2 5
3 HES798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
4 HES-S4,5,6-TZ Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 9 0 15
Toplam 13 5 30

^