Yüksek Lisans Programları
İç Hastalıkları Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 1995-1996 eğitim öğretim yılı itibarı ile başlatılmıştır.
Kazanılan Derece
Tezli/ Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Uzman İç Hastalıkları Hemşiresi unvanını kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak 4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak. Lisansüstü Giriş sınavından (LES) en az 60 almak (sayısal alandan), bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dört yıllık Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması veya dönem projesinin başarı ile tamamlanması.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencileri, iç hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye sahip, uygulayıcı, araştırmacı ve yönetici hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hastane ve hastane dışı alanlarda uygulayıcı ve yönetici hemşire kadrosunda ve Ulusal /Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda yer alır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisansını başarı ile tamamlayanlar Doktora programına geçerler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması veya dönem projesinin başarı ile tamamlanması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Haydarpaşa Yerleşkesi, Tıbbiye cd. No: 49, Haydarpaşa/ İSTANBUL Tel: 0216 330 20 70 Doç. Dr. Sezgi Çınar
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değişimine yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Hastalıkların fizyopatolojisini bilir
2 Hastalıkların etyolojisini ve risk faktörlerini bilir
3 Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlemler alır ve uygular
4 Hastalıkların belirti, bulgularını ayırt eder
5 Hastalıkların tedavi planını bilir ve uygular
6 Hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlar
7 Hemşirelik girişimlerini uygular, hasta eğitimi yapar ve sonuçlarını değerlendirir
8 Kronik hastalıkların rehabilitasyonunu bilir
9 Hemşirenin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini tanımlar
10 Araştırma ve gelişmelerin farkında olur
11 Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını kullanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DAH701 İç Hastalıkları Hemşireliği I Zorunlu 2 4 9
2 DAH703 Dahili Yoğun Bakım Hemşireliği I Zorunlu 2 4 9
3 DAH-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 2 6
4 HEM749 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
Toplam 9 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DAH700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 DAH702 İç Hastalıkları Hemşireliği II Zorunlu 2 4 8
3 DAH704 Dahili Yoğun Bakım Hemşireliği II Zorunlu 2 4 8
4 DAH-S2,3-YL Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 4 2 12
Toplam 8 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^