Yüksek Lisans Programları
İç Hastalıkları Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2005-2006 eğitim öğretim yılı itibarı ile başlatılmıştır.
Kazanılan Derece
Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Uzman İç Hastalıkları Hemşiresi unvanını kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak 4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak. Lisansüstü Giriş sınavından (LES) en az 60 almak (sayısal alandan), bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dört yıllık Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans dönem projesinin başarı ile tamamlanması
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencileri, iç hastalıkları hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye sahip, uygulayıcı, araştırmacı ve yönetici hemşire yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hastane ve hastane dışı alanlarda uygulayıcı ve yönetici hemşire kadrosunda ve Ulusal /Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadroda yer alır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak dönem projesinin başarı ile tamamlanması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan dönem projesinin başarı ile tamamlanması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Sezgi Çınar Haydarpaşa Yerleşkesi, SBF Hemşirelik Bölümü, Tıbbiye cd. No: 49, Haydarpaşa-Üsküdar/ İSTANBUL Tel: 0216 330 20 70/1160
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değişimine yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır
Program Çıktıları ^
1 Hastalıkların fizyopatolojisini bilir
2 Hastalıkların etyolojisini ve risk faktörlerini bilir
3 Kronik hastalıklardan korunmaya karşı önlemler alır ve uygular
4 Hastalıkların belirti, bulgularını ayırt eder
5 Hastalıkların tedavi planını bilir ve uygular
6 Hemşirelik süreci doğrultusunda hastanın gereksinimlerini tanımlar
7 Hemşirelik girişimlerini uygular, hasta eğitimi yapar ve sonuçlarını değerlendirir
8 Kronik hastalıkların rehabilitasyonu bilir
9 Hemşirenin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini tanımlar
10 Araştırma ve gelişmelerin farkında olur
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^