Yüksek Lisans Programları
Psikiyatri Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Psikiyatri Hemşireliği 1995-1996 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Psikiyatri Hemşireliğinde Uzman unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık Hemşirelik lisans programını tamamlamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunmak.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, Psikiyatri Hemşireliğinde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel psikiyatrik uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliğinde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı’nda hemşirelik, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde hemşirelik yapabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Haydarpaşa Kampüsü İstanbul/ 0216 330 20 70 Yard.Doç.Dr.Gül Ünsal
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Öğrencilere hemşireliğin farklı alanlarından ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 İletişim ve psikiyatri bilgilerini psikiyatri hemşireliğinde uygulamalarında kullanır.
2 Sağlıklı bireyin sorunları tanılamlar ve çözer.
3 Hasta bireyin sorunları tanılamlar ve çözer.
4 Ailenin sorunları tanılamlar ve çözer.
5 Çocuk ve ergenin sorunları tanılamlar ve çözer.
6 Tanımlanmış sorunlar doğrultusunda hemşirelik süreci kullanır.
7 Sağlık ekibi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapar.
8 Psikiyatri hemşireliği uygulamalarında psikiyatri kuramlarını kullanır.
9 Bağımsız karar verir.
10 Uygulamalarında mesleki ve etik ilkelere riayet eder.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSH701 Psikiyatri Hemşireliği I Zorunlu 2 4 8
2 PSH703 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 2 4 8
3 PSH751 İletişim Zorunlu 2 2 8
4 PSH-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
Toplam 9 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PSH700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 PSH702 Psikiyatri Hemşireliği II Zorunlu 2 4 9
3 PSH704 Ailenin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 9
4 PSH-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 6
Toplam 7 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > PSH-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEG751 Psikodrama Zorunlu 3 0 6
2 HEM749 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
3 HES751 Hemşirelikte Etik Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > PSH-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEG752 Psikodrama Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
2 HEM750 Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6

^