Yüksek Lisans Programları
Anatomi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Anatomi Anabilim Dalı anatomi alanında eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Çeşitli sağlık personeli adaylarına yeterli düzeyde insan anatomisi bilgisine sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim verilmektedir. Anatomi alanında doktora ve yüksek lisans programları ile yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmektedir. Araştırma alanı klinik ve mikroskobik anatomi ile sinirbilim olarak tanımlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Anatomi” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakülteleri,Fen Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Biyoloji bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin anatomi yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Program sistemik anatomi, diseksiyon, anatomide araştırma teknikleri ve sinirbilimleri konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar anatomi anabilim dallarında doktora programına devam edebilirler, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler, özel sağlık sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışmalarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi anabilim Dalı Tıbbiye Cad. Haydarpaşa Binası, 34668 Üsküdar/ İstanbul. Tel: 0216 414 47 38, Fax: 0216 414 47 31 email: usehirli@marmara.edu.tr Program Başkanı ve AKTS koordinatörü: Prof. Dr. Ümit S. Şehirli
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşime olanak sağlanmaktadır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içinde benzeri programlarla öğrenci değişimine yönelik çalışmalar desteklenmekte ve eğitimin sürekli gelişmesi sağlanmaktadır. Bölümümüzde Gros anatomi laboratuarı, deneysel araştırma laboratuarı, elektrofizyoloji laboratuarı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 İnsan vücudu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak
2 Fonksiyonel anatomi hakkında bilgi sahibi olmak
3 Multidisipliner araştırmalarda araştırmacı olma yeterliliği sağlamak
4 Araştırma laboratuarı alet ve malzemelerini kullanmayı öğrenmek
5 Diseksiyon tekniklerini öğrenmek
6 Bilimsel makale okuma ve değerlendirme yeterliliğini geliştirmek
7 Doktora programına katılabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak
8 Temel tıp bilimleri hakkında genel bir nosyon kazandırmak
9 Bireylerin klinikte karşılaşılabilecek problemleri çözme yetilerini arttırmak
10 Üniversite düzeyi öğrencilerine anatomi laboratuvar uygulamaları yaptırabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANA701 Doku Anatomisi Zorunlu 2 4 9
2 ANA703 Sindirim Sistemi Zorunlu 2 2 7
3 ANA-S1-2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 14
Toplam 8 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANA700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 ANA702 Nöroanatomi Zorunlu 3 2 12
3 ANA-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 14
Toplam 7 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ANA-S1-2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANA704 Anatomide Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 2 7
2 . Dönem > ANA-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANA706 Solunum ve Dolaşım Sistemi Zorunlu 2 2 7
2 ANA708 Ürogenital Sistem Zorunlu 2 2 7

^