Yüksek Lisans Programları
Biyofizik - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyofizik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 1990-1991 Eğitim Öğretim yılında Yüksek Lisans Eğitim programına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler Biyofizik’te Uzman ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp fakültelerinin 4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden, Fen – Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinden 4 yıllık Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğremenliği, Kimya Öğretmenliği bölümümlerinden herhangi birinden lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak ( alandan), bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıp fakültelerinin 4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden, Fen – Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinden 4 yıllık Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğremenliği, Kimya Öğretmenliği bölümümlerinden herhangi birinden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Derslerde başarılı olmak ve yüksek lisans tezini jüri önünde başarıyla savunmak.
Program Profili
Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran temel biyolojik süreçleri fiziksel kavram ve araçlarla inceleyebilecek bilgi birikimini edinmesi, konsuyla ilgili bilimsel literatürü izleyebilecek yeterliliğe ulaşması amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrenci aldığı seçmeli derslere bağlı olarak biyofiziğin temel ilkelerini, molekül biyofiziğini temel kavramlarını, biyoenerjetiği, hücredeki biyofiziksel olayları, aksiyon potansiyelini, sinaptik iletimi, hücre içindeki sinyal iletim mekanizmalarını, temel informasyon kavramlarını, biyoinformatiğin temel kavramlarını, biyoelektriğin temel ilkelerini, kalp ve kas sistemindeki elektriksel mekanizmaları, elektroansefalografi (EEG) ve elektromiyografi nin (EMG) temel ilkelerini, kas-sinir sisteminin fiziksel ilkelerini, dolaşım ve solunum sisteminin dinamiğini, duyu sistemlerinin (özellikle görme ve işitme) biyofiziğini, radyasyon biyofiziğini, moleküler biyofizik yöntemlerini ve tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkelerini öğrenir. Moleküler biyofiziğin temel yöntemlerine ilişkin pratik yapma olanağı bulur, tez aşamasında dahil olduğu proje veya projeler kapsamında daha ileri düzeyde araştırma tekniklerini öğrenir, bu teknikler hakkında yeterince deneyim edinir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ulusal ve uluslar arası bilimsel kurumlarda ve üniversitelerde araştırıcı kadroları ve akademik kadrolarda çalışma olanakları bulabilir. Moleküler biyoloji yöntemleri konusunda edindiği deneyimler doğrultusunda sağlık sektörünün (özellikle ilaç sanayisinin) çeşitli birimlerin birçok kademesinde görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyofizik Yüksek Diplomasına hak kazanan mezunlar, ALES ve ÜDS'den yeterli puanları almaları koşuluyla Biyofizik Doktora programlarına başvurabilir, mülakat sınavında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
"Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme", "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Alınan derslerden başarılı olmak, yönetmeliklerin gerektirdiği not ortalamasına ulaşmak ve gerekli sayıda krediyi tamamlamak gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra belirlenen tez konusu kapsamında bilimsel çalışmaları başarıyla tamamlamak, tez yazmak ve bu tezi 3 asil üyeden oluşan jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Tıbbiye Cad. No:49 Haydarpaşa İSTANBUL / 216 3480585 Yard. Doç. Dr. Ayşe GARİP
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde temel derslik, kütüphane ve bilgisayar olanakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra moleküler biyoloji, elektromanyetik deneyleri ve hücre kültürü için gelişmiş laboratuar olanakları mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Biyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
2 Fiziğin temel kavramlarını öğrenir.
3 Biyofiziğin temel kavramlarını öğrenir.
4 Çözeltilerin genel özelliklerini öğrenir.
5 Hücresel olayların biyofiziksel kavramlarla nasıl incelendiğini öğrenir.
6 Biyofizikteki temel araştırma yöntemlerinin öğrenir.
7 Makro moleküllerin yapısını öğrenir.
8 Termodinamiğin temel ilkelerini öğrenir.
9 Hücre zarının temel özelliklerini öğrenir.
10 Hücredeki elektriksel etkinlikleri öğrenir.
11 Hücredeki enerji dönüşümlerini öğrenir.
12 Tez konusu çerçevesinde literatürü izlemeyi öğrenir.
13 Araştırma bulgularını değerlendirip bunları yayına hazırlamayı öğrenir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIF700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 BIF701 Temel Biyofizik I Zorunlu 3 0 10
3 BIF703 Hücre Biyofiziği I Zorunlu 3 0 10
4 BIF-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIF702 Temel Biyofizik II Zorunlu 3 0 8
2 BIF704 Hücre Biyofiziği II Zorunlu 3 0 8
3 BIF-S2,3-YL Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 6 0 14
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^