Yüksek Lisans Programları
Biyokimya (TIP) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (TIP)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Biyokimya Anabilim Dalı, insan vücudunun fizyolojik durumlardaki işleyişini moleküler düzeyde araştıran, metabolik yolları ve kontrolünü inceleyen ve tüm bu alanlarda hastalıklarla olan ilişkileri ortaya koyan bir disiplindir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyokimya” alanında “Yüksek Lisans” diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin koşulları geçerlidir.
Program Profili
Program temel ve uygulamalı biyokimya konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar biyokimya ve ilgili alanlarda yüksek lisanslı eleman olarak çalışabilirler ve Biyokimya’da doktora programına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplamıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Marmara Üniversitesi Lisans Üstü eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa İstanbul Tel: 216 414 47 33 Faks: 216 418 10 47 42 e-mail: nkozer@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Hücre kültürü laboratuvarı, moleküler tanı ve araştırma laboratuarları, protein ve nükleik asit araştırma laboratuvarı, metabolizma laboratuvarından oluşmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Yaşamsal olayların moleküler mantığını anlamak
2 Hücreyi bütün yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel birimi olarak kavramak.
3 Su içeren bir ortamda temel biomoleküllerin ve onların etkilrşimlerinin anlaşılması.
4 Proteinlerin yapısı ve fonksiyonları hakkında genel bilgi sahibi olunması.
5 Biyolojik zarlar ve özellikleri hakkında bilgi edinilmesi.
6 Nükleotidlerin ve yapısal özelliklerinin kavranması.
7 Glikoliz, sitrik asit döngüsü, oksidatif fosforilasyon ve heksozların metabolizmasının öğrenilmesi
8 Lipid metabolizmasının genel olarak anlaşılması.
9 DNA ve RNA metabolizmalarının genel olarak anlaşılması.
10 Temel biyokimyasal ölçme yöntemleri ve immunodiagnostik yöntemlerin anlaşılması.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIKT700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 BIKT701 Genel Biyokimya I Zorunlu 4 0 8
3 BIKT703 Biyokimyada Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 2 8
4 BIKT-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 10
Toplam 13 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIKT702 Genel Biyokimya II Zorunlu 4 0 7
2 BIKT704 İmmunodiagnostik Yöntemler Zorunlu 2 4 8
3 BIKT-S3,4,5-YL Seçimlik Ders - 3-4-5 Seçmeli 9 0 15
Toplam 15 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > BIKT-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIKT705 Biyoenerjetik Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > BIKT-S3,4,5-YL Seçimlik Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIKT706 Doku Biyokimyası Zorunlu 3 0 5
2 BIKT708 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 3 0 5
3 BIKT710 Serbest Radikaller ve Biyolojik Etkileri Zorunlu 3 0 5

^