Yüksek Lisans Programları
Deontoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Deontoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Tezli yüksek lisans programı 1998 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program mezunları "Bilim Uzmanı" ünvanı kullanmaya hak kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Adayın tıp, diş hekimliği, eczacılık veya hukuk fakültesi lisans diploması olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik koşulları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir.
Program Profili
Programın mezunlarının Türkiye’deki tıp fakültelerinin Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dallarında ve kamu ve özel sektördeki sağlık hizmeti kurumlarının idari yapılanmasının çeşitli konumlarında çalışması mümkündür.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans programının iki mezunu daha sonra doktora programına devam etmiş olup, şu anda her iki mezun da akademisyen olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programın mezunları, bu alanda doktora eğitimlerine devam edebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme süreçleri Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve yönetmelikte değişikliği öngören diğer yönetmeliklerde belirlenmiştir
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmesi için adayın doktora tezini jüri önünde savunması ve tezinin jüri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sefik Görkey Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD Tıbbiye cad. No. 49 34468 Uskudar - ISTANBUL +90 216 347 49 89 sgorkey@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yüksek lisans programı öğrencileri, üniversitenin kütüphanelerinden ve internet üzerinden erişilebilen veritabanlarından yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Tıp tarihi alanında bir makale yazmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
2 Tıp tarihi alanında lisans düzeyinde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
3 Tıp etiği ve biyoetik alanında bir makale yazmak için gereken teorik bilgilere sahip olmak.
4 Tıp etiği ve biyoetik alanlarında lisans düzeyinde ders verebilmek için gereken becerileri kazanmak.
5 Ulusal ve uluslar arası platformda tıp etiği ve biyoetik alanındaki gelişmeleri ve kaynakları takip edebilme becerisi kazanmak
6 Biyoetik alanındaki teorik bilgileri araştırma etik kurullarında görev yapabilecek düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
7 Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri hastane etik kurullarında görev yapabilecek şekilde kullanma becerisi kazanmak.
8 Tıp etiği ve klinik etik alanındaki bilgileri etik konsültasyon hizmeti verebilecek şekilde kullanabilme becerisi kazanmak.
9 Sağlık bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki akademisyenler ile işbirliği yaparak multi-disipliner araştırma yapma becerisi kazanmak
10 Ulusal platformda sağlık hizmeti ile ilgili politikaların etiğe uygun olarak geliştirilmesi sürecine katkıda bulunabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON701 Deontoloji Zorunlu 4 0 8
2 DEON703 Tıp Etiği Zorunlu 4 0 8
3 DEON705 Genel Tıp Tarihi Zorunlu 4 0 8
4 DEON-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 DEON702 Klinik Etik Zorunlu 4 0 9
3 DEON704 Türk Tıp Tarihi Zorunlu 4 0 9
4 DEON-S2-YL Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > DEON-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON707 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > DEON-S2-YL Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON706 Eczacılık Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 DEON708 Dişhekimliği Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 8

^