Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji - Farmakoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2011
Kazanılan Derece
Farmakoloji Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Doktoru, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyolojik Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tıp Doktoru, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyolojik Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans dönem ödevini başarı ile tamamlamak.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmakoloji eğitiminde temel kavramları, hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan ilaçların insan üzerinde ki etki ve yan etkilerini öğrenmek, ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve farmakoloji alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çeşitli sağlık kuruluşlarunda ya da ilaç endüstrisinde görev alabilirler, üniversitelerde üst derece programlarına geçebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak bitirme ödevinin başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan bitirme ödevinin başarılı bulunması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Kemal Berkman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Farmakoloji felsefesinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir uzmanlık becerisine sahip olur.
2 Farmakoloji doktora eğitimine devam edebilecek düzeyde farmakoloji bilgisine sahip olur.
3 Akılcı ilaç kullanımında ki temel ilkeleri günlük uygulamaya uyarlayabilme becerisine sahip olur.
4 Yardımcı sağlık personelinin, Farmakoloji eğitiminde görev alabilme becerisine sahip olur.
5 Özel popülasyonlarda ilaç kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olur.
6 Farmakolojide ilaç geliştirme bilgisine sahip olur.
7 Farmakolojide proje oluşturacak bilgi birikimine sahip olur.
8 Çalıştığı alanda bilinçsiz ilaç kullanımının önlenmesi, ilaç kaynaklı sorunların saptanması, gibi alanlarda araştırmalar yapabilme becerisine sahip olur.
9 Farmakoloji alanında mevcut literatürü takip edebilme becerisine sahip olur.
10 İlaçlarla yapılan tedavi sırasında kullanılan ilaçların izleminde görev yapabilme becerisine sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM-S1..6 Seçimlik Ders 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 FRM-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > FRM-S1..6 Seçimlik Ders 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM714 Endokrin ve Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
2 FRM722 Farmakolojide Proje Oluşturma ve Geliştirme Zorunlu 3 0 5
3 FRM727 Farmakolojiye Temel Oluşturan Biyolojik Prensipler, Hücre Fonksiyonları ve Ulak Sistemleri Zorunlu 3 0 5
4 FRM729 Kemoterapötikler Zorunlu 3 0 5
5 FRM731 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovasküler ve Solunum Sistemlerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
6 FRM733 Temel Farmakodinamik ve Farmakokinetik Kavramlar Zorunlu 3 0 5
7 FRM734 İlaç Geliştirme, Değerlendirme ve İzleme Zorunlu 3 0 5
8 FRM735 Tıbbi Farmakolojinin Klinik Uygulamadaki Temel Prensipleri Zorunlu 3 0 5
9 FRM736 Otokoidler ve Diğer Sistemler Üzerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
10 FRM737 Farmakoepidemiyoloji, Farmakovijilans, Farmakoekonomi İlkeleri ve Akılcı İlaç Kavramı Zorunlu 3 0 5
11 FRM738 Santral Sinir Sistemi ve Muskuloskeletal Sisteme Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > FRM-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM714 Endokrin ve Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
2 FRM722 Farmakolojide Proje Oluşturma ve Geliştirme Zorunlu 3 0 5
3 FRM727 Farmakolojiye Temel Oluşturan Biyolojik Prensipler, Hücre Fonksiyonları ve Ulak Sistemleri Zorunlu 3 0 5
4 FRM729 Kemoterapötikler Zorunlu 3 0 5
5 FRM731 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovasküler ve Solunum Sistemlerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
6 FRM733 Temel Farmakodinamik ve Farmakokinetik Kavramlar Zorunlu 3 0 5
7 FRM734 İlaç Geliştirme, Değerlendirme ve İzleme Zorunlu 3 0 5
8 FRM735 Tıbbi Farmakolojinin Klinik Uygulamadaki Temel Prensipleri Zorunlu 3 0 5
9 FRM736 Otokoidler ve Diğer Sistemler Üzerine Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5
10 FRM737 Farmakoepidemiyoloji, Farmakovijilans, Farmakoekonomi İlkeleri ve Akılcı İlaç Kavramı Zorunlu 3 0 5
11 FRM738 Santral Sinir Sistemi ve Muskuloskeletal Sisteme Etkili İlaçlar Zorunlu 3 0 5

^