Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji - Klinik Farmakoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982-1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarı yılında Tıp Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Tıbbi Farmakoloji tezli yüksek lisans programı 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Klinik Farmakoloji Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Tıp Doktoru, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıbbi Biyolojik Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, klinik farmakoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin klinik farmakooji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve klinik farmakoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çeşitli sağlık kuruluşlarında ya da ilaç endüstrisinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten (Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun yabancı dil yeterlilik sınavından (ÜDS, TOFEL, KPDS) geçerli not almaları durumunda doktora programına başlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Kemal Berkman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Klinik farmakoloji felsefesinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir uzmanlık becerisine sahip olur.
2 Farmakoloji doktora eğitimine devam edebilecek düzeyde araştırma teknikleri bilgi ve becerisine sahip olur.
3 Akılcı ilaç kullanımında ki temel ilkeleri günlük uygulamaya uyarlayabilme becerisine sahip olur.
4 Hastaların, yardımcı sağlık personelinin, Klinik Farmakoloji eğitiminde görev alabilme becerisine sahip olur.
5 Hastaların ilaçlarla ile ilgili sorunlarına sistematik olarak yaklaşma, çözüm üretme becerisine sahip olur.
6 Hastane ortamında hekim ve diğer sağlık personeliyle vizitlere katılarak tedaviye katkıda bulunabilme becerisine sahip olur.
7 İlaç kaynaklı sorunları tespit edebilme ve çözme becerisine sahip olur.
8 Probleme dayalı eğitim becerisi ve olgu sunumu yapabime becerisine sahip olur.
9 Farmakoekonomik analizleri yorumlayabilmek ve yapabilme becerisine sahip olur.
10 Orijinal bir çalışmayı yürütebilme becerisine sahip olur.
11 İlaç geliştirme fazlarında yer alabilme becerisine sahip olur.
12 İlaçlarla yapılan tedavi sırasında kullanılan ilaçların izleminde pre-analitik, analitik ve post-analitik fazlarda görev yapabilme becerisine sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > FRM-S1-Y Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM716 Ağrı Fizyolojisi ve Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
2 FRM717 Adli Farmakoloji Zorunlu 2 2 8
3 FRM720 Nörofarmakolojide Özel Konular ve Uygulamalar Zorunlu 2 2 8
4 FRM721 Farmakoepidemiyoloji ve Farmakoekonominin İlkeleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
5 FRM723 Özel Popülasyonlarda İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 8
6 FRM724 Klinik Farmakokinetik ve İlaç Düzeyi İzlem İlkeleri Zorunlu 3 0 8
7 FRM725 İlaç Toksisitesi ve Klinik Önemi Zorunlu 2 2 8
8 FRM726 Klinik Farmakolojide Etik Zorunlu 3 0 8
9 FRM728 Klinik Farmakolojide Proje Oluşturma ve Geliştirme Zorunlu 2 2 8
10 FRM730 Sporcularda İlaç Kullanımı ve Doping Zorunlu 3 0 8
11 FRM732 Klinik Farmakolojinin Temel Prensipleri ve Farmakovijilans Zorunlu 3 0 8
12 FRMxxx Diğer Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > FRM-S2,3-Y Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FRM716 Ağrı Fizyolojisi ve Farmakolojisi Zorunlu 3 0 8
2 FRM717 Adli Farmakoloji Zorunlu 2 2 8
3 FRM720 Nörofarmakolojide Özel Konular ve Uygulamalar Zorunlu 2 2 8
4 FRM721 Farmakoepidemiyoloji ve Farmakoekonominin İlkeleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
5 FRM723 Özel Popülasyonlarda İlaç Kullanımı Zorunlu 3 0 8
6 FRM724 Klinik Farmakokinetik ve İlaç Düzeyi İzlem İlkeleri Zorunlu 3 0 8
7 FRM725 İlaç Toksisitesi ve Klinik Önemi Zorunlu 2 2 8
8 FRM726 Klinik Farmakolojide Etik Zorunlu 3 0 8
9 FRM728 Klinik Farmakolojide Proje Oluşturma ve Geliştirme Zorunlu 2 2 8
10 FRM730 Sporcularda İlaç Kullanımı ve Doping Zorunlu 3 0 8
11 FRM732 Klinik Farmakolojinin Temel Prensipleri ve Farmakovijilans Zorunlu 3 0 8
12 FRMxxx Diğer Zorunlu 3 0 8

^