Yüksek Lisans Programları
Fizyoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji - Spor Fizyolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Programın sonunda, vücudun fonksiyonel olarak akut ve kronik egzersize nasıl yanıt verdiğini, egzersize adaptasyonu ve bunun fizyolojik temellerini araştırmak, sporcuların fizyolojik ve fiziksel performanslarının bilimsel ölçütlerle değerlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, sağlıklı yaşam için spor kavramı doğrultusunda projeler üretilmesini sağlamak, halkı düzenli sportif aktivitelerin yararları konusunda eğitmek, bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersize katılımla ilgili araştırmalar yapmak ve eğitici rol oynamak
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Spor Fizyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi ve proje ödevinden oluşur. YL öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
Program Profili
Spor fizyolojisi ile ilişkili zorunlu ve seçmeli dersler programda yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar egzersiz fizyolojisi laboratuvarlarında çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar fizyoloji veya başka bir temel bilimler alanında doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır
Mezuniyet Koşulları
Kredili derslerini ve tezini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Laboratuvarı
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SPF701 Egzersiz ve Endokrin Sistem Zorunlu 2 4 6
2 SPF703 Egzersiz ve Solunum Sistemi Zorunlu 3 2 6
3 SPF705 Fiziksel Aktivite için Enerji: İskelet Kası Yapı ve Fonksiyonları Zorunlu 3 2 6
4 SPF-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
Toplam 14 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SPF700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 SPF702 Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistem Zorunlu 3 2 6
3 SPF704 Fiziksel Performansın Belirlenmesi Zorunlu 2 4 5
4 SPF-S4,5,6-YL Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 2 15
Toplam 11 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^