Yüksek Lisans Programları
Fizyoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji - Spor Fizyolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Programın sonunda, vücudun fonksiyonel olarak akut ve kronik egzersize nasıl yanıt verdiğini, egzersize adaptasyonu ve bunun fizyolojik temellerini araştırmak, sporcuların fizyolojik ve fiziksel performanslarının bilimsel ölçütlerle değerlendirilmesi ve sportif başarılarının artırılması amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, sağlıklı yaşam için spor kavramı doğrultusunda projeler üretilmesini sağlamak, halkı düzenli sportif aktivitelerin yararları konusunda eğitmek, bireysel ve toplumsal sağlığın korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersize katılımla ilgili araştırmalar yapmak ve eğitici rol oynamak
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Spor Fizyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi ve proje ödevinden oluşur. YL öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
Program Profili
Spor fizyolojisi ile ilişkili zorunlu ve seçmeli dersler programda yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar egzersiz fizyolojisi laboratuvarlarında çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar fizyoloji veya başka bir temel bilimler alanında doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır
Mezuniyet Koşulları
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Spor Fizyolojisi Bilim Dalı Laboratuvarı
Program Çıktıları ^
1 Vücutta enerji transferi ve depolanması, besin öğelerinin enerji eldesi, egzersizde enerji transferi, metabolik hızın ölçülmesi ve bireylerin enerji kapasiteleri açısından farklarını anlayabilecektir.
2 İskelet kasının yapı ve fonksiyonlarını irdeleyebilecektir.
3 İnsanda istirahat metabolik hızın her solukta gaz ölçümü ile (Weir eşitliği kullanılarak) hesaplanmasını uygulamalı olarak gösterebilecektir.
4 Solunum sisteminin genel yapı ve fonksiyonu tartışıldıktan sonra akciğer ve dokularda gaz alışverişi, pulmoner ventilasyonun egzersiz sırasındaki dinamiği, asit-baz dengesi üzerindeki etkisini irdeleyebilecektir.
5 Kalp hızının, atım hacminin, arteriovenöz oksijen farkının, kan akımının, kan basıncının egzersiz sırasında nasıl değiştiğini irdeleyebilecektir
6 Miyokardiyal oksijen tüketimi, miyokardiyal metabolizma, egzersizi bırakma (dekondisyon), hipertansiyon ve egzersiz konularını irdeleyebilecektir.
7 Organ-hormon-fonksiyon eşleşmelerini kavrayabilecek, egzersiz sırasında büyüme hormonu, tiroid ve paratiroid hormonları, ADH ve aldosteron, insulin ve glukagon, kortizol ve ACTH, epinefrin, opioid peptidler, norepinefrin ve seks hormon değişikliklerini irdeleyebilecek.
8 Rezistans antrenmanı sırasında endokrin fonksiyon değişiklikleri ile diabetes mellitus hastalığında egzersizin etkilerini anlayabilecek.
9 Egzersiz programına başlamak isteyen bireylerde risk analizinin nasıl yapıldığı, vücut kompozisyonunun ölçümü ve değerlendirilmesini uygulayabilecek
10 Kilonun performansa etkisi, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam ve yaşlanma üzerindeki etkilerini irdeleyebilecektir.
11 Egzersiz reçetesi verilmesinin genel prensiplerini, hangi fizyolojik parametrelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini irdeleyebilecek, antrenmanın safhaları ve kardiyovasküler form tutmayı irdeleyebilecek.
12 Egzersiz yoğunluğunu belirlemek amacı ile metabolik eşdeğerlik, kalp hızı rezervi, maksimum kalp hızı yüzdesi, eforun bireysel algılanma metotları anlayacak, enerji harcanmasına yönelik hedefleri uygulamalı olarak irdeleyebilecektir
13 Egzersizin progresyon hızı, antrenmanın spesifitesi, kas gücü ve esnekliği, egzersiz ile elde edilen kazanımların korunması konularını irdeleyebilecektir.
14 Şişmanlık, hipertansiyon, diabet, osteoporoz, yaşlılık, gebelik gibi durumlarda egzersiz reçetelendirilmesinin prensiplerini irdeleyebilecek ve uygulayabilecektir.
15 Kas gücü, aerobik ve anaerobik kuvvet arttırıcı antrenmanlar ve mekanizmaları, kas gücü değişimini değerlendirmeye yönelik ölçüm yöntemleri irdeleyebilecektir.
16 Egzersiz testi uygulaması sırasında algılanan eforun derecelendirilmesini, nabız, kan basıncı ve temel EKG değişikliklerini irdeleyebilecektir
17 Egzersiz testi sırasında her nefeste VO2 ve VCO2 ölçümleri yapabilecek, ventilatuar ve kardiyovasküler kapasite değişikliklerini, gaz değişimlerini görecek, maksimum oksijen tüketiminin ve anaerobik eşiğin hesaplanmasını irdeleyebilecektir.
18 Yüksek irtifa ve sualtı fizyolojisinin temellerini anlayabilecek, gaz değişimleri ve yasaları ile ilgili konuları ve bunların performans ile ilgili ilişkisini irdeleyebilecektir.
19 Vücutta ısı düzenlenmesi ve dengesi, sıcak ve soğuk ortamda egzersizin dolaşım ve sıvı dengesi üzerindeki etkilerini irdeleyebilecek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^