Yüksek Lisans Programları
Histoloji-Embriyoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Histoloji-Embriyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Histoloji-Embriyoloji 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde Histoloji-Embriyoloji akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora öncesi tezli yüksek lisans eğitimini içermektedir. Ayrıca yardımlı üreme teknikleri merkezlerinde çalışacak embriyologların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Histoloji-Embriyoloji Master (Msc) unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmakatadır. Programa başka bir üniversitenin Histoloji-Embriyoloji yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamamk koşuluyla en az 7 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan teorik ve pratik dersleri başarıyla tamamlayan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2,5 not ortalamasını sağlamış ise yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans programı; öğrencilerin genel embriyoloji ve histolojiyi, histolojik kesitlerin hazırlanma aşamalarını teorik ve pratik olarak öğrenmesini, ışık ve elektron mikroskopi fiziği ve morfometri hakkında bilgi sahibi olmasını, ayrıca histoloji ve embriyoloji konusunda bir proje oluşturmak, deney ve doku preperasyonunu yürütmek ve makale haline dönüştürebilecek yetiyi kazanmasını hedeflemektetir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumları akademik kadrolarında, T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yardımlı üreme teknikleri laboratuvarında embriyolog kadrosunda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınvaından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında, gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Alınan dersleri başarıyla tamamlama, makale ve seminer sunumu, histolojik kesit (ışık ve elektronmikroskopik düzeyde) hazırlama ve mikroskopta değerlendirme. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve uygulamaları başarıyla tamamlamalı, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunmalı ve en az 2,5 not (4 üzeri) ortalamasını sağlamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Haydarpaşa, 34668, İstanbul 0216 348 05 58 Prof. Dr. Feriha Ercan
Bölüm Olanakları
Işık mikroskopi laboratuarları, elektron mikroskopi ünitesi, bilgisayarlar, kütüphane. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda histokimyasal ve immünhistokimyasal ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar için gerekli alet ve laboratuar mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili lisans eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilmelidir.
2 Histoloji ve Embriyoloji ile ilgili proje oluşturabilmeli, projeyi geliştirebilmeli ve sonlandırabilmelidir.
3 Işık ve elektron mikroskopik görüntüleri yorumlayabilmelidir.
4 Dokuya uygun preparasyon ve boyama tekniklerini uygulayabilmelidir.
5 Laboratuvar cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmelidir.
6 Laboratuvar güvenliği konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmalıdır.
7 Deneysel çalışmalar sırasında etik ilkelere uymalıdır.
8 Özel ışık mikroskobu tekniklerini uygulayabilmelidir.
9 Çalışmalarda uygun istatistik tekniklerini kullanabilmelidir.
10 Yapmış olduğu çalışmayı ulusal/uluslarası dergilerde yayınlatabilmelidir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIS701 Rutin Preparasyon Teknikleri Zorunlu 1 4 5
2 HIS703 Temel Embriyoloji Zorunlu 2 2 5
3 HIS705 Temel Histoloji Zorunlu 2 2 5
4 HIS-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 3 4 15
Toplam 8 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIS700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 HIS702 Temel Histokimya Zorunlu 3 0 6
3 HIS704 Elektron Mikroskopide Temel Prensipler Zorunlu 2 2 5
4 HIS-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 2 15
Toplam 11 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > HIS-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIS707 Histolojide Temel Araştırma Teknikleri I Zorunlu 1 4 5
2 HIS708 Morfometri Zorunlu 2 2 5
2 . Dönem > HIS-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HIS706 Histolojide Temel Araştırma Teknikleri II Zorunlu 1 4 5
2 HIS708 Morfometri Zorunlu 2 2 5
3 HIS710 Dijital Fotografi Zorunlu 2 2 5

^