Yüksek Lisans Programları
İç Hastalıkları - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları - İmmunoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMM701 İmmunolojide Temel Laboratuvar Yöntemleri I Zorunlu 1 4 6
2 IMM703 Klinik İmmunoloji I Zorunlu 3 0 6
3 IMM705 Moleküler İmmunoloji I Zorunlu 3 2 6
4 IMM707 Temel İmmunoloji I Zorunlu 2 2 6
Toplam 9 8 24
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IMM700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 IMM702 İmmunolojide Temel Laboratuvar Yöntemleri II Zorunlu 1 4 4
3 IMM704 Klinik İmmunoloji II Zorunlu 3 0 6
4 IMM706 Moleküler İmmunoloji II Zorunlu 3 2 6
5 IMM708 Temel İmmunoloji II Zorunlu 2 2 6
Toplam 9 10 24
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^