Yüksek Lisans Programları
Kulak-Burun-Boğaz - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kulak-Burun-Boğaz - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde odyoloji hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve nitelikli uzman odyolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans Programı sonunda Uzman Odyolog ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmak. 2. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) sayısal alandan en az 60 almak. 3. Mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin odyoloji yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bir yıllık bilimsel hazırlık sonrasında Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, odyoloji ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin odyoloji alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve odyoloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde akademik personel veya uzman odyolog, Devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde uzman odyolog, İşitme cihazı merkezlerinde uzman odyolog Koklear implant firmalarında uzman odyolog olarak çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Odyolojide doktora programına sınavla kabul edilebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (vize, ödev, klinik çalışma) %40’ı, Yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Bilimsel hazırlık yılında en az 26 kredilik dersi başarı ile tamamlamak, Bilimsel hazırlık sonrasında 25 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve klinik uygulamaları başarıyla tamamlamak, En az 2.5 not ortalamasını sağlamak Hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi EAH Odyoloji B.D. MimarSinan Caddesi No: 41 Üst Kaynarca 34899 Pendik Istanbul Program Başkanı: Doç. Dr. Ayça Çiprut AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ayça Çiprut
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşime olanak sağlanacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmalar desteklenecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Bölümde klinik çalışmalar yürütmek üzere gerekli donanım ve deneyim de vardır.
Program Çıktıları ^
0 Normal işitme ve işitme kaybının akustik, anatomik, psikolojik, gelişimsel ve sosyal görünümlerine ilişkin bir anlayış
0 İşitme ve denge bozukluğu olan kişilerin uygun bir şekilde yönlendirilmesine ilişkin bilgi
0 İşitme ve denge fonksiyonunu doğru değerlendirme becerisi
0 Klinik odyoloji kapsamında klinik karar verme ve problem çözme becerisi
0 Odyoloji pratiği ile ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KBB701 Klinik Pratik I Zorunlu 0 6 6
2 KBB703 Gecikmiş Konuşma Zorunlu 3 2 6
3 KBB705 İşitme Aletleri Zorunlu 2 2 6
4 KBB707 Odyologlar İçin Konuşma Bozuklukları Zorunlu 3 2 6
5 KBB709 Tanısal Odyoloji Zorunlu 3 2 6
Toplam 11 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KBB700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 KBB702 Klinik Pratik II Zorunlu 0 6 6
3 KBB704 Deneysel Odyoloji Zorunlu 3 2 7
4 KBB706 Elektrofizyoloji Ölçüm Teknikleri Zorunlu 3 2 7
5 KBB708 İleri Odyoloji Zorunlu 3 2 7
Toplam 9 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^