Yüksek Lisans Programları
Nöroloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Nöroloji - Elektrofizyoloji ve Epileptoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Epilepsi ile ilgili lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim faliyetlerini yapabilme becerisi
2 EEG kayıtlarını okuyup, yorumlayabilme becerisi
3 Nöbet tiplerini tanımlayabilme ve uluslar arası nöbet sınıflamasına göre kalsifiye edebilme
4 Nöbet tipine göre uygun tedavi rejimini belirleyebilme
5 Santral sinir sisteminde epilepsiden sorumlu nöroanatomik yapıları ve nörotransmitterleri kavrayabilme becerisi
6 Epilepside epidemiyolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
7 Moleküler ve klinik genetiğin temel prensiplerinin öğrenilmesi
8 Belli başlı epileptik sendromların kalıtsal özelliklerini ve farklı epilepsi sendromlarında genetik defektin belirlenmesini
9 Farmakogenetik hakkında fikir sahibi olmayı
10 Epilepsi protokolüne göre yapılan görüntülemelerde sorumlu nöroanatomik yapılar hakkında
11 Epilepsi cerrahisine aday hastaların belirlenmesi ve uygulanacak inceleme yöntemleri hakkında
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 NORO700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 NORO701 Epilepside Temel Prensipler I Zorunlu 3 0 8
3 NORO703 Epilepside Genetik ve Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 9
4 NORO705 Epilepside Nöroanatomik Prensipler Zorunlu 3 0 9
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 NORO702 Epilepside Temel Prensipler II Zorunlu 3 0 8
2 NORO704 EEG'nin Temel Prensipleri Zorunlu 4 0 7
3 NORO706 Klinik Epileptoloji Zorunlu 4 0 7
4 NORO708 EEG Laboratuvarında EEG Kayıtlarının Okunması Zorunlu 0 6 8
Toplam 11 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^