Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hastane İşletmeciliği - Sağlık Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 SYN-S6..10 Seçimlik Ders - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > SYN-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN7701 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 SYN7703 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 6
3 SYN7705 Hastane İşletmeciliği Zorunlu 3 0 6
4 SYN7707 İş Etiği Zorunlu 3 0 6
5 SYN7709 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 6
6 SYN7711 Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 6
7 SYN7713 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 6
8 SYN7715 Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
9 SYN7717 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Zorunlu 3 0 6
10 SYN7719 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 6
11 SYN7721 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 6
12 SYN7723 Sağlık İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 6
13 SYN7725 Sağlık İşletmelerinde Davranış Yönetimi Zorunlu 3 0 6
14 SYN7727 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 6
15 SYN7729 Veri Analizi ve Karar Verme Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > SYN-S6..10 Seçimlik Ders - 6..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SYN7702 Ayakta Hasta Bakım Sistemleri Zorunlu 3 0 5
2 SYN7704 Halk Sağlığı Zorunlu 3 0 5
3 SYN7706 İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 SYN7708 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Zorunlu 3 0 5
5 SYN7710 Sağlık Finansmanı Zorunlu 3 0 5
6 SYN7712 Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 5
7 SYN7714 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 5
8 SYN7716 Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 5
9 SYN7718 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 5
10 SYN7720 Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi Zorunlu 3 0 5
11 SYN7722 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 5
12 SYN7724 Sağlık Sigorta Sistemleri Zorunlu 3 0 5
13 SYN7726 Sağlık Turizmi Zorunlu 3 0 5
14 SYN7728 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 0 5
15 SYN7730 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 5

^